go up

Anlegg for svømmeidretten

Tilgang til svømmeanlegg er svært viktig for alle svømmeidrettene.
Alle svømmeanlegg i Norge planlegges, finansierer og bygges lokalt og er avhengig av lokalt initiativ gjennom en årrekke. Fordi de øvrige potensielle brukerne mangler en samlet stemme er det oftest svømmeklubbene som må ta ansvaret som pådrivere i prosessen.

Erlend Alstad er anleggskonsulent i Norges Svømmeforbund, og kan gi deg råd om det meste innen svømmeanlegg – ta kontakt!

 

Erlend Alstad

erlend@svomming.no

Telefon 408 52 925

 

Aktuelle dokumenter utarbeidet av Norges Svømmeforbund ligger nederst på siden:

  • Anleggshåndbok for klubbene
  • Målbok svømmeanlegg – oktober 2021
X