go up

Vill i vann Camp 2021

Aktiv ferieleir for barn og ungdom

 

VI ØNSKER DIN SØKNAD SNAREST. SØKNADSFRIST FOR CAMPS I SOMMER: 25. JUNI (eller vente til camp senere, feks. høstferien)

Arrangerer din klubb sommercamps, eller camps i en annen skoleferie, eller ønsker å arrangere?

Klubber kan nå søke om midler til å arrangere ferieleir for både barn og ungdom!

Nytt fra 2021 er at campen også kan arrangeres for barn.

 

Norges Svømmeforbund har fått midler fra Sparebankstiftelsen DNB til at klubber kan arrangere Vill i vann Camps for både barn og ungdom til og med 16 år.

 

Målet med Vill i vann Camps:

 • Klubber arrangerer en ukes sommerleir for barn eller ungdom, eller for begge deler. Det skal være en aktivitetsrettet leir, der vi gjerne ønsker at ungdom er med på å arrangere campen.
 • Få flere barn og  ungdommer i aktivitet – vise at det er mye morsom trening og aktiviteter man kan gjøre i vann, ikke bare svømming.
 • Få flere barn og ungdommer med i Vill i vann treningene eller andre aktivitetstilbud i klubbene etter endt leir.
 • Få med barn og ungdom som ikke har annet tilbud om sommeren eller i annen ferie, leiren skal være billig.
 • Engasjere ungdom i lederroller – ungdom skal være med å planlegge og gjennomføre.
 • Få tips fra ungdom i hvordan aktiviteter klubben kan organiseres resten av året, for få flere ungdommer til å fortsette med aktivitet i svømmeidretten.
 • Klubber som ikke fra før arrangerer camper for barn eller for ungdom prioriteres.

NB! Husk at klubb kun kan arrangere camp så lenge det er i tråd med gjeldene koronaregler nasjonalt og/eller lokalt på tidspunktet klubben planlegger campen. 

 • Klubber arrangerer sommerleir én uke – 5 dager med minimum 5 timer hver dag.
 • Leiren er for barn og ungdom til og med 16 år.
 • Målgruppen er både barn og ungdom i klubben, samt barn og ungdom utenfor klubben i lokalmiljøet.
 • Leiren skal være Vill i vann preget, dvs. man skal få prøve seg i ulike vannaktiviteter, alle våre grener, aktiviteter på land og det skal være på ungdommens premisser.
  • Gjerne aktiviteter som dødsing, beachpolo, Open Water svømming, lære livredning i basseng og utendørs.
  • Samarbeide med grener i NSF, eks. ta kontakt med en stupklubb/ synkronklubb osv.
  • I samarbeid med andre aktører i vann: SUP, surfing, triatlon, seiling, padling, roing, dykking, osv.
  • Også ha landaktiviteter, eks: volleyball, orientering, fotball, basket, turn, friidrett, leker osv.. Gjerne i samarbeid med klubber som tilbyr disse aktivitetene.
  • Også ha med noen andre aktiviteter enn idrett, eks. info om kosthold, tur og friluftsliv, musikk, kunst, spill, sosiale sammenhenger, gode lunsjer osv.
 • Klubben skal engasjere noen ungdom som er med å planlegge og gjennomføre leiren. Det kan være utøvere, instruktører eller andre ungdom klubben kjenner til.
 • Prisen for leiren skal være så lav som mulig. Klubben skal ha løsninger klar for ungdom som ikke har midler til å delta.
 • Klubber som allerede har ulike ferieleirer kan gjerne utvide denne med flere plasser til ungdom, og få midler til denne delen.

 

Les mer om Vill i vann og Vill i vann trenerkurs.

 • Klubb må være medlem i Norges Svømmeforbund.
 • Klubbens styre må være informert, og godkjenne at klubben skal gjennomføre Vill i vann camps.
 • Klubben må levere inn plan for gjennomføring innen 1 måned før leiren gjennomføres, med budsjett og aktivitetsplan.
 • Klubben skal bruke Vill i vann konseptet som utgangspunkt for leiren (med forskjellige typer aktiviteter, inkludert alle våre grener).
 • Klubben bør se på muligheten til å starte opp med Vill i vann aktiviteter for barn og ungdom etter campen, sesongbaserte og/eller ukentlig, etter innspill på hva deltakerne på campen ønsker.
 • Klubben må engasjere ungdom i klubben til å være med i planlegging og gjennomføring av campen.
 • Klubben må ha minimum én Vill i vann trener med godkjent utdanning.
 • Klubben må bruke Vill i vann Camp logo + Sparebankstiftelsen logo i markedsføring.
 • Klubben må sende inn rapport i etterkant av leiren, med regnskap.
 • Klubben må delta på evalueringsmøte.
 • Klubber som ikke arrangerer camper for barn eller for ungdom allerede prioriteres.
 • 30.000,- i støtte til gjennomføring.
  • Midlene skal brukes til å gjøre leiren rimeligere for deltakerne.
  • Klubben skal sørge for bespisning, eks. lunsj og frukt hver dag.
 • Kan søke om ekstra 10 000kr i utstyrsstøtte. Utstyr skal kunne brukes av barn- ungdomsgrupper i klubben etter endt aktivitet.
  • Klubben sender inn søknad med kvittering på kjøpt utstyr. Info om dette sendes klubber som får tildelt støtte til gjennomføring.
 • Gratis deltakelse for 1 person på Trenerkurs Vill i vann. Denne skal være trenere/med å arrangere Vill i vann campen.
 • Gratis deltakelse for 2 ungdommer på Lederkurs for ungdom. Disse skal være deltakere/med å arrangere Vill i vann campen.
  • Dere får gratis deltakere for 2 på kurset som arrangeres i 2021/2022.
 • Gratis besøk og hjelp av veileder til å bistå i arrangering av leiren
 • Hvis klubben har store utgifter til bassengleie, så kan deler av dette også bli støttet.
 • Trykk her for søknadsskjema
 • Søknadsfrist for Vill i vann camp 2021 er fortløpende, men bør komme inn i god til før campen skal arrangere.
 • Det er mulig å søke så lenge det er midler igjen til å støtte klubbene.

Les om Sørumsand IF svømming sin erfaring fra å arrangere Vill i vann Camp sommeren 2019 her. 

Ta kontakt med Ingrid Lægreid, ingrideikestol.laegreid@svomming.no

X