go up

Hvilken klubbtype er dere?

I Norges Svømmeforbund har vi 290 klubber som tilbyr ulik aktivitet på ulikt nivå, til medlemmer med ulike ønsker, mål og ambisjoner. Det gjør oss til en organisasjon der det er rom for å være allsidig, og det er plass til alle, uansett om man vil lære seg å stupe, bli bedre i crawlteknikk, om man har en funksjonsnedsettelse, eller vil bli olympisk mester.

Noen klubber har basseng kun noen måneder i året, og har da fokus på å tilby svømmeopplæring med god kvalitet, slik at medlemmene blir trygge i vann. Noen klubber har opplæring i en eller flere av våre grener, samt at det er muligheter for å trene ut ifra medlemmenes ambisjonsnivå, om det er å kun trene, eller om man vil trene for å konkurrere.

Klubbene våre har medlemmer som trener for å ha det gøy, lære flere grener, for å holde seg i form, for å være en del av et fellesskap, og medlemmer som ønsker å konkurrere for å slå personlig rekord, kretsrekord eller verdensrekord.

Det er klubber som tilbyr kun stup, kun vannpolo eller kun svømming. Det er klubber som tilbyr flere grener, og også synkronsvømming og Open Water svømming. Noen klubber har kun aktivitet for barn, og noen kun for voksne. Noen klubber har ansatte, andre drives kun på frivillighet.

Klubbene våre har ulike ambisjoner, noen har mål om å få med nesten alle barna i bygda på grenskolen sin, andre har mål om å bli beste klubb i NM, og ta mange medaljer og norgesrekorder. Og noen klubber har mål om å få den neste olympiske mesteren.

Uansett hvilke mål, ambisjoner, bassengtilgang og ønsker klubben har, så jobber alle mot det samme målet om å skape idrettsglede for alle.

For å kunne skape god aktivitet for alle, uavhengig av funksjonsgrad, er det viktig at klubben er velfungerende. Det kan være vanskelig å få oversikt over alle formelle krav et idrettslag må ha på plass. For å gjøre det enklere for kubbene, har Norges Svømmeforbund laget fire ulike klubbtyper som klubber kan identifisere seg med, som skal være et hjelpemiddel til klubbene, så de ser hva de skal ha fokus på for å styrke klubbdriften og aktiviteten.

Når klubben har definert hvilken klubbtype de ligner mest på, kan de jobbe med utvikling ut ifra klubbens nå-situasjon og ambisjoner. Det skal være enkelt å sjekke hva klubben har på plass, og hva klubben kan gjøre for å utvikle seg – på sitt nivå.

De fire klubbtypene er breddeklubb, konkurranseklubb, NM-klubb og eliteklubb. 

Med 290 ulike klubber, er det vanskelig å definere en klubbtype som klubben kjenner seg 100% igjen i. Velg derfor klubbtypen som er mest lik der klubben er i dag. Det kan også være klubben er ulike klubbtyper i ulike grener, eks. at dere er en NM klubb i svømmegruppen, men en breddeklubb eller konkurranseklubb i stup- eller synkrongruppen.

Breddeklubben har til hensikt å utvikle grunnleggende ferdigheter i en eller flere av NSFs grener, hos barn, ungdom og voksne, gjennom et godt opplæringstilbud, og muligheter for videre trening på bredde og mosjonsnivå etter endt opplæring. Breddeklubben er gode på opplæring, spesielt for barn, men også for ungdom og voksne. Klubben har fokus på mestring innen grunnleggende ferdigheter. Medlemmene synes det er morsomt å være i klubben da de blir trygge i vann, men også fordi klubben har et godt miljø og har tilbud om mange ulike aktiviteter, eks. ha flere grener eller Vill i vann.

Konkurranseklubben har til hensikt å utvikle og ivareta utøvere som konkurrerer aktivt på lokalt og regionalt og evt. nasjonalt nivå (regionale konkurranser, mål om deltakelse regionale og nasjonale mønstringer). Konkurranseklubben tar godt vare på sine medlemmer og det er økende aktivitet, både i bredden og toppen. Klubben har god rekruttering fra grenskolen. God deltakelse på klubbstevner og økende deltakelse på lokale og regionale konkurranser, og kanskje også nasjonale konkurranser og mønstringer.

