go up

Hvor er din klubb på vei?

I idretten er vi veldig gode på å sette oss mål. Noe av det første man lærer om treningsplanlegging er å se på hvor man skal, hva hovedmålet med treningen er.NSF tidtagning Det er retningsgivende for treningsprosessen. Hovedmålet bestemmer hvilket nivå utøveren sikter mot, om det er å ta medalje i et OL, sette personlig rekord på en øvelse, mestre et spesielt stup, å vinne en kamp sammen med laget sitt eller å ha det gøy og oppleve samhold og mestring i idretten. Hovedmålet er selve drømmen. Dit utøveren ønsker å komme. Og så jobber utøveren godt og systematisk, gjennom analyser, treninger, delmål, konkurranser, evalueringer og endringer med å nå drømmen.

– Hvilken vei skal jeg ta, spurte Alice.

– Hvor ønsker du å gå?, spurte katten tilbake.

– Jeg vet ikke, svarte Alice.

Da, svarte katten, spiller det ingen rolle hvilken vei du tar.

Fra Lewis Carroll sin Alice i Eventyrland

Utøveren vet hvilken vei hun skal ta for å oppnå drømmen. Den er kartlagt og planlagt. Men hvordan står det til med klubben til utøveren? Klubben der hun opplevde mestring og glede, der hun har venner og fellesskap. Hvilken vei skal klubben ta? Hva er klubben sin drøm? Har utøveren mulighet til å oppnå sin drøm i sin klubb?

Mål, strategi og v`er

Et mål er en beskrivelse av en ønsket fremtidig tilstand.  Mål kan ha ulike tidsperspektiver, noen mer realistiske enn andre, og har ulik konkretisering. Mål kan ha en motiverende effekt, og kan bidra positivt til at utøvere, trenere, ledere og frivillige fortsetter den gode jobben de gjør, i tillegg til at det kan øke innsatsen. Slik kan det skapes en felles kraft i felles retning. Mål gir en retning for klubben, viser at klubben fremstår med legitimitet, og har gode verdier, og bidrar til at klubbens arbeid kan evalueres lettere.

«Strategi», på den andre siden, er «veien mot målet». Strategi handler mer om hva som skal gjøres enn om hvordan noe skal gjøres. Alle klubber bør ha en strategi på hvordan målene skal nås. En slik samling av mål og strategier kaller vi en virksomhetsplan.

For å hjelpe klubben på rett vei, og for å nå sine mål i virksomhetsplanen er det lurt å ha en visjon, noen verdier og en virksomhetsidé for å kunne hjelpe klubben i riktig retning. Disse tre v`ene er grunnsteinene i organisasjonen, og det sier noe om hva vi jobber mot (visjonen), hvem vi er for og hvorfor vi er til (virksomhetsideen) og hva vi står for (verdier).

En visjon er en ideell fremtidig situasjon som klubben skal jobbe mot, og er organisasjonens absolutte drømmemål. Visjonen skal gi organisasjonen og dets medlemmer retning, motivasjon og kraft i arbeidet.

Visjonen skal ikke være målbar og den skal ikke engang nås, men den skal gi oss krefter til alltid å ville nå lenger!  En hver organisasjon må være drevet av en visjon, ikke ”ha” en visjon, men være drevet av den (Ingebrigt Steen Jensen).

Norges Idrettsforbund sin visjon er «Idrettsglede for alle», og Norges Svømmeforbund sin visjon er «Svømming skal være den mest fremgangsrike idretten i Norge». Man kan diskutere hvordan disse noensinne vil være mulig å oppnå, og hvordan i alle dager dette skal kunne måles? Likevel skal dette hele tiden være i bakhodet og noe man strekker seg mot.

En klubb har alltid et formål eller en virksomhetsidé, som er en definisjon for hvorfor klubben er til. Virksomhetsidéen forteller omverden og oss selv hva organisasjonen i all hovedsak skal arbeide med. Ofte går denne også inn på hva slags samfunnsmessig funksjon klubben er med på å oppfylle. Norges Svømmeforbund sin virksomhetsidé er «Hver nordmann en svømmer, hver svømmer en livredder». Dette er en viktig påminner for alle svømmeklubber. Vi har et viktig samfunnsansvar i å lære mange å svømme, uansett bakgrunn og inntekt.

Forside sportslig plan svømming

Verdigrunnlaget forteller noe om hvordan levereglene i organisasjonen skal være. Verdiene skal hjelpe oss å bli tydelige, få fram det som skiller oss fra andre og klargjøre vår identitet. De skal ikke bare beskrive hvordan vi er, men også hvordan vi vil bli. Verdiene er styrende for det meste som skjer i klubben. Eks: Dersom inkluderende er en klubbverdi, så har det praktisk betydning for aktivitetstilbudet – da må man jobbe for å ha et aktivitetstilbud som inkluderer alle, uansett ambisjonsnivå, funksjonshemning eller økonomi.

