go up

For trenere

Her finner dere informasjon, tips og linker som er aktuelle for trenere innen svømmeidrettene. Velg tema fra menyen.

Les mer om NSFs antidopingarbeid her

Opplæring og informasjon er en viktig grunnpilar i antidopingarbeidet. Antidoping Norge har utviklet et verdensledende e-læringsprogram for idrettsutøvere, trenere, ledere og deres støtteapparat. Ren Utøver er nå tatt i bruk av en rekke internasjonale særforbund. Programmet anbefales på det sterkeste for trenere og utøvere. Ren Utøver finner du på www.renutover.no

Gjennom e-læring får alle norske utøvere tilgang til antidopingopplæring når det måtte passe. Idrettsutøveren og treneren blir tatt med i historien og kan gjennom handling påvirke skuespillernes valg. Dessuten får du en direkte tilbakemelding på dine valg.

Programmet legger til rette for en interaktiv og engasjerende måte å tilegne seg grunnleggende antidopinginformasjon på. Programmet er bygget på ni utvalgte områder innenfor antidopingarbeidet. Når du har fullført alle temaene, vil dette kunne bli registrert og du vil kunne motta et kursbevis på e-post. Programmet er en del av Norges Svømmeforbunds trenerutdanning.

Antidoping Norge har en rekke annen nyttig informasjon for klubber, trenere, utøvere og medisinsk personell. Gå til antidoping.no for å finne blant annet:

 • Dopinglista/legemiddellista
 • Rent Idrettslag
 • Antidopingseminar

Opplæring og informasjon er en viktig grunnpilar i antