go up

Retningslinjer alkohol

Svømming skal være en trygg arena for barn og unge.alkohologsvømming

Norges Svømmeforbund er opptatt av at norsk svømming skal være et trygt og godt sted å være for barn og unge. Fraværet av alkohol er en del av et trygt miljø, og NSF er klare på at ”barn og unge under 18 år som deltar i svømmeaktivitet skal møte et trygt og alkoholfritt idrettsmiljø”. I praksis betyr dette at trenere, ledere og utøvere skal fremstå som gode forbilder for barn og unge og ikke nyte alkohol i samvær med utøvere i denne alder.

Idrettens øverste organ, Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) har i sine vedtekter slått klart fast at idretten skal jobbe aktivt mot bruk av alkohol i idrettslig sammenheng.

Rollemodeller

Det er viktig at unge i klubben har gode rollemodeller å forholde seg til. Trenere og ledere er rollemodeller og påvirker ungdommene. Det er i 11- 16 års alderen flest ungdom vil møte og måtte ta et standpunkt i forhold til alkohol. Idretten kan være en arena som er med å påvirke dette valget. Men det kan også være en arena hvor ungdom møter alkohol for første gang. Hvilke kunnskap og holdninger omgivelsene har til alkohol kan være med å påvirke dette valget. NSFs syn er ikke nødvendigvis total avhold, men vi oppfordrer deg som trener, lagleder og utøver til å være bevist ditt forhold til alkohol i klubbmiljøet.

Brosjyre og power point med aktuelle problemstillinger for svømmeklubben

Klubben må være bevisst på hvordan den ønsker å fremstå, og barn og unge må alltid ha voksne å forholde seg til som ikke har nytt alkohol. NSF ønsker at klubbene skal reflektere over når det er greit og når det ikke er greit med alkohol. I samarbeid med organisasjonen AV-OG-TIL utarbeidet en brosjyre og en power point som lanserer alternative veivalg til ulike problemstillinger, så må hver enkelt klubb ta et bevisst valg selv. Materialet er også tilgjengelig på  www.seogblisett.no.

  • Brosjyre: Brosjyren tar utgangspunkt i aktuelle problemstillinger knyttet til alkohol og svømming. Målet er å bidra til at klubbene etablerer alkoholfrie soner for barn og unge som er realistiske å gjennomføre i praksis. Brosjyren kan bestille på www.seogblisett.no.
    Lest ned brosjyren HER.
  • Power point, for gjennomføring av en prosess i klubben. Ønsker dere å gjøre en prosess rundt alkohol i klubben er det utarbeidet en power point som dere kan bruke.
    Last ned power pointen HER

Retningslinjer eller alkohol policy i klubb

Mange klubber har allerede styrevedtak og retningslinjer gjeldende alkohol, men ligger retningslinjene i en perm eller er det levende retningslinjer i hverdagen?

Én ting er å si «ingen alkohol», men å få det til å bli en realitet er ofte vanskeligere. Hvis man går gjennom en del situasjoner i forkant kan det bli lettere å få aksept for retningslinjene i praksis.

  • Se-og-bli-sett klubb. Se & bli sett-klubber har nemlig tydelige retningslinjer i forbindelse med alkohol og klubbaktiviteter. Se & bli sett-klubb viser dere for utøvere, foreldre, sponsorer og andre, at dere er en trygg idrettsklubb for alle barn og unge å være med i.

Idrettens rolle

Organisasjonen AV-OG-TIL presenterer Idrett som en av de alkoholfrie soner.

Les mer om hvordan bl.a. tydelige holdninger og gode rollemodeller i idretten kan spille en viktig rolle som forebyggende faktor, i rapport fra organisasjonen AV-OG-TIL; ”Idrett – en alkoholfri sone” (pdf 895 kB).

Idretten har påvirkningskraft

Kari Randen, daglig leder i alkovettorganisasjonen AV-OG-TIL (www.avogtil.no), understreker at den organiserte idretten har et stort ansvar for den oppvoksende generasjonen:

– De siste femten årene har alkoholkonsumet i Norge økt med 40 prosent. Nordmenn drikker mer og oftere enn før. Derfor er det så viktig at Norges Svømmeforbund tar opp dette temaet. Idretten er en arena som i stor grad er med på å forme barna våre i løpet av oppveksten. Trenere og idrettsledere er derfor viktige rollemodeller med stor påvirkningskraft. De har et stort ansvar og en stor mulighet til å gi barn og unge et trygt og inkluderende miljø i en sårbar alder. Dette oppnår man lettere med klare retningslinjer for alkohol, sier Randen.

Informasjon om idrett og alkohol finner man på www.avogtil.no og www.seogblisett.no.

X