go up

Kompetanse om para svømmeidrett – opplæring og trening

Svømming er en aktivitet og en idrett de aller fleste kan drive med, uavhengig av funksjonsgrad og behov for tilrettelegging. Du kan være en god instruktør eller trener selv om du ikke er noen ekspert på de ulike funksjonsnedsettelsene. Men jobben som instruktør eller trener blir enklere og mer spennende og utviklende med mer kunnskap.

Dette tenker vi er viktig for deg som instruktør eller trener:

 • Sørg for å gjennomføre de kompetansehevende tiltakene som finnes
 • Du skal være eksperten på svømmeopplæring og/eller svømmetrening
 • Vær nysgjerrig og åpen for å tenke nytt/prøve noe nytt
 • Ha god dialog med barn/utøver/foresatt for felles forståelse av hva en kan gjøre

Kompetansetiltak

Kompetanse kan en få gjennom utdanning, kurs og erfaring. Gjennom NSF finnes følgende muligheter:

 • Dagskurs svømmeopplæring og funksjonsnedsettelser – anbefales for alle instruktører og trenere for parasvømmere
 • Trenerløypa – har innhold om paraidrett, parasvømming og om klassifisering 
 • Etterutdanning i regi av NSF – med moduler om tilrettelegging av svømming for personer med ulike diagnoser (pr januar 2021 er to moduler klare)
 • Deltakelse sammen med utøver på Åpen parasamling 
 • Være med utøverne på Landsstevnet for utviklingshemmede – for inspirasjon, observasjon og se hva som er mulig å få til og hva det bør trenes på.
 • Ha dialog med/samarbeide med andre klubber

Dagskurs om svømmeopplæring og funksjonsnedsettelser 

Dette er et kurs vi anbefaler til alle instruktører og til alle trenere som har en eller flere parautøvere i gruppen. Kurset bygger på boka  ”Fra lek i vann til svømming. Om svømmeopplæring og funksjonsnedsettelser” og tar for seg  hvordan en kan tilpasse vanntilvenning og svømmeopplæring for personer med funksjonsnedsettelser. Sentral del av kurset er grunnleggende kjennskap til vannets egenskaper, kunnskap som er helt avgjørende i opplæring og trening av bevegelseshemmede. Kurset innleder med en teoridel og det er en praktisk økt i basseng der en mye av teorien prøves ut i bassenget.

Kurset passer også for bl.a., fysioterapeuter, lærere, fritidsassistenter og treningskontakter.

Er det en gruppe med f.eks. fysioterapeuter, studenter eller lærere som ønsker et eget tilpasset kurs, kan vi også tilby dette.

For mer informasjon, ta kontakt med kristin@svommoing.no 

 

Grenskoler – stup, synkron og vannpolo

Både dagskurset om svømmeopplæring og funksjonsensettelser og etterudanningsmodulen (se under) er generelle kurs og passer derfor også godt for Instruktører i grenskolene stup, synkron og vannpolo. I selve grenskoleutdanningen er tema parasvømming (rettet inn mot den aktuelle gren) lagt inn som diskusjonsoppgave.

 

Etterutdanningsmodul

Det er laget en etterutdanningsmodul for diagnosene ADHD, Asbergers syndrom, Tourettes og Downs syndrom. Dette er ikke utdanning i diagnoser, men mer en hjelp til instruktører i deres undervisning. Modulen gjennomføres i klubben, i regi av Svømmeskoleansvarlig.

For mer informasjon, ta kontakt med jan@svomming.no

Film av øvelser

I boken er en rekke øvelser beskrevet og flere av disse øvelsene er filmet. Det er også filmet øvelser fra boken ”Slik lærer du å svømme” og til sammen er disse filmene et nyttig hjelpemiddel på veien mot å bli svømmedyktig. Alle filmene er lagt ut på Svømmeforbundets videoportal Brik.

 

Svømmemerker

Svømmeopplæringen for personer med funksjonsnedsettelser bygger stort sett på de samme prinsippene som for funksjonsfriske. Imidlertid er det noen hensyn man må ta, som f.eks: asymmetrisk kroppsform og egenvekt, ufrivillige bevegelser, dårlige bevegelseserfaring, kommunikasjon osv. Svømmeforbundet har utarbeidet egne delmål for Begynnermerkene for personer med funksjonsnedsettelser.

Oversikt over svømmemerker

 

Boka “Fra lek i vann til svømming. Om svømmeopplæring og funksjonsnedsettelser”

Denne boken er skrevet for alle som skal være med eller undervise barn og voksne, som på grunn av en funksjonsnedsettelse, trenger litt ekstra hjelp på veien mot svømmedyktighet. Boken gir det praktiske og teoretiske grunnlaget for å kunne tilpasse svømmeundervisningen for personer med en funksjonsnedsettelse, enten opplæringen foregår som spesialundervisning eller inkluderende gruppeundervisning.

