go up

For trenere

Her finner dere informasjon, tips og linker som er aktuelle for trenere innen svømmeidrettene. Velg tema fra menyen.

Opplæring og informasjon er en viktig grunnpilar i antidopingarbeidet. Antidoping Norge har utviklet et verdensledende e-læringsprogram for idrettsutøvere, trenere, ledere og deres støtteapparat. Ren Utøver er nå tatt i bruk av en rekke internasjonale særforbund. Programmet anbefales på det sterkeste for trenere og utøvere. Ren Utøver finner du på www.renutover.no

Gjennom e-læring får alle norske utøvere tilgang til antidopingopplæring når det måtte passe. Idrettsutøveren og treneren blir tatt med i historien og kan gjennom handling påvirke skuespillernes valg. Dessuten får du en direkte tilbakemelding på dine valg.

Programmet legger til rette for en interaktiv og engasjerende måte å tilegne seg grunnleggende antidopinginformasjon på. Programmet er bygget på ni utvalgte områder innenfor antidopingarbeidet. Når du har fullført alle temaene, vil dette kunne bli registrert og du vil kunne motta et kursbevis på e-post. Programmet er en del av Norges Svømmeforbunds trenerutdanning.

Antidoping Norge har en rekke annen nyttig informasjon for klubber, trenere, utøvere og medisinsk personell. Gå til antidoping.no for å finne blant annet:

 • Dopinglista/legemiddellista
 • Rent Idrettslag
 • Antidopingseminar

Opplæring og informasjon er en viktig grunnpilar i antidopingarbeidet. Antidoping Norge har utviklet et verdensledende e-læringsprogram for idrettsutøvere, trenere, ledere og deres støtteapparat. Ren Utøver er nå tatt i bruk av en rekke internasjonale særforbund. Programmet anbefales på det sterkeste for trenere og utøvere. Ren Utøver finner du på www.renutover.no

Gjennom e-læring får alle norske utøvere tilgang til antidopingopplæring når det måtte passe. Idrettsutøveren og treneren blir tatt med i historien og kan gjennom handling påvirke skuespillernes valg. Dessuten får du en direkte tilbakemelding på dine valg.

Programmet legger til rette for en interaktiv og engasjerende måte å tilegne seg grunnleggende antidopinginformasjon på. Programmet er bygget på ni utvalgte områder innenfor antidopingarbeidet. Når du har fullført alle temaene, vil dette kunne bli registrert og du vil kunne motta et kursbevis på e-post. Programmet er en del av Norges Svømmeforbunds trenerutdanning.

Antidoping Norge har en rekke annen nyttig informasjon for klubber, trenere, utøvere og medisinsk personell. Gå til antidoping.no for å finne blant annet:

 • Dopinglista/legemiddellista
 • Rent Idrettslag
 • Antidopingseminar

Norges Svømmeforbund har utviklet, i tett samarbeid med Bærumsvømmerne og Olympiatoppen, en utviklingstrapp for basistrening.

Hensikten med utviklingstrappen er å utvikle svømmere som behersker de tre linjene (rett, kurv inn, kurv ut) i variasjon og kombinasjon, med krav til stabilitet, styrke, kontraster og bevegelser.
Utviklingstrappen er bygget opp omkring temaene

 • Bevegelighet
 • Holdning/ linjer
 • Stabiltet/ rotasjon

 

Sondre Solberg og Ole Fjørtoft fra Bærumsvømmerne, og Morten Bråten og Claude Lebreux fra Olympiatoppen, har lagt ned et omfattende arbeid for å få på plass basisøvelser for svømmere fra 8 års alder og opp til elitenivå.

 

Her finner dere alle øvelsene:

 

Mathias Lilleheim, fagkonsulent innen fysisk trening ved Olympiatoppen, har forfattet en meget god artikkel om trening av kjernemuskulaturen.

IOC, den internasjonale olympiske komité, har laget et interaktivt læringsprogram med fokus på Female Athlete Health. Programmet tar for seg mange områder innen idrett og kvinner; ernæring, skader, graviditet, menstruasjon, trakassering etc.

Her er det mye nyttig læring for trenere og utøvere. Krever kun at man registrerer seg som bruker.

