go up
NSF gutt trener på svømming

Pustebesvær – astma eller EILO?

Mange idrettsutøvere opplever pustebesvær når de anstrenger seg. Hos barn opplever man ofte at de ikke klarer å beskrive symptomene sine godt nok, og mange får derfor foreskrevet astmamedisin, for å se om det virker.

Astma er vanlig hos barn og unge, men like vanlig (30%) er differensialdiagnosen EILO (Exercise Induced Laryngeal Obstruction). Larynx (strupehodet) er det trangeste partiet i luftrøret, og er svært utsatt for obstruksjon. Symptomene på dette er problemer ved innpust, noe som ofte fører til panikk og dramatikk. Symptomene inntreffer oftest under maksimal anstrengelse, men, i motsetning til astma, opphører symptomene raskt når man stopper og pusten roer seg.

Barn og unge som får foreskrevet astmamedisin pga pustebesvær, vil nok oppleve at symptomene forsvinner etter inntak av medisin. Forskningen viser imidlertid at det ikke er medisinen som fjerner symptomene, men det at man faktisk stopper opp og lar pusten roe seg ned. Imidlertid, man kan ha både astma og EILO, noe som kan gjøre det vanskelig å oppdage EILO i enkelte tilfeller. Da vil nok astmamedisin være riktig å foreskrive. En grundig utredning er derfor nødvendig, for å kunne stille riktig diagnose, og gi målrettet behandling.

 

Så, hvis astmamedisin ikke er riktig medisin for utøvere med EILO, hva bør man gjøre?

For det første; EILO er ikke farlig. Mange opplever at det å få informasjon og forklaring, er tilstrekkelig for å føle seg bedre. Hvis det viser seg at det er behov for behandling, så anbefales IMT (inspiratorisk muskeltrening), som kort forklart er styrketrening for respirasjonsmuskulaturen. Denne treningen utføres som oftest med egnet apparat, i tett dialog med lege. Behandling av EILO kan også innebære spesial-logopedi. I de tilfeller hvor denne behandlingen ikke virker, kan det bli nødvendig med kirurgi.

Hva gjør du som trener for en utøver med pustebesvær?

Husk; det er ikke ditt ansvar å stille diagnose. Bruk faktaarket nedenfor som en rettesnor på symptomer, og støtte til behandling. Men først og fremst sørge for at utøveren kommer seg til lege, slik at de kan utrede og stille riktig diagnose. Hvis EILO oppstår i trening/konkurranse, se til at utøveren stopper aktiviteten og får roet ned pusten. Selv om det kan virke dramatisk når det oppstår, vil det som regel gå veldig fort over. Ditt ansvar som trener, er å ta vare på og støtte utøver, slik at utøveren får slappet av og roet ned pusten.

Se forøvrig faktaark utarbeidet av Bergen EILO Group, med godkjenning fra Hege Clemm (overlege ved Barne- og ungdomsklinikken på Haukeland universitetssykehus og idrettslege NIMF ved Olympiatoppen Vest)

Faktaark om EILO

Tore de Faveri - leder fagavdelingenAv: Tore de Faveri, Leder for Fagavdelingen i NSF
Mail: tore@svomming.no

X