go up

Ungdomsidrett i NSF

Norsk idrett jobber for at flest mulig ungdom er aktive i idrettslaget lengst mulig, som utøvere, trenere, ledere, dommere, organisatorer og frivillige.

NSF og klubbene skal jobbe for at alle mennesker gid mulighet til å utøve svømmeaktivitet ut ifra sine ønsker og behov. Det gjelder både i aktivitetstilbud, organisasjon og ledelse, og utdanning.

Alle klubber i NSF bør jobbe planmessig og strategisk med engasjert klubbungdom. Ungdom representerer både nåtid og fremtid, og er en viktig ressurs for klubbens drift og utvikling. Ungdom skal få være aktive på det nivået de ønsker, og ungdom kan ha flere ulike roller og funksjoner i klubben. I klubbens arbeid med ungdom bør det være fokus på å høre på hva ungdom ønsker, ha aktivitetstilbud der alle som ønsker å være aktive kan være det på sitt nivå, og at klubben gir de som ønsker kompetansehevende tilbud, ansvar og givende arbeidsoppgaver.

NSF har mange ungdomstilbud og tips til aktivitetstilbud som klubbene bør benytte seg av.

Norges Idrettsforbund har mye fokus på Ungdomsidrett, og har flere sider om tema.logo-nif

Her har vi samlet noen av sidene som kan være aktuelt for deg.

Samleside for Ungdomsidrett i NIF

Dette er en samleside om mange aktuelle tema for ungdomsidrett, bl.a. info om kurs og utdanninger, info om Ungdomsløftet og relevant forskning på tema.

Ungdomsløftet.no

En side med 30 eksempler på god ungdomsidrett fra forskjellige idretter og klubber rundt om i Norge. Her kan din klubb få inspirasjon og tips til hvordan dere kan beholde ungdom lengst mulig i idretten.

Retningslinjer for ungdomsidrett

Retningslinjene er et politisk virkemiddel for å sikre ungdommers rettigheter som individ og aktiv idrettsutøvende.

Idrettens fredkorps

Er du mellom 20 og 30 år, og har du lyst til å bruke idrettserfaringen din i en spennende del av verden? Idrettens fredskorps er en del av norsk idretts internasjonale engasjement og er tuftet på idrettens grunnverdier; glede, helse, fellesskap og ærlighet. Som idrettsfrivillig bidrar du med din idrettsfaglige kompetanse på skoler, i idrettslag og i lokalsamfunn i Zambia, Zimbabwe eller Sør-Afrika. Intensjonen er å gi barn og unge i det sørlige Afrika like muligheter og tilgang til fysisk aktivitet. Drømmer du om å bli idrettsfrivillig?

SP-blue-greenAlle ungdom skal få drive svømmeaktiviteter ut ifra sine ønsker og behov. Om det er å bli toppidrettsutøver, om det er å trene for å trene uten å konkurrere, eller om det er å trene forskjellige vannaktiviteter for å ha det gøy i vann, så skal det være mulig for deg å finne et aktivitetstilbud som passer deg. NSFs Sportslig plan definerer om du er Aktiv for livet eller ønsker å ha Livet som aktiv. Uansett målgruppe bør klubben legge til rette for begge. Les mer om Sportslig plan.

Aktiv for livet

NSF har valgt å bruke begrepet «Aktiv for livet» for å synliggjøre at svømmeaktivitet er noe man kan gjøre fra «vugge til grav». Norsk svømming skal tilby et godt og allsidig aktivitetstilbud i klubbene for alle som ønsker å være i vann, men ikke nødvendigvis konkurrere aktivt. Spesielt barn og unge skal kunne være i trygge klubbmiljøer hvor de bygger vennskap og opplever mestring uten krav til resultatmål. Flere ungdom og voksne ønsker å være engasjert i organisert idrett. Klubbene bør tilby et godt og bredt aktivitetstilbud til lokalmiljøet for alle aldersgrupper og nivåer. For breddeaktiviteter er det viktig med dyktige trenere, som kan skape mestring og ivareta ungdom og voksne på en god måte. Opplevelsen av fellesskap og det å bli sett er like viktig uavhengig av alder eller ferdigheter.