IOC Female Athlete Health – interactive learning

Hovedtrener har en sentral rolle i klubben da den er ansvarlig for klubbens sportslige tilbud. Følgende er eksempel på stillingsinstruksen til en hovedtrener.

Klubbens hovedtrener 

Hovedtrener er ansvarlig for klubbens sportslige aktivitetstilbud. Hovedtrener har det faglige ansvaret for klubbens øvrige trenerteam som består av mange dyktige og erfarne trenere. Hovedtrener har instruksjonsmyndighet overfor klubbens øvrige gruppetrenere. Hovedtreneren skal ha god kjennskap til norsk svømmesport. Hovedtrener rapporterer til styret i klubben.

Kvalifikasjoner og personlige egenskaper 

 • Brennende engasjement for å utvikle barn og ungdom innen svømming.
 • God svømmefaglig kompetanse både teoretisk og praktisk
 • Evne og lyst til å lede andre trenere i et trenerteam
 • Selvstendig og ryddig med gode samarbeidsevner
 • Positiv og løsningsorientert
 • Gode administrative egenskaper
 • Opptatt av å utvikle klubben som en helhet
 • Evne til å skape disiplin, gode holdninger og oppnå resultater.
 • Gode kommunikasjonsevner som skaper glede, mestring og motivasjon.
 • Ambisiøs og ønsker å oppnå resultater på et høyt nivå, samtidig som en tar hensyn til behovene for å utvikle hver svømmer individuelt.

Arbeidsoppgaver

Sportslig ansvar:

 • Lede den sportslige utviklingen i klubben, slik at klubbens mål nås.
 • Hovedansvar for det faglige innholdet i klubbens utviklingstrapp. Sørge for at det er en ”rød tråd” gjennom hele klubbens aktivitetstilbud.
 • Ivareta rekruttering og en sportslig utvikling i klubben, gruppevis og individuelt.
 • Trene, lede og inspirere utøverne til å delta i daglig trening og i lokale, nasjonale og internasjonale konkurranser.
 • Planlegge, tilrettelegge, gjennomføre og følge opp trening av utøvere i ulike aldre med ulike mål (kommentar: hovedtrener kan ha ansvar for 1 gruppe, eventuelt oppfølgingsansvar overfor flere grupper med egne trenere). Dette gjelder landtrening så vel som svømmetrening.
 • Delta som trener på stevner og treningssamlinger etter styrets retningslinjer.
 • Delta i planlegging og arrangering av stevner, leire og arrangementer i regi av klubben.
 • Delta og eventuelt rapportere på styremøtene
 • Tett samarbeid med Svømmeskoleansvarlig
 • Avholde trenermøter (månedlig, ukentlig, kvartalsvis?)

Kommunikasjon:

 • Være klubbens hovedkontakt til svømmerne og deres foresatte
 • Ha en åpen og god dialog med utøvere og foreldre
 • Ansvarlig for sportslig innhold på foreldremøter.
 • Være hovedkontakt, sammen med sportslig leder, mellom styret som arbeidsgiver og instruktører og trenere.
 • I samarbeid med styret og leder for svømmeskolen – videre utvikle og bruke nettsidene som en effektiv informasjonskanal.
 • Ha god kommunikasjon med alle involverte i klubben.

Lederansvar:

 • Være overordnet for klubbens trenere og sørge for god informasjon og samarbeid med disse.
 • Lede trenermøter.
 • Delta i koordinering av sportsåret for utøverne.

Kompetanse:

 • Ivareta og koordinere videreutvikling, kursing og opplæring av trenere (eventuelt i samarbeid med klubbens utdanningskontakt).
 • Være villig til å være med på kurs og etterutdanning.
 • Delta på forumer i regi av NSF, som f.eks Trener/Lederkonferansen

Sportslig samarbeid:

 • Samarbeide med andre klubber om treningsfaglige forhold og utvikling, både svømmeklubber og andre idrettsmiljøer.
 • Samarbeide med andre klubber om treningsleire og stevner

FINA – Nutrition for aquatic athletes

Det internasjonale svømmeforbundet (FINA) har nylig publisert et hefte som tar for seg ernæringsråd for utøvere innen alle svømmegrenene; svømming, stup, synkronsvømming, vannpolo og Open water.

Heftets innhold er primært rettet mot toppidrett, men inneholder også en del som tar for seg unge utøvere. Heftet kan lastes ned nederst på siden.