Bokens praktiske del bygger på metodikken fra “Slik lærer du å svømme” (Madsen/Irgens, 2005) og “Med funksjonshemmede i bassenget” (Bull m.fl. 1992). Boken er skrevet av Trude Halvorsen og Nona Kahrs. Begge har mange års erfaring med svømmeopplæring for personer med funksjonsnedsettelser.

 

Boka er kursmateriell på dagskurset. Den kan også bestilles fra Idrettsbutikken / 62 95 06 30.

Generelt kan de fleste moduler i Trenerløypa også relateres til trening av mennesker med funksjonsnedsettelser. Para svømmeidrett er inkludert i utdanningen i i Trener 1 og Trener 2, samt at det er egen modul om Paraidrett på Trener 1 (e-læring, levert av NIF).

På Trener 3 er det en egen modul om Internasjonal klassifisering.

All informasjon om Trenerløypa er på Svømmeforbundets utdanningsside.

NSF er i gang med å utarbeide etterutdanningsmoduler og svømming for personer med ulike diagnoser. Modulene er tilgjengelige som e-læring fra NIF sin side for e-læring.

 • Svømming og utviklingshemmede
  Målet med denne modulen er at du som instruktør eller trener skal få en kort innføring i hva det vil si og ha en utviklingshemming, slik at du på best mulig måte kan planlegge, tilpasse og gjennomføre aktiviteter i vann for mennesker med utviklingshemming. Merk at modulen ikke gir noen “oppskrift” eller fasit på hva du skal gjøre. Aktiviteten må alltid legges til rette ut i fra de som er med.
 • Svømmetrening og kortvokste
  Gjennom denne modulen skal du få kjennskap til hva det vil si å være kortvokst og hva du som trener må ta hensyn til og kjenne til når du har med utøvere som er kortvokste på trening og konkurranser.
 • Svømmetrening og CP
  Målet med modulen er å gi en forståelse for hva Cerebral Parese (CP) er. Som instruktør eller trener skal du få en forståelse av hva diagnosen innebærer med tanke på opplæring og trening. Dette er altså ikke en opplæring i diagnosen CP.
 • Svømmetrening og dysmeli/amputasjoner
  Dette kurset tar for seg dysmeli og ervervede amputasjoner. Målet er at du som instruktør eller trener skal få kjennskap til og forståelse for hvordan det å mangle armer, ben eller deler av armer eller ben kan påvirke en utøvers idrettsdeltakelse i trening og konkurranser.

NSF har filmet 4 av våre landslagssmøvmere når de driver landtrening for å vise ulike måter å gjennomføre øvelse på. Alle øvelsene er på NSF sin videoportal, Brik, der det også er lagt ut en rekke andre øvelser for både basistrening og svømmeopplæring.

Parakompetansebanken er utviklet av et tiltak som har til hensikt å tilgjengeliggjøre aktuell kompetanse som gjelder trening av utøvere med nedsatt funksjonsevne. Målgruppen er primært trenere.

Foreløpig er innholdet avgrenset til syns- og bevegelseshemmede, da det er Olympiatoppen og Senter for Toppidrettsforskning som har hatt ansvar for utviklingsprosjektet. Tanken er at Parakompetansebanken i fremtid også skal dekke kunnskap innenfor hørsel- og utviklingshemmede, slik at alle fire målgrupper med nedsatt funksjonsevne blir ivaretatt.

Kompetansebanken er bygget opp under fire hovedfaner; Trening, Helse, Utstyr og Utvikling. Under hver av disse fanene er det relevant stoff igjen strukturert i nye faner.

Parakompetansebank (paraidrett.no)

Vestland idrettskrets, i samarbeid med blant annet Idrettscampus Bergen, har utarbeidet en nettressurs for de som jobber med barn og ungdom som av ulike årsaker trenger litt ekstra oppfølging og ekstra trygghet – Trygge utøvere. Målet er å støtte økning av mestring, motivasjon, bevegelsesglede og trygghet i fysisk aktivitet for disse gruppene. 

På siden www.tryggeutovere.no er det mye nyttig informasjon for både trenere/aktivitetsledere og utøvere.

For de som bor i Bergens-området er det muligheter for praktiske kurs om ulike tema, som f.eks. treningsmiljø og aktivitetslederrollen.

Sjekk ut www.tryggeutovere.no

X