go up

Overganger

 

 

 

Husk at man kan melde to overganger pr kalenderår, men representere maksimalt to klubber.

Overgangen tilhører det kalenderåret den påbegynnes.

Utøvere som står under “overganger 2018” med klardato før 31. januar er utøvere 12 år og yngre, som blir klar for ny klubb  når overgangen blir registrert (ikke 30 dager etter innsendelse, slik det er for utøvere fra og med det året de fyller 13).

Overgangsreglement

Hentet fra Generelle regler for idretten – kapittel 2 “Nasjonale representasjonsbestemmelser”.

 

GE 12 Overgang

12.1
Utøvere som ønsker å representere et annet idrettslag tilsluttet NSF, skal melde overgang til

NSF på fastsatt overgangsskjema. Utøveren kan tidligst representere sitt nye idrettslag 30

kalenderdager etter at overgangsskjemaet er sendt NSF og eventuelle økonomiske

forpliktelser overfor tidligere idrettslag er oppfylt.

12.2
Overgangsskjemaet skal sendes NSF i rekommandert brev eller som e-post. NSF varsler

avgivende idrettslag. 30 dagers fristen skal regnes fra og med poststemplet dato, eventuelt

dato på e-post. I løpet av 30 dagers perioden representerer utøveren sitt tidligere idrettslag i

konkurranse eller oppvisning. Meldt overgang kan trekkes skriftlig tilbake innen fristen på 30

kalenderdager. Under samme kalenderår kan en utøver melde overgang to ganger og

representere to idrettslag.

12.3
Utøvere til og med 12 år som melder overgang fra et idrettslag til en annet innen samme

gren av svømmeidretten, skal ha full rett til å delta aktivt i konkurranser for nytt idrettslag

straks overgangen er registrert i NSF.

12.4
Utøvere som ikke har deltatt i noen konkurranse i løpet av siste 2 kalenderår, skal benytte

fastsatt skjema for endring av klubbtilhørighet, og vil kunne representere nytt idrettslag

straks endringen er registrert av NSF.

 

GE 13 Dobbeltrepresentasjon

13.1 Utøvere som ønsker å representere et idrettslag i svømming (inkludert svømming for

Masters) og et annet idrettslag i stup, synkronsvømming, vannpolo og/eller Open Water, skal

meddele dette til NSF og de impliserte idrettslag i rekommandert brev eller som e-post,

senest 30 kalenderdager før første konkurranse for det nye idrettslaget finner sted.

Karantenebestemmelsene i GE 12 kommer ikke til anvendelse ved slik dobbelrepresentasjon,

men gjelder deretter ved overgang fra et idrettslag til et annet innenfor samme gren av

svømmeidretten.

13.2 En tillitsvalgt kan ikke representere to idrettslag som begge er tilsluttet NSF.

 

GE 14 Unntak fra representasjons- og overgangskravene

14.1 Utøvere som tjenestegjør i de militære styrker, kan uavhengig av bestemmelsene foran

representere militære idrettsforeninger i militære konkurranser.

14.2 Utøvere som er elever ved sivile og/eller militære skoler, kan uavhengig av hvilket idrettslag

han/hun tilhører, representere skolen ved konkurranser mellom beslektede institusjoner.

14.3 I øvelsen synkronstup kan et par bestå av utøvere som representerer ulike idrettslag tilsluttet

NSF.

 

 

Overganger 2015

Overganger 2014

Overføringer 2015

Overføringer 2014

X