Olympiatoppens ernæringssider

På Olympiatoppens nettside finner dere mye god informasjon om ernæring for idrettsutøvere. De har blant annet laget egne faktaark som omhandler ulike og viktige aspekter ved idrettsernæring, diverse fagstoff og artikler, undervisningsopplegg for unge idrettsutøvere, og informasjon om kosttilskudd.

En praktisk veiledning i kosthold for idrettstøvere.

Statens råd for ernæring og fysisk aktivitet (SEF) – brosjyren “Prestér bedre – med riktig kost”. Brosjyren kan lastes ned nederst på siden.
Når du er bevisst på dine matvaner og spiser riktig i forhold til trening og konkurranser, kan du i stor grad påvirke din prestasjonsevne. Dette gjelder for alle idrettsutøvere, uansett nivå. Mange idrettsutøvere synes det er vanskelig å sette sammen et riktig kosthold. Denne brosjyren vil forhåpentligvis gi deg svar på de vanligste spørsmålene i så måte: Hvilke matvarer skal jeg bruke? Hvordan skal jeg sette sammen gode og ernæringsmessig riktige måltider og dagsmenyer? Når, hva og hvor mye skal jeg spise i forhold til trening og konkurranse? Rådene i denne brosjyren er basert på anbefalinger i idrettsmedisinsk faglitteratur og egne erfaringer med kostveiledning av idrettsutøvere.

Kostholdstips fra Sunn Jenteidrett

Sunn Jenteidrett er et samarbeid mellom ulike særforbund og Norges Idrettsforbund, med fokus på kosthold og helse. Sunn jenteidrett har utviklet et læringsprogram med fokus på;

 • Idrettsernæring – for deg som er utøver eller trener
 • Idrett og spiseforstyrrelser – for deg som er trener eller er i et støtteapparat eller helseteam tilknyttet idretten

Informasjon finner du på www.sunnjenteidrett.no

Australian Institute of Sport – det australske idrettsforbundet
Anbefalinger for bruk av kosttilskudd er basert på arbeid i Australia. Ved å gå inn på Australian Institute of Sport sine sider kan man finne mye informasjon på dette området. Dette gjelder primært for toppidrettsutøvere.
Hovedside www.ais.org.au/nutrition
Svømming og kosthold www.ais.org.au/nutrition/WhatToEat.asp

(Ved å bruke menyen på høyre side (“fuelling YOUR sport”, “Nutrition research”…) finner man mye interessant. Q’s and A’s (tilsvarer FAQ) er de mest spurte spørsmålene med svar, og der tas det stadig opp nye saker. Under “fuelling YOUR sport” kan man klikke seg inn på svømming og få info om hvordan man bør spise når man trener svømming. Der står det også litt om de vanligste kost-problemene innen svømming.)

Norges Svømmeforbund ønsker å være en organisasjon som speiler sine medlemmer. Vår medlemsmasse på 67 000 medlemmer består av 50% kvinner og 50% menn. Idrettspolitisk dokument sier også at Norsk Idrett skal jobbe for å få flere kvinner inn i trener og lederroller. NSF har sett på sine tall for hvem som tar trenerutdanning, samt erfaringer fra klubber. Her ser vi at det er flest menn som idag jobber som svømmetrener. NSF ønsker flere kvinnelige trenere på alle nivåer i norsk svømming og har diskutert mulige virkemidler for å få til dette. Det å lage et nettverk for kvinnelige svømmetrenere er et tiltak vi ønsker å sette igang.

Nettverket ble opprettet under et oppstartsmøte under NM senior kortbane i Bærum i mars 2018, les mer her.

Under Trener/Leder konferansen 2018 hadde vi et oppvarmingsseminar for kvinnelige trenere, se mer om dette her.

Vi har egen facebookgruppe for kvinnelige trenere, bli medlem i gruppen her. Den heter Kvinnelige svømmetrenere, men er åpen for kvinnelige trenere uansett gren og nivå i Norges Svømmeforbund. Målet er å få flere kvinnelige trenere i idretten vår, få et nettverk for kvinnelige trenere, slik at de fortsetter lenger som trener og at noen flere blir trener på høyere nivå.

Vi håper du som kvinnelig trener blir med i nettverket via facebookgruppen, og at du som mannlig trener tipser alle kvinnelige trenerspirer til å bli med i nettverket.

