go up

Overganger

Fra og med 2024 vil all behandling av overganger for utøvere under Norges Svømmeforbund gjøres på medley.no.

 

Punktvis foregår det på følgende måte:

  1. Ny klubb registrerer overgang på medley.no.
  2. Ny klubb og utøver signerer overgangsskjema og laster opp til medley.no.
  3. Norges Svømmeforbund behandler overgangen og publiserer klardato.
  4. Utøver settes over til ny klubb når klardato er nådd.

 

Se detaljert beskrivelse her.

 

Husk at man kan melde to overganger pr kalenderår, men representere maksimalt to klubber.

Overgangen tilhører det kalenderåret den påbegynnes.

Overgangsreglement

Hentet fra Generelle regler for idretten – kapittel 2 “Nasjonale representasjonsbestemmelser”.

 

GE 12 Overgang

12.1 Utøvere som ønsker å representere et annet idrettslag tilsluttet NSF, skal melde overgang til
NSF på fastsatt overgangsskjema. Utøveren kan tidligst representere sitt nye idrettslag 30
kalenderdager etter at overgangsskjemaet er sendt NSF og eventuelle økonomiske
forpliktelser overfor tidligere idrettslag er oppfylt.

12.2 Overgangsskjemaet skal sendes NSF i rekommandert brev eller som e-post. NSF varsler
avgivende idrettslag. 30 dagers fristen skal regnes fra og med poststemplet dato, eventuelt
dato på e-post. I løpet av 30 dagers perioden representerer utøveren sitt tidligere idrettslag i
konkurranse eller oppvisning. Meldt overgang kan trekkes skriftlig tilbake innen fristen på 30
kalenderdager. Under samme kalenderår kan en utøver melde overgang to ganger og
representere to idrettslag.

12.3 Utøvere til og med 12 år som melder overgang fra et idrettslag til en annet innen samme
gren av svømmeidretten, skal ha full rett til å delta aktivt i konkurranser for nytt idrettslag
straks overgangen er registrert i NSF.

12.4 Utøvere som ikke har deltatt i noen konkurranse i løpet av siste 2 kalenderår, skal benytte
fastsatt skjema for endring av klubbtilhørighet, og vil kunne representere nytt idrettslag
straks endringen er registrert av NSF.

12.5 En utenlandsk statsborger som er medlem i norsk idrettslag, har rett til å representere sitt
hjemlandske idrettslag i hjemlandets nasjonale mesterskap.

Melding om overgang etter reglene i GE 12.2 kommer ikke til anvendelse ved deltagelse i
hjemlandets nasjonale mesterskap slik at utøver fritt kan konkurrere for sitt norske idrettslag
igjen umiddelbart etter deltagelsen i hjemlandets mesterskap.

 

 

GE 13 Dobbeltrepresentasjon

13.1 Utøvere som ønsker å representere et idrettslag i svømming (inkludert svømming for
Masters) og et annet idrettslag i stup, synkronsvømming, vannpolo og/eller Open Water, skal
meddele dette til NSF og de impliserte idrettslag i rekommandert brev eller som e-post,
senest 30 kalenderdager før første konkurranse for det nye idrettslaget finner sted.
Karantenebestemmelsene i GE 12 kommer ikke til anvendelse ved slik dobbelrepresentasjon,
men gjelder deretter ved overgang fra et idrettslag til et annet innenfor samme gren av
svømmeidretten.

13.2 En tillitsvalgt kan ikke representere to idrettslag som begge er tilsluttet NSF.

 

**

 

Registrerte overganger

Registrerte overganger for 2024 publiseres fortløpende på medley.no

X