go up

Retningslinjer for publisering av bilder og film

I dag skjer det mye tilfeldig og ulovlig deling og publisering av bilder. Norges idrettsforbund ønsker derfor å sette søkelyset på hvilke retningslinjer som gjelder for publisering og videreformidling av bilder og film.

Det er viktig å ha respekt for barn, unge og voksnes integritet og rett til personvern. Noen kan ha særlige grunner for at de ikke ønsker å bli tatt bilde av. I enkelte tilfeller kan bildedeling få uheldige konsekvenser dersom medlemmet for eksempel bor på hemmelig adresse. Det er en god skikk å alltid spørre om lov før bildet tas.

Uønsket publisering og deling kan føre til erstatningsansvar og straffeansvar ifølge personopplysningsloven og åndsverkloven.

Norges Svømmeforbund oppfordrer alle sine klubber å sette seg inni og følge Norges Idrettsforbund sine retningslinjer for publisering av bilder og film. Retningslinjene finner du på idrettsforbundet sine nettsider.

 

 

X