Spørsmål, kommentarer eller innspill? Ta kontakt med Ingrid Anmarkrud, ingrid@svomming.no eller Cathrine Aa Dalen, cathrine@svomming.no.

Torbjørn Berger, Moss svømmeklubb, har samlet veldig mye faktainformasjon om restitusjonstid relatert til ulike intensitetssoner. Informasjonen baseres blant annet på kunnskap fra Ørjan Madsen (Olympiatoppen), og boken “Svømmetrening”. Faktaarket lastes ned nederst på siden.

I forbindelse med utviklingen av det nye Trener 2-kurset i 2014, startet NSF et samarbeid med Senter for idrettsskadeforskning og NIFs kompetanseavd. Målet var å utvikle innhold til temaet skadeforebygging, og vi er stolte av å kunne presentere et kvalitativt godt hefte som tar for seg dette.

Heftet tar for seg idrettsskader generelt, anatomi, samt typiske skader i skulder, kne og rygg, og hvordan man kan forebygge mot disse skadene. I tillegg er det et vedlegg som tar for seg svømmer-øre og anstrengelsesutløst astma.

Heftet er skrevet av Joar Harøy, Idrettsfysioterapeut MSc, Senter for idrettsskadeforskning.

Norges Svømmeforbund retter en stor takk til Brynjar Saua (NIF kompetanseavd), Kathrin Steffen og Joar Harøy (Senter for idrettsskadeforskning).

Dere finner også mange gode øvelser og programmer for skadeforebygging på skadefri.no

God lesning, og forebygging!

Last ned heftet nederst på siden.

Har din klubb en sportslig plan? Nå har dere muligheten til å utvikle dette ved hjelp av Norges Svømmeforbunds veiledningshefte.

Veiledningsheftet beskriver prosessen som kreves for å kunne skape en sportslig plan; nå-situasjon, ønsket situasjon (mål/delmål), og hvordan man tar seg dit. Prosessen er lik for alle våre fire grener, og kan således brukes av alle klubbene.

For å kunne utarbeide en sportslig plan er det viktig at klubben først har laget en Virksomhetsplan, som beskriver klubbens verdier, visjon, og virksomhetsidé. Mer om dette i heftet, samt her (link til siden om Virksomhetsplan).

Se heftet på web (flashpaper)

Last ned heftet nederst på siden

Norges Svømmeforbunds Sportslige plan for svømming 2014-2020

NSFs sportslige plan for svømming skal bidra til en felles forståelse for målene og hvordan klubber, trenere, utøvere og NSF sentraler arbeider for å skape best mulig aktivitet for flest mulig i norsk svømming. Den sportslige planen gjelder for alle klubber uansett hvilke klubbtype klubben er, og for alle utøvere, både funksjonsfriske og funksjonshemmede.

Den sportslige planen bør brukes i arbeidet med klubbens sportslige plan

NSF håper dere får god nytte av veiledningsheftet i deres arbeid med å utvikle en sportslig plan i klubben!

Olympiatoppen har, i samarbeid med Lyymp, utviklet en treningsdagbok som kan brukes gratis av alle utøvere. Den er tilpasset mange idretter, blant annet svømming. Treningsdagboken passer for alle; fra unge utøvere til aktive seniorer og eliten.

Du kan registrere deg som bruker på denne adressen:

https://www.olt-dagbok.net/default.aspx#/Login

Noen av fordelene ved bruk av den nettbaserte OLT-dagboken er:

 • Dagboken passer for alle, fra unge utøvere til aktive seniorer og eliten
 • God kommunikasjon trener – utøver
 • Etter hver registrering oppdateres dagboken i sanntid
 • Gode statistikker
 • Kan sammenlikne utøvere med hverandre
 • Dagboken er lett å bruke
 • Enkelt for utøver å legge inn data etter trening
 • Integrert mot Garmin pulsdata

Dagboken er gratis i bruk for utøvere.

For trener koster årslisens kr 625 inkl. mva.

