go up

Hva er NSF Masterclass?

Masterclass er Norges Svømmeforbunds nye tilbud innenfor kompetanseheving for trenere og utøvere. Masterclass er frittstående kompetansetiltak innen ulike temaer, hvor læringsoverføring skjer fra en “mester” til en “lærling”.

For trenere vil vi tilrettelegge korte seminarer i forbindelse med nasjonale mesterskap. I tillegg vil det være tilbud om digitale trenerkafeer. Det er også ønskelig at klubber tilrettelegger for faglige tiltak i forbindelse med arrangering av lokale og regionale konkurranser.

For utøvere vil vi tilrettelegge e-læringstiltak innen behovsprøvde temaer. Undersøkelser NSF har gjort blant en rekke utøvere i ungdomsalder, viser et stort ønske og behov for kunnskap innen temaer som f.eks teknikk, kosthold, restitusjon, treningslære, samt ivaretakelse av helheten/balansen i hverdagen. I tillegg til e-læringstiltak vil vi også utvikle materiell for gjennomføring av tiltak lokalt med fysisk tilstedeværelse.

X