go up

Members 1st – Medlemmets behov i sentrum

Fra individuelle opplevelser til utvikling for klubben?
Hva mener deres medlemmer om klubben?

Hva er Members 1st?

Members 1st er et nettbasert dialog- og rapporteringsverktøy for å måle tilfredsheten til klubbens medlemmer. Systemet gir klubbene mulighet til å drive klubbutvikling basert på kunnskap om medlemmenes tilfredshet. Members 1st er et verktøy som bidrar til å utvikle klubben, og gjøre den mer attraktiv for nye og eksisterende medlemmer.

Members 1st er en medlemsundersøkelse som setter medlemmene og deres behov i sentrum ved at verktøyet måler medlemmenes opplevelser og inntrykk. Ut fra besvarelsene kan klubben tilpasse sine tilbud og organisasjonen slik at alle får best mulig opplevelse.

Vet dere om medlemmene faktisk er fornøyd med aktivitetstilbudet i deres klubb? Er dere gode på å ønske nye medlemmer velkommen? Vet dere hvilke forventninger medlemmer, trenere/instruktører og frivillige har til klubben? Hvordan opplever medlemmene klubbmiljøet, anleggene og trenere/ledelsen?

Members 1st er utviklet av Players 1st, og verktøyet brukes av blant annet Dansk Svømmeunion, Norges Golfforbund og Norges Fotballforbund. 

Members 1st setter de viktigste målgruppene i sentrum, og gir klubben nyttig kunnskap om:

 • Medlemmer
 • Nye medlemmer
 • Frivillige
 • Trenere/instruktører
 • Potensielle nye medlemmer

Members 1st består av to deler:

 1. Et webasert spørreskjema, som alle medlemmer får tilsendt og blir bedt om å svare på
 2. Et «dashboard», hvor klubben kan følge med i medlemmenes opplevelse av klubben

Data blir til nyttig kunnskap for klubben

Når en medlemsundersøkelse er gjennomført og svarene er innsamlet vil klubben få kunnskap om medlemmenes tilfredshet.  Dette kan igjen bidra til at klubben kan gjøre tiltak og endringer for å øke medlemmenes tilfredshet innenfor ulike områder. Svarene understøtter og bekrefter de tingene dere gjør bra i klubben, og synliggjør hvilke områder klubben kan forbedre.

Med en enkelt trykk kan klubben se resultatene. Det er enkelt å se medlemmenes tilfredshet basert på kjønn, alder, nivå (f.eks grenskole vs konkurransegrupper), gren og hvor lenge man har vært medlem. Dette gjør at klubben har mulighet til å undersøke tilfredsheten med utgangspunkt i klubbens viktigste målgrupper.

Members 1st gir klubben bedre grunnlag for å kunne sette konkrete mål for ulike områder, og kontinuerlig kunne korrigere der det er relevant basert på ulike målgruppers konkrete tilbakemelding. Utviklingen i de konkrete målgruppene kan følges kontinuerlig sånn at klubben kan følge med på om man beveger seg i ønsket retning.

Med Members 1st kan deres klubb sammenligne egne resultater med resultater fra andre klubber som også benytter systemet. Klubbens egne resultater er kun synlig for dere selv, ingen andre klubber har tilgang til å se hvilke klubber man sammenligner seg med. På denne måten kan dere se hvordan dere ligger an sammenlignet med andre klubber totalt, og innenfor ulike områder.

Noen spørsmål i spørreskjema er faste, og som alle klubber må ha med. Andre spørsmål kan klubben velge å ikke ha med fordi det ikke er relevant for deres kubb. Klubben kan også legge til egne spørsmål.

Det er også mulig å få ut en liste over mulige frivillige og sponsorer.

Hvordan gjøres det?

 1. Klubben tar kontakt med Norges Svømmeforbund og får en avtale om bruk. I 2022 er dette gratis for klubbene.
 2. Klubben får tilsendt brukerveiledning og link for opprettelse av konto.
 3. Klubben avtaler når det passer å sende ut spørreskjema.
 4. Klubben laster opp en oppdatert medlemsliste med mailadresser i systemet.
 5. Klubben gir beskjed til medlemmene om at spørreskjema er på vei, og at dere oppfordrer alle til å svare.
 6. Alle klubbens medlemmer mottar en mail med et login til spørreskjemaet, som er 100% anonymt.
 7. Medlemmene fyller ut spørreskjema.
 8. Klubbens ledelse kan nå følge med på resultatene, og se medlemmenes tilfredshet med klubben.
 9. I samarbeid med Norges Svømmeforbund kan klubben få hjelp til videre utvikling.

Medlemmene: Det er viktig for klubben å beholde medlemmene lengst mulig. Er medlemmet ikke fornøyd, vil det lettere gå til andre klubber eller andre fritidsaktiviteter. Derfor er det viktig å finne ut av hvordan medlemmene opplever klubben, så de fortsetter å være fornøyde medlemmer i klubben deres.

Nye medlemmer: Er dere bevisste på hvordan dere ivaretar nye medlemmer? Det kan være utfordrerne å begynne i en ny klubb og kanskje i en helt ny type idrett. Ved å spørre nye medlemmer om hvordan de opplever starten, kan dere sørge for at alle medlemmer får en god velkomst i klubben, der de føler seg sett og inkludert i klubbens miljø.

Frivillige: Ingen idrettslag uten frivillige! Klubbens frivillige er viktige for at klubben kan tilby aktivitet og arrangementer. Derfor er klubbens frivillige en interessant målgruppe. De frivilliges opplevelse og tilfredshet med klubben er viktig for å fortsette å kunne rekruttere nye frivillige.

Trenere/instruktører: Dyktige trenere og instruktører er viktig for at medlemmene er fornøyde. Derfor må klubben kunne tiltrekke og beholde dyktige instruktører og trenere i klubben. Klubben kan også spørre trenere og instruktører for å få et bilde av deres ønsker og behov, for å beholde de lenger i klubben.

Potensielle nye medlemmer: Hva skal til for å øke antall voksne medlemmer i klubben? Ved å spørre foresatte til barn og unge som er medlemmer om deres ønsker for nye tilbud i klubben, så kan dere bli litt klokere på hva som skal til for å få flere voksne medlemmer i klubben.

For mer info, og avtale om bruk ta kontakt med:

Jan Kjensli, jan@svomming.no

X