Trenerversjonen har utvidet funksjonalitet som bl.a.:

 • En trener kan ha ubegrenset antall utøvere
 • En trener får tilgang og innsyn i utøvers dagbok
 • En trener kan legge inn kommentarer i utøvers dagbok
 • Trener kan sammenlikne en utøver med andre utøvere
 • Årsplanlegger med mulighet for å dosere trening på månedsbasis

Undervannskick er et viktig satsningsområde. På kortbane foregår mye av svømmingen under vann, og utøverne må derfor trene på å bli best mulig på denne fasen.
Basert på et prosjekt NSF gjennomførte i 2009-2010, ble det laget en del video og tips om undervannskick.

Videolinker:

Annet:

 • “Erfaringer og tips” – et kort foredrag under jrNM i Harstad 2009
  (Johan Björkegren og Kay-Arild Paulsen). Lastes ned nederst på siden.

NSFs utviklingstrapp finner du i NSFs sportslige plan (lenke nederst på siden) og i boken “Svømmetrening”

Innledning

Trenerkompetanse på høyt nivå er avgjørende for utviklingen av vannpolospillere og –lag. Trenerens evne til å skape et miljø som støtter utøverutvikling, gir ikke bare muligheten til å oppleve suksess, men sikrer også glede i idrettsutøvelsen hos spillerne. For å kunne være en god trener, må treneren erkjenne behovet for stadig å utvikle seg som trener. Kunnskap erverves gjennom erfaring, studier, læring fra andre trenere og deltakelse i trenerutdanning.

 

En spesiell takk går til Tom Albins, som utviklet trenerutdanningen for vannpolo helt tilbake til 1970-tallet, og som har bidratt gjennom de siste 40 årene for å utvikle denne videre.

Tom Albins sitt grunnlagsarbeid, NSFs administrative støtte, og de nye ideene og internasjonale erfaringer fra Paul Metz har resultert i et kraftig løft for trenerutdanningen innen vannpolo i Norge.

Den nye Trenerløypa for vannpolo baseres på NIFs nye rammer for trenerutdanning, samt den internasjonale modellen LTAD (Long Term Athlete Development). For mer informasjon om LTAD, klikk her. Ut fra denne modellen har vi skapt en utviklingstrapp (LTPD – Long Term Player Development) for vannpolo, som beskriver alle vannpolospesifikke ”ingredienser” for spillerne på alle nivåer i utviklingen. Du vil lære om LTPD-oversikten i det Grunnleggende OnlineKurset (GOK 1) – Lær å spille.

 

Oversikt

NSF har, i samarbeid med Paul Metz, utviklet en trenerutdanning som gir muligheter på høyt internasjonalt nivå, fra MiniPolo (FUNdamentals) til Olympisk nivå (Train to WIN).

For å se en oversikt over utdanningen, klikk her.
Grunnleggende Online-Kurs (GOK)

Forkunnskaper: ingen

De grunnleggende onlinekursene (GOK) er introduksjonskurs for hvert trinn i utviklingstrappen, og for hvert trinn i Trenerløypa, og skal gi en grunnleggende teoretisk kunnskap om prinsipper og ”læringsfilosofi” som NSFs vannpoloutdanning er bygget på. Disse prinsippene og læringsfilosofien beskrives i ”The coaching diagram Metz”, som du lærer mer om i trenerkursene. Som du kan se i oversikten over, er det tre GOK, i tillegg til manualen for MiniPolo (ikke ferdig). Alle GOK inneholder forskjellige moduler, som, når de er fullført, vil gi treneren en mulighet til å delta videre i trenerutdanningen.
Online test

GOK-modulene fullføres med et sett av spørsmål, som gir treneren hjelp til å identifisere forbedringsområder.
Mål

Målet for GOK er å gi trenere (begynnere eller erfarne), lærere, foreldre, spillere og andre interesserte, en mulighet til å utvikle sine kunnskaper generelt og innen trening av vannpolo spesielt, for hvert steg i utviklingstrappen (LTPD).
Læringsutbytte

Etter fullføring av GOK, vil trenerne:

Forstå ”General coaching&teaching diagram” og bruken av det
Forstå utviklingstrappen (LTPD), basert på spillernes karakteristika og behov
Ha kunnskap innen følgende vannpolospesifikke områder:Vannpolo-reglene
Spillernes posisjoner på banen
Spesialist posisjoner
Taktiske områder
Ha kunnskap innen følgende generelle områder:Sportsånd
Sikkerhet innen vannpolo
Normer for oppførsel (Code of conduct)
Trenerrollen i vannpolo
Identifisere hvor man kan finne ressurser, støtte og utviklingsmuligheter
Ha en grunnleggende forståelse av NSFs trenerutviklingsstrategi