De tre v`ene kan også vise hvem klubben er til for. Hvilken type klubb er dere? Er klubben en opplæringsklubb, konkurranseklubb, NM- klubb eller elite-klubb? Les mer om dette i NSFs Sportslige plan for svømming.  Visjonen må stå i stil til klubbtypen og til den daglige aktiviteten, prioriteringer og drift – Hvis visjonen er «Vi skal være ledende på svømmeopplæring i fylket», så må dette gjenspeile klubbens valgte klubbtype, prioriteringer av vanntid og ressurser.

Husk på at den viktigste jobben til et idrettslag er å legge til rette for god aktivitet for alle, uansett ambisjonsnivå. Spesielt for barn og ungdom. NSF trening gruppeNorges Svømmeforbund sitt hovedmål er at vi er en organisasjon som skal arbeide for at alle mennesker gis mulighet til å utøve svømmeaktivitet ut fra sine ønsker og behov. Dette må våre klubber jobbe for. Visjonen til NIF om Idrettsglede for alle forplikter også til å skape god og givende aktivitet.

Når grunnsteinene er lagt er det på tide å definere innsatsområder, hovedmål og delmål, samt strategier for å oppnå disse målene. Disse sikrer at vi tar små steg på riktig vei mot visjonen. Det er lurt å lage handlingsplaner for hvert år, slik at klubben vet hva som skal gjøres, hvem som skal gjøre det og når det skal gjøres.

Fra plan til praksis

NSF konferanse

Når klubben har fått definert veien videre, satt sine mål, og vet hvor den skal gå er det viktig å følge planen som er laget.  Virksomhetsidéen hjelper oss å huske på hvorfor vi er til, og at vi må ta samfunnsansvaret på alvor. Verdiene må være en del av klubbens daglige arbeid. De gjennomsyrer måten medlemmene er på, og gjør klubben mer synlig på hvem den er. Visjonen er noe klubbens ledelse, trenere og frivillige hele tiden har som drømmemål der fremme, og hjelper til å styre retningen. Hovedmål, delmål, strategier og handlingsplaner må gjennomgås, gjennomføres og evalueres ofte. Slik vet klubben at den er på en vei, på rett vei mot målet. Og det blir lettere å tilrettelegge for god aktivitet for alle.

Slik blir det også lettere for utøveren som skal nå sine mål, å vite om hennes drøm kan oppnås i denne klubben. Nye og eksisterende medlemmer får se hvor denne klubben vil, hvem den er til for og hva den står for. Dette kan medlemmene identifisere seg med, være stolt av, og brenne for å jobbe mot.

Klubben din har kanskje ikke behov for å spørre katten i Eventyrland om veien neste gang. Den har et tydelig mål og retning, og vet hva som gjør at den styrer i riktig retning.

Lykke til!

Tips til klubbene

  • Les Klubbtrappa. Se hvor dere bør begynne med deres utvikling. Det er ikke sikkert alle bør begynne med en virksomhetsplan. Det er mange andre tiltak klubben kan gjøre først, for å få til enda bedre aktivitet for alle.
  • Hvis dere ønsker en virksomhetsplanprosess, forankre dette i styret og start prosessen i god tid før årsmøtet (et halvt år før er lurt). Ta kontakt med NSF for å booke en virksomhetsplanprosess. Vi sender en dyktig og erfaren veileder som hjelper dere lage en slik plan, og det er gratis for klubben.
  • Ha med alle deler av klubben på de første prosessene, slik at alle kan bli hørt. Både medlemmer i alle aldre, utøvere med ulike ambisjonsnivå, foresatte, frivillige, trenere, instruktører, styret og administrasjon må få si sin mening om hvem de mener klubben er og hvor den skal.
  • Når planen er ferdig utarbeidet og vedtatt på årsmøtet, må klubben bruke den daglig. Vis tydelig hvem klubben er og hvem den er til for. Synliggjør visjon og verdier. Lev etter det, og jobb systematisk mot målene deres, og evaluer ofte.
  • Bli med å bestemme hvor Norges Svømmeforbund skal gå de neste tre årene på årets Trener/Leder konferanse. På lederkonferansen skal vi lage grunnlag for virksomhetsplan for 2019-2022. Her vil alle klubbene bli involvert i å bestemme mål og retning for vår organisasjon.

Kilder:

Av: Cathrine Aa Dalen, Utviklingskonsulent Norges Svømmeforbund

Kontakt: cathrine@svomming.no / tlf: 92461659

X