NM-klubb har til hensikt å utvikle og ivareta utøvere opp til et høyt nasjonalt nivå (finaler jr. NM, deltakelse og evt. finaler senior NM, mål om medaljer i NM og mål om utøvere på jr. landslag). Klubben har tradisjon for å bite godt fra seg på Jr.NM og Sr.NM. Klubben har en god trenings- og prestasjonskultur hvor utøverne presterer når det gjelder. Det er en tydelig rød tråd fra opplæringen i grenskolen til de øverste treningspartiene. Klubben legger godt til rette for å ivareta og utvikle juniorutøvere, og også parautøvere som vil satse. Klubben har fokus på bredden, og kan ha tilbud og ulike aktiviteter for de som ikke ønsker å satse til NM.

Eliteklubb har til hensikt å utvikle og ivareta utøvere på et høyt nasjonalt og internasjonalt nivå (utøvere på sr. Landslag, som sikter mot finaler og medaljer i EM, VM og OL). Klubben har god oppfølging i treningsgruppene fra grenskolen og oppover, med kompetente trenere på de yngre gruppene og fokus på aldersrelatert trening. Klubben har hele tiden nye utøvere som kvalifiserer seg inn i landslagssystemet. Det flytter også til en del utøvere som ønsker å satse aktivt, i en tilrettelagt kombinasjon med studier/jobb. Må sertifiseres av Norges Svømmeforbund.

Organisasjonshjulet – et hjelpemiddel til å se hele klubben

Organisasjonshjulet viser medlemmet i sentrum, og alle deler av klubben som må jobbes med for at medlemmet skal kunne drive aktivitet ut ifra sine ønsker. Når klubben har valgt klubbtypen som er nærmest deres nå-situasjon, kan man lese mer om hva klubben må ha på plass, og hva den bør jobbe med for å utvikle seg i de ulike delene av hjulet.

Ledelse: Klubbens ledelse består av årsmøtet, styret og evt. andre lederroller. Dette kan være hovedtrener, grenskoleansvarlig og evt. daglig leder hvis klubben har dette.

Trenere: Trenere og instruktører er essensielt for å få til god aktivitet. Det er viktig med utdanning og kompetanse på klubbens trenere og instruktører.

Organisasjon: Det er endel formelle krav som må på plass i klubben, i tillegg til anbefalte hjelpemidler for å gjøre klubbdriften enklere.

Anlegg: Uten svømmeanlegg blir det vanskelig å drive med de fleste av våre grener. Det er derfor lurt å ha tilgang til basseng, og se på muligheter for mer bassengtilgang i fremtiden.

Aktivitetstilbud: Dette er kjernen i klubbaktiviteten. Klubben kan drive med flere ulike grener, opplæring, trening for mosjon og konkurranse, Vill i vann, aktivitetscamper og mye annen aktivitet for barn, ungdom og voksne.

Arrangement: Det er viktig med klubbarrangement, og for endel klubber også konkurranser. For approberte konkurranser må man også ha dommere.

Tips til klubbene

  • Styret bør se på beskrivelsen av de ulike klubbtypene – og bestemme hvilken klubbtype de er nærmest. Les mer om de ulike klubbtypene, og ta gjerne klubbtypesjekken. 
  • Når dette er gjort bør klubben lese om de ulike områdene i organisasjonshjulet under sin klubbtype – og sjekke at det som må være på plass, er på plass. 
  • Klubben bør lage en handlingsplan for hva de skal ha fokus på fremover for å utvikle klubben. Hvis det mangler noen formelle krav er det lurt å starte med dette.
  • Klubbene kan få bistand fra Norges Svømmeforbund til å velge klubbtype, til å få på plass formelle krav, og bistand til utviklingsprosesser. 
  • Husk at det viktigste er å skape god aktivitet for medlemmene uavhengig av alder, ambisjoner og funksjonsgrad, og at det skal være givende og attraktivt å være tillitsvalgt, frivillig og ansatt i en klubb. Å velge klubbtype er et hjelpemiddel for klubben, slik at aktiviteten blir det viktigste.

Av: Cathrine Aa Dalen, Utviklingskonsulent Norges Svømmeforbund

Kontakt: cathrine@svomming.no / tlf: 92461659

 

Trenger klubben hjelp til å velge klubbtype, eller har andre spørsmål? Ta kontakt med Cathrine.

X