go up

Vill i vann Camp 2020

Aktiv ferieleir for og av ungdom

 

Arrangerer din klubb sommercamps, eller camps i en annen skoleferie, eller ønsker å arrangere?

Klubber kan nå søke om midler til å arrangere ferieleir for ungdom!

 

Norges Svømmeforbund har fått midler fra Sparebankstiftelsen DNB til at klubber kan arrangere Vill i vann Camps for ungdom fra året de fyller 12 år til 16 år. Prosjektet varer i tre år, og man søker for ett år av gangen.

 

Målet med Vill i vann Camps:

 • Klubber arrangerer en ukes sommerleir for ungdom. Det skal være en aktivitetsrettet leir, av, med og for ungdom.
 • Få flere ungdommer i aktivitet – vise at det er mye morsom trening og aktiviteter man kan gjøre i vann, ikke bare svømming.
 • Få flere ungdommer med i Vill i vann treningene eller andre aktivitetstilbud i klubbene etter endt leir.
 • Få med ungdom som ikke har annet tilbud om sommeren eller i annen ferie, leiren skal være billig.
 • Engasjere ungdom i lederroller – ungdom skal være med å planlegge og gjennomføre.
 • Få tips fra ungdom i hvordan aktiviteter klubben kan organiseres resten av året, for få flere ungdommer til å fortsette med aktivitet i svømmeidretten.

 

 • Klubber arrangerer sommerleir én uke – 5 dager med minimum 5 timer hver dag.
 • Leiren er for ungdom fra året de fyller 12 år til og med 16 år. (fra året de starter i 7. klasse til ut ungdomsskolen)
 • Målgruppen er både ungdom i klubben, samt ungdom utenfor klubben i lokalmiljøet.
 • Leiren skal være Vill i vann preget, dvs. man skal få prøve seg i ulike vannaktiviteter, alle våre grener, aktiviteter på land og det skal være på ungdommens premisser.
  • Gjerne aktiviteter som dødsing, beachpolo, Open Water svømming, lære livredning i basseng og utendørs.
  • Samarbeide med grener i NSF, eks. ta kontakt med en stupklubb/ synkronklubb osv.
  • I samarbeid med andre aktører i vann: SUP, surfing, triatlon, seiling, padling, roing, dykking, osv.
  • Også ha landaktiviteter, eks: volleyball, orientering, fotball, basket, turn, friidrett, leker osv.. Gjerne i samarbeid med klubber som tilbyr disse aktivitetene.
  • Også ha med noen andre aktiviteter enn idrett, eks. info om kosthold, tur og friluftsliv, musikk, kunst, spill, sosiale sammenhenger, gode lunsjer osv.
 • Klubben skal engasjere noen ungdom som er med å planlegge og gjennomføre leiren. Det kan være utøvere, instruktører eller andre ungdom klubben kjenner til.
 • Prisen for leiren skal være så lav som mulig. Klubben skal ha løsninger klar for ungdom som ikke har midler til å delta.
 • Klubber som allerede har ulike ferieleirer kan gjerne utvide denne med flere plasser til ungdom, og få midler til denne delen.

 

Les mer om Vill i vann og Vill i vann trenerkurs.

 • Klubb må være medlem i Norges Svømmeforbund.
 • Klubbens styre må være informert, og godkjenne at klubben skal gjennomføre Vill i vann camps.
 • Klubben må levere inn plan for gjennomføring innen to måneder før leiren gjennomføres, med budsjett og aktivitetsplan.
 • Klubben skal bruke Vill i vann konseptet som utgangspunkt for leiren (med forskjellige typer aktiviteter, inkludert alle våre grener).
 • Klubben skal starte opp med aktiviteter for ungdom etter campen, sesongbaserte og/eller ukentlig, etter innspill på hva ungdom ønsker.
 • Klubben må engasjere ungdom i klubben til å være med i planlegging og gjennomføring av campen.
 • Klubben må ha minimum én Vill i vann trener med godkjent utdanning.
 • Klubben må bruke Vill i vann Camp logo + Sparebankstiftelsen logo i markedsføring.
 • Klubben må sende inn rapport i etterkant av leiren, med regnskap.
 • Klubben må delta på evalueringsmøte.
 • 30.000,- i støtte til gjennomføring.
  • Midlene skal brukes til å gjøre leiren rimeligere for ungdommer.
 • Kan søke om ekstra 10 000kr i utstyrsstøtte. Utstyr skal kunne brukes av ungdomsgrupper i klubben etter endt aktivitet.
  • Klubben sender inn søknad med kvittering på kjøpt utstyr. Info om dette sendes klubber som får tildelt støtte til gjennomføring.
 • Gratis deltakelse for 1 person på Trenerkurs Vill i vann. Denne skal være trenere/med å arrangere Vill i vann campen.
 • Gratis deltakelse for 2 ungdommer på Lederkurs for ungdom. Disse skal være deltakere/med å arrangere Vill i vann campen.
  • Dere får gratis deltakere for 2 på kurset som arrangeres høsten 2020 + våren 2021.
 • Gratis besøk og hjelp av veileder til å bistå i arrangering av leiren
 • Trykk her for søknadsskjema
 • 10 klubber blir trukket ut til å motta støtte til Vill i vann camps.
 • Klubben kan søke i alle de tre årene prosjektet varer, ny søknadsrunde hvert år.
 • Søknadsfrist for Vill i vann camp 2020: Det er fortsatt midler igjen for 2020 – så søknader vil behandles fortløpende. Søk i vei 🙂

 

De 10 beste søknadene som ivaretar god involvering av ungdommer i arrangementet, med rimelig deltakeravgift for å få med flest mulig blir valgt ut hvert år. Dere får tilbakemelding på søknad innen 15. desember 2019.

Les om Sørumsand IF svømming sin erfaring fra å arrangere Vill i vann Camp sommeren 2019 her. 

Ta kontakt med Cathrine Aa Dalen, cathrine@svomming.no, tlf: 92461659

X