Grunnleggende Online-Kurs 1 (GOK1) er også første steg mot å bli en ”Basic skills & tactics water polo coach” og senere en spesialist på ett eller flere områder i NSFs Trenerløype.
NSFs formelle Trenerløype

Norges Svømmeforbunds Trenerløype er basert på rammeverket fra Norges Idrettsforbund. Hovedmålet er å sikre en kompetansebasert idrettsutvikling gjennom kvalifiserte trenere.
Trenerløypa består av fire nivåer. På hvert nivå ligger det en struktur for grunnutdanning og etterutdanning. Gjennom dette kan en trener utvikle seg i et livslangt læringsperspektiv på det nivå han/hun ønsker. Det er skissert et hovedmål på hvert nivå i Trenerløypa, som beskriver hva en trener skal være i stand til etter gjennomført utdanning. En detaljert beskrivelse av dette finner dere ved å klikke her.
Vannpolodelen av NSFs Trenerløype er basert på:

Kontinuerlig forbedring gjennom å øke de effektive trenerferdighetene, kunnskaper og forståelse
Utviklingstrappen (LTPD), som beskrives nærmere senere

Målet med den nye Trenerløypa er å øke kvaliteten (til internasjonalt nivå) og kvantiteten på vannpolotrenere i hele Norge.
NSFs Trenerløype innen vannpolo

NSF vannpolo har fire steg i Trenerløypa, hvor alle stegene inneholder to kurs (etter fullført GOK).
Trener 1: Lær å spille

Basic skills and tactics course

”Basic skills and tactics course” bygger på prinsippene og kunnskapen man ble introdusert for i Grunnleggende Online-Kurs 1 (GOK1), og er relevant for trenere som ønsker å få en god forståelse for det grunnleggende vannpolospesifikke fundamentet (skills and tactics) for spillere i denne delen av utviklingstrappen.

Forkunnskap: Grunnleggende Online-Kurs 1 (GOK1)
Specialist course

Spesialistkurset bygger på prinsippene og kunnskapen man ble introdusert for i GOK 1 og ”Basic skills and tactics course”, og utvikler trenere til vannpolospesialister for spillere i denne delen av utviklingstrappen.

Forkunnskaper: Basic skills and tactics course
Trener 2: Tren for å trene

Skills and tactics course

”Skills and tactics course” bygger på prinsippene og kunnskapen man ble introdusert for i Grunnleggende Online-Kurs 2 (GOK2), og er relevant for trenere som ønsker å få en god forståelse for vannpolospesifikke temaer (skills and tactics) for spillere i denne delen av utviklingstrappen.

Forkunnskaper: Grunnleggende Online-Kurs 2 (GOK2)
Specialist course

Spesialistkurset bygger på prinsippene og kunnskapen man ble introdusert for i GOK 2 og Skills and tactics course, og utvikler trenere til vannpolospesialister for spillere i denne delen av utviklingstrappen.

Forkunnskaper: Skills and tactics course
Trener 3: Trene for å konkurrere

Tactics course

”Tactics course” bygger på prinsippene og kunnskapen man ble introdusert for i Grunnleggende Online-Kurs 3 (GOK3), og er relevant for trenere som ønsker å få en god forståelse for vannpolospesifikke temaer (skills and tactics) for spillere i denne delen av utviklingstrappen.

Forkunnskaper: Grunnleggende Online-Kurs 3 (GOK3)
Specialist course

Spesialistkurset bygger på prinsippene og kunnskapen man ble introdusert for i GOK 3 og ”Tactics course”, og utvikler trenere til vannpolospesialister for spillere i denne delen av utviklingstrappen.

Forkunnskaper: Tactics course
Trener 4: Trene for å vinne

Specialist course

Spesialistkurset bygger på prinsippene og kunnskapen man ble introdusert for i GOK 3 og ”Tactics course” på Trener 3, og utvikler trenere til vannpolospesialister for spillere i denne delen av utviklingstrappen.

Forkunnskaper: Trener 3
Klikk her for å gå til Grunnleggende Online-Kurs (GOK)

X