Vill i vann

Målgruppe: Ungdom 13-19 år

Mål med aktiviteten: Beholde flere ungdom i klubben ved å gi de et attraktivt og morsomt aktivitetstilbud

Beskrivelse av aktiviteten: Et alternativt tilbud til klubbens trenings- og konkurransegrupper for de som liker å være i vann men nødvendigvis ikke ønsker å konkurrere aktivt. Fokus på mestring og progresjon, miljø og samhold. Deltakerne skal prøve andre aktiviteter og idretter, i tillegg til svømming, stup, vannpolo, synkronsvømming og Open Water.

Treningsgrupper

Det er ikke alle ungdom som ønsker å satse, men som fremdeles ønsker å trene og være en del av et sosialt treningsmiljø. Det bør legges til rette for organisert trening i vann og på land for ungdom. Det bør arrangeres sosiale aktiviteter utenom trening. Fokus på å skape et godt miljø. Det er ikke krav til oppmøte eller konkurranser.

Breddeaktiviteter

Det finnes mange forskjellige aktiviteter klubben kan tilby sine medlemmer. Ta en titt i Breddeaktivitetsheftet for å få inspirasjon til hva klubben kan begynne med.

Livet som aktiv

NSF har valgt å bruke begrepet «Livet som aktiv» for de områdene som dreier seg om trenings- og konkurranseaktiviteten. NSFs utviklingstrapp beskriver en langsiktig oppbygging av ferdigheter innenfor teknikk, fysisk kapasitet og psykososial utvikling.

Konkurransegrupper

For de som ønsker å satse må det legges til rette for det i klubben, eller i samarbeid med nærliggende klubber. Det er viktig å tilby nok og riktig trening, og å følge NSFs utviklingstrapp som står beskrevet i Sportslig plan.

Kval.krav til NM i svømming

For ungdom som ønsker å satse, og kvalifisere seg til Nasjonale mesterskap så er dette siden med kvalifiseringskrav

thumb_img_4279_1024Det finnes flere kurs og samlinger du som ungdom kan være med på for å styrke dine ledelsesegenskaper, få flere venner og større nettverk i idretten og ikke minst bli inspirert og motivert il videre arbeid i din klubb.

Lederkurs for ungdom

Lederkurs for ungdom er til for engasjerte klubbungdom i alderen 15-19 år, som har eller ønsker å ha oppgaver i klubbens ledelse (styreverv, utvalg og komiteer), eller ønsker å videreutvikle seg som instruktør, trener eller dommer. Du kan ta Lederkurs for ungdom i regi av NSF eller i regi av din idrettskrets.

Samling for unge ledere trenere & dommere 14-25 år

Dette er en samling i regi av NSF for de som har gått lederkurs for ungdom, eller deltatt på Trener 1 og begynt med praksis, eller deltatt på kretsdommerkurs og begynt med praksis.  Målet med samlingen er å gi deltagerne inspirasjon og faglig input, gi dem en arena til egenutvikling, erfaringsutveksling og nettverksbygging.

 

Norges Olympiske Akademi 18 – 29 år

Norges idrettsforbund arrangerer hvert år Olympisk akademi, som er en møteplass for unge ledere i idretten. Akademiet foregår i løpet av en langhelg, og er en møteplass der deltagerne blir kjent med hverandre på tvers av idrett, bosted, alder og rolle i idretten. Målet er å fremme idrettens verdier og å fokusere på det holdningsskapende arbeidet innen idretten.

Ønsker du å utdanne deg til instruktør, trener eller dommer?NSF trener med gruppe

NSF har mange kurs i alle grener for deg som ønsker slik kompetanse.

Se på NSFs Utdanningsside for mer info om utdanningsmuligheter.

 

Aldersgrenser for utdanning:

Kretsdommer: fra det året man fyller 14 år

Instruktørkurs: fra det året man fyller 15 år

Trener 1: fra det året man fyller 16 år

X