go up

Lovutvalget i Norges Svømmeforbund

Leder: Bjørn Gran
Nestleder: Unni S. Hansen
Medlem: Rune Gran
Varamedlem: Bjarne Kvam

For spørsmål om regeltolkninger – send mail post@svomming.no

 

Endringer/presiseringer fra lovutvalget – trykk her

X