go up

Lovutvalget i Norges Svømmeforbund

Leder: Rune Gran
Nestleder: Anne Grete Grøtting
Medlem: Wenche Salte
Varamedlem: Kristian Munthe

For spørsmål om regeltolkninger – send mail post@svomming.no

 

Endringer/presiseringer fra lovutvalget – trykk her

X