go up

Vill i vann Camp

Aktiv ferieleir for barn og ungdom

Tusen takk til Sparebankstiftelsen DnB for midler til at mange barn og ungdom fikk en morsom og annerledes ferieuke i 2019, 2020, 2021 og 2022! 

Midlene er nå brukt opp, og vi tar ikke i mot flere søknader til Vill i vann Camp.

Vi oppfordrer klubber til å fortsette med Vill i vann aktivitet i klubb. 

 


Arrangerer din klubb sommercamps, eller camps i en annen skoleferie, eller ønsker å arrangere? Klubber kan nå søke om midler til å arrangere ferieleir for både barn og ungdom!

Norges Svømmeforbund har fått midler fra Sparebankstiftelsen DNB til at klubber kan arrangere Vill i vann Camps for barn og ungdom til og med 16 år.

 

NB: Vi aksepterer ikke søknader til svømmeopplæring og svømmetrening – campen må følge Vill i vann-konseptet.

NB2: Det er begrensede midler igjen på dette prosjektet, så første klubb til mølla prinsippet gjelder.

Vi prioriteter klubber som ikke arrangerer leir for barn/ungdom fra før.

 

HVIS CAMP I SOMMERFERIEN ER SØKNADSFRIST: 15. JUNI.

 

Målet med Vill i vann Camps:

 • Klubber arrangerer en ukes ferieleir for barn og/eller ungdom.
 • Ungdom skal være sterkt delaktige i arrangeringen (planlegging og gjennomføring).
 • Det skal være rimelig å delta! Klubben skal få med barn/ungdom som kanskje ikke har annet tilbud i ferien.
 • Få flere barn og ungdommer i variert aktivitet – vise at det er mye morsom trening og aktivitet man kan gjøre i vann (ikke bare “klassisk” svømmetrening.)
 • Klubben fortsetter med Vill i vann-trening /andre aktivitetstilbud i klubbene etter endt leir.
 • Involvere ungdom i større grad i klubbens aktivitetstilbud slik at flere ungdom vil fortsette med aktivitet i svømmeidretten.

NB! Husk at klubb kun kan arrangere camp så lenge det er i tråd med gjeldene koronaregler nasjonalt og/eller lokalt på tidspunktet klubben planlegger campen. 

 • Klubber arrangerer ferieleir i én uke – 5 dager med minimum 5 timer hver dag.
 • Leiren er for barn og ungdom til og med 16 år.
 • Målgruppen er både barn og ungdom i klubben, samt barn og ungdom utenfor klubben i lokalmiljøet.
 • Leiren skal følge Vill i vann-konseptet:
  • Deltakerne skal få prøve seg i alle NSFs grener, andre vannaktiviteter, ulike aktiviteter på land
  • Aktivitet skal være på ungdommens premisser.
  • Eksempler på aktivitet og gjennomføring:
   • dødsing, beachpolo, Open Water-svømming, livredning i basseng og utendørs.
   • samarbeide med andre klubber som organiserer flere grener i NSF
   • samarbeide med andre “vann-klubber” om SUP, surfing, triatlon, seiling, padling, roing, dykking, osv.
   • volleyball, orientering, fotball, basket, turn, friidrett, leker osv.. Gjerne i samarbeid med klubber som tilbyr disse aktivitetene.
   • foredrag om kosthold, turgåing og friluftsliv, musikk, kunst, spill
 • Klubben skal engasjere ungdom som er med å planlegge og gjennomføre leiren.
 • Prisen for leiren skal være så lav som mulig. Klubben skal ha løsninger klar for ungdom som ikke har midler til å delta.
 • Klubber som allerede har ulike ferieleirer kan for eksempel utvide leiren med flere plasser, og få Vill i vann-midler til dette.

 

Les mer om Vill i vann og Vill i vann trenerkurs.

 • Klubb må være medlem i Norges Svømmeforbund.
 • Klubbens styre må være informert, og godkjenne at klubben skal gjennomføre Vill i vann camps.
 • Klubben skal gjennomføre etter Vill i vann-konseptet
 • Klubben skal ha en maks deltakeravgift på kr 500,-
 • Klubben skal stå for matservering under campen.
 • Leiren skal vare i fem dager.
 • Klubben skal ha minimum én Vill i vann trener med godkjent utdanning.
 • Klubben skal engasjere ungdom i planlegging og gjennomføring av campen.
 • Klubben skal bruke Vill i vann Camp logo + Sparebankstiftelsen logo i markedsføring (fås fra NSF).
 • Klubben skal levere inn plan for gjennomføring innen 1 måned før leiren gjennomføres, med budsjett og aktivitetsplan.
 • Klubben skal se på mulighet for å starte opp med Vill i vann-aktivitet for barn/ungdom etter campen
 • Klubben skal sende inn rapport i etterkant av leiren, med rapport, regnskap, kvitteringer og bilder.
 • Klubben skal delta på evalueringsmøte.
 • 30.000,- i støtte til gjennomføring.
  • Midlene skal brukes til å gjøre leiren rimeligere for deltakerne.
 • Klubben kan søke om ekstra 10 000kr i utstyrsstøtte. Krav til støtte er at det skal brukes av barn-/ ungdomsgrupper i klubben etter endt camp.
  • Klubben sender inn søknad med kvittering på kjøpt utstyr. (Info om dette sendes klubber som får tildelt støtte til gjennomføring.)
 • Gratis deltakelse for 1 person på Trenerkurs i Vill i vann. Personen skal være med å arrangere campen.
 • Gratis deltakelse for 2 ungdommer på Lederkurs for ungdom. Disse skal være deltakere/med å arrangere Vill i vann campen.
 • Gratis besøk/hjelp av veileder til å bistå i arrangering av leiren
 • Midlene fra Sparebankstiftelsen er brukt opp, og vi tar ikke lenger imot søknader.
 • For arrangering av camp i sommerferien må søknad være inne senest 15. juni.
 • Det er begrensede midler igjen på prosjektet, så første klubb til mølla prinsippet gjelder. Når midlene er brukt opp vil det være de første klubbene som søkte som får tildelingen.

Les om Sørumsand IF svømming sin erfaring fra å arrangere Vill i vann Camp sommeren 2019 her. 

Ta kontakt med Cathrine Aa Dalen, cathrine@svomming.no

 

X