go up

Hederstegn

Kjenner du noen som har gjort en god innsats for svømmeidretten – og som fortjener et hederstegn?

Norges Svømmeforbund har mange ulike hedersbevisninger som tildeles enkeltpersoner og organisasjoner for fortjenester innen svømmeidretten. For aktive idrettsprestasjoner utdeles kun NSFs bragdmerke.

Ifølge bestemmelsene kan hedersbevisninger tildeles personer som har gjort seg fortjent av svømmeidretten. Som regel tildeles hedersbevisning organisasjoner o.l. bare ved markerte begivenheter f.eks. jubileum og lignende.

Forslag om tildeling av hedersbevisninger kan fremmes av lag og særkretser tilsluttet NSF, samt av medlemmer av Forbundsstyret.

Norges Svømmeforbunds hedersbevisninger er:

Gullmerket er Forbundets høyeste utmerkelse. Merket kan tildeles personer som i en årrekke har gjort seg særlig fortjent ved arbeid for svømmeidrettens fremme. Tildeling foretas av enstemmig forbundsstyre etter enstemmig innstilling fra hederskomiteen. Utdeling skjer fortrinnsvis på forbundstinget. Tildeling kan bare skje til personer som tidligere har NSFs fortjenestemedalje. Med gullmerket følger diplom. Innehavere av gullmerket har gratis adgang til alle stevner, oppvisninger o.l. som arrangeres av forbundet eller tilsluttede organisasjoner.

NSFs fortjenestemedalje kan av styret tildeles personer som i flere år og på en meget fortjenstfull måte har arbeidet for svømmeidretten. I alminnelighet skal tildeling bare skje til personer som tidligere er tildelt NSFs diplom. Med fortjenestemedaljen følger diplom.
For tildeling av fortjenestemedaljen bør det som regel være ytet en innsats gjennom 10-15 år i lag, særkrets, utvalg eller forbundsstyre.

NSFs diplom kan av styret tildeles personer, også utenlandske, for fortjenstfullt arbeid for svømmeidretten. NSFs diplom kan også tildeles Forbundets egne og andre organisasjoner innen idretten ved spesielle anledninger.
For tildeling av diplom bør minstekravene være minst 5 års interessert arbeid for lag tilsluttet NSF, helst i samarbeid med noen virksomhet utenfor laget.

NSFs hedersskjold kan tildeles forbundets ledd ved deres 50, 100 og 125 års jubileum For tildeling skal det gjennom alle år ha vært ytet en innsats av særlig betydning for NSFs virksomhet. Hedersskjoldet kan også tildeles norske og utenlandske organisasjoner innen idretten, som oppmerksomhet ved større spesielle anledninger. Unntaksvis kan det av Forbundsstyret tildeles utenomidrettslige organisasjoner som har ytet NSF tjenester som har vært av avgjørende betydning for svømmeidrettens utvikling.

NSFs bragdmerke deles ut for utmerket aktiv innsats til svømmere, vannpolospillere, stupere og synkronsvømmere etter egne statuetter for hver idrett. Oversikt over statuettene finnes i NSFs lover og regler.

Norges Svømmeforbunds gullmerke

Gullmerket er Forbundets høyeste utmerkelse. Merket kan tildeles personer som i en årrekke har gjort seg særlig fortjent ved arbeid for svømmeidrettens fremme. Tildeling foretas av enstemmig forbundsstyre etter enstemmig innstilling fra hederskomiteen. Utdeling skjer fortrinnsvis på forbundstinget. Tildeling kan bare skje til personer som tidligere har NSFs fortjenestemedalje. Med gullmerket følger diplom. Innehavere av gullmerket har gratis adgang til alle stevner, oppvisninger o.l. som arrangeres av forbundet eller tilsluttede organisasjoner.

Les hele saken

Følgende personer er tildelt NSFs gullmerke:

1935 Berge, Anton Bergen
1935 Bergvall, Erik Sverige
1935 Blytt, Johan Bergen
1935 Johnsen, John Oslo
1935 Knag, Alf Bergen
1935 Norman, Aagot Bergen
1939 Eriksen, Thorolf Oslo
1939 Johansen, Rolf Chr. Oslo
1939 Poleszynski, Josef Oslo
1945 Prestrud, Annar Bergen
1946 Backlund, Nils R. Sverige
1948 Floer, Aksel W. Oslo
1948 Michalsen, Sverre Oslo
1948 Moe, Georg Oslo
1949 Valkama, Yrjø Finland
1950 Dahl, Bernhard Bergen
1950 Dehli, Eivind Oslo
1950 Finne‑Larsen, Erling Oslo
1950 Næss, Ragnar W. Oslo
1952 Caspersen, Rolf G. Oslo
1952 Grønner, Mikal Bergen
1952 Thalow, Sven Oslo
1954 Harlem, Haakon Oslo
1956 Heli, Hans Oslo
1957 Borre, Frede Danmark
1958 Fosse, Lars Stavanger
1959 Aaro, Toivi Finland
1960 Evensen, Per Oslo
1960 Lindboe, Waldemar Oslo
1960 Wallblom, Sven Sverige
1961 Sevaldsen, Aase Oslo
1964 Schött, Lars Sverige
1964 Sällfors, Bertil Sverige
1965 Nielsen, Ivar Bærum
1970 Huitfeldt, Henrik JS Bærum
1970 Lura, Magne Sandnes
1970 Madsen, Asbjørn Oslo
1970 Thorsen, Ragnar Oslo
1970 Thorvaldsen, Terje Fredrikstad
1970 Wang, Per Oslo
1970 Ölander, Gösta Sverige
1975 Nordbø, Inger Oslo
1978 Lunde, Reidar Oslo
1979 Werner, Gunnar Sverige
1980 Endresen, Johs. Bergen
1980 Knudsen, Arthur S. Skedsmo
1980 Wien, Odd Oslo
1981 Nylenna, Egil Nøtterøy
1981 Simonsen, Ragnar Larvik
1983 Vegard, Grunde Tønsberg
1985 Krogh, Lars Oslo
1985 Tuff‑Carlsen, Nils Alta
1988 Jensen, John Storm Oslo
1991 Berg, Bjarne Bergen
1996 Folvik, Sven Egil Gol
1998 Gran, Bjørn Kolbotn
1998 Haagensen, Rolf Gunnar Larvik
1998 Rasmussen, Bjørn Bergen
2000 Nestaas, Paul Moss
2001 Heggelund, Lars Petter Åsnes
2003 Irgens, Per Grimstad
2007 Johnson, Bente G. Sandnes
2008 Ingebretsen, Ottar Sarpsborg
2010 Rosmer, Rigmor Bergen
2010 Pedersen, Knut Olaf Bergen
2010 Halvorsen, Trude Tønsberg
2010 Hagen, Øivind Ravn Sandnes
2010 Eknes, Per Rune Asker
2019 Kolsum, Ivar Tønsberg
2019 Pedersen, Marit Bergen
2019 Haraldsen, Inger Grødem Stavanger
2022 Tellefsen, Arne Kristiansand
2022 Gran, Rune Kolbotn
2022 Boyd, Alice C Trondheim

 

 

 

 

 

 

X