go up

Hederstegn

Kjenner du noen som har gjort en god innsats for svømmeidrettene og som fortjener et hederstegn?

Norges Svømmeforbund har følgende hederstegn:
NSFs bragdmerke 
NSFs diplom
NSFs fortjenestemedalje
NSFs gullmerke

Søknad om tildeling av hedersbevisninger kan fremmes av klubber og kretser tilsluttet NSF, samt av medlemmer av Forbundsstyret.

Søknaden skal være godt begrunnet.

Kandidatens verv og oppgaver må beskrives, og tidsperioden for de ulike verv må være nøyaktig.

Søknadsskjema og veiledning for utfylling er tilgjengelig på forbundets hjemmeside:
www.svomming.no – Meny – Om forbundet – Hederstegn

Søknadene sendes på mail post@svomming.no, merket med «Hederstegn».

Alle innsendte forslag behandles konfidensielt.

Norges Svømmeforbunds hedersbevisninger er:

NSFs diplom kan tildeles person for fortjenstfullt arbeid innen de ulike grenene i NSF.

NSFs diplom kan tildeles person som har ytet en innsats gjennom minimum 5 år for klubb eller krets tilsluttet NSF.

NSFs fortjenestemedalje kan tildeles person som i flere år og på en meget fortjenstfull måte har arbeidet for de ulike grenene i NSF.

NSFs fortjenestemedalje kan tildeles person som har ytet en vedvarende innsats gjennom minimum 10 år i klubb, krets, utvalg i NSF eller i Forbundsstyret.

Med fortjenestemedaljen følger diplom.

Gullmerket er Norges Svømmeforbunds høyeste utmerkelse.

NSFs gullmerke kan tildeles person som har ytet en særlig innsats gjennom minimum 20 år i klubb, krets, utvalg i NSF eller i Forbundsstyret. Med gullmerket følger diplom og adgangskort for 2 personer med gratis inngang til alle mesterskap (Årsklassemesterskap, Norgesmesterskap, eventuelle nordiske mesterskap).

Tildeling kan bare skje til person som tidligere har mottatt NSFs fortjenestemedalje.
Utdeling skjer på fysisk Forbundsting eller Trener-/Lederkonferansen.

NSFs bragdmerke deles ut for utmerket aktiv innsats til svømmere, vannpolospillere, stupere og synkronsvømmere etter egne statuetter for hver idrett. Oversikt over statuettene finnes i NSFs lover og regler.

Les hele saken

Følgende personer er tildelt NSFs gullmerke:

1935 Berge, Anton Bergen
1935 Bergvall, Erik Sverige
1935 Blytt, Johan Bergen
1935 Johnsen, John Oslo
1935 Knag, Alf Bergen
1935 Norman, Aagot Bergen
1939 Eriksen, Thorolf Oslo
1939 Johansen, Rolf Chr. Oslo
1939 Poleszynski, Josef Oslo
1945 Prestrud, Annar Bergen
1946 Backlund, Nils R. Sverige
1948 Floer, Aksel W. Oslo
1948 Michalsen, Sverre Oslo
1948 Moe, Georg Oslo
1949 Valkama, Yrjø Finland
1950 Dahl, Bernhard Bergen
1950 Dehli, Eivind Oslo
1950 Finne‑Larsen, Erling Oslo
1950 Næss, Ragnar W. Oslo
1952 Caspersen, Rolf G. Oslo
1952 Grønner, Mikal Bergen
1952 Thalow, Sven Oslo
1954 Harlem, Haakon Oslo
1956 Heli, Hans Oslo
1957 Borre, Frede Danmark
1958 Fosse, Lars Stavanger
1959 Aaro, Toivi Finland
1960 Evensen, Per Oslo
1960 Lindboe, Waldemar Oslo
1960 Wallblom, Sven Sverige
1961 Sevaldsen, Aase Oslo
1964 Schött, Lars Sverige
1964 Sällfors, Bertil Sverige
1965 Nielsen, Ivar Bærum
1970 Huitfeldt, Henrik JS Bærum
1970 Lura, Magne Sandnes
1970 Madsen, Asbjørn Oslo
1970 Thorsen, Ragnar Oslo
1970 Thorvaldsen, Terje Fredrikstad
1970 Wang, Per Oslo
1970 Ölander, Gösta Sverige
1975 Nordbø, Inger Oslo
1978 Lunde, Reidar Oslo
1979 Werner, Gunnar Sverige
1980 Endresen, Johs. Bergen
1980 Knudsen, Arthur S. Skedsmo
1980 Wien, Odd Oslo
1981 Nylenna, Egil Nøtterøy
1981 Simonsen, Ragnar Larvik
1983 Vegard, Grunde Tønsberg
1985 Krogh, Lars Oslo
1985 Tuff‑Carlsen, Nils Alta
1988 Jensen, John Storm Oslo
1991 Berg, Bjarne Bergen
1996 Folvik, Sven Egil Gol
1998 Gran, Bjørn Kolbotn
1998 Haagensen, Rolf Gunnar Larvik
1998 Rasmussen, Bjørn Bergen
2000 Nestaas, Paul Moss
2001 Heggelund, Lars Petter Åsnes
2003 Irgens, Per Grimstad
2007 Johnson, Bente G. Sandnes
2008 Ingebretsen, Ottar Sarpsborg
2010 Rosmer, Rigmor Bergen
2010 Pedersen, Knut Olaf Bergen
2010 Halvorsen, Trude Tønsberg
2010 Hagen, Øivind Ravn Sandnes
2010 Eknes, Per Rune Asker
2019 Kolsum, Ivar Tønsberg
2019 Pedersen, Marit Bergen
2019 Haraldsen, Inger Grødem Stavanger
2022 Tellefsen, Arne Kristiansand
2022 Gran, Rune Kolbotn
2022 Boyd, Alice C Trondheim

 

 

 

 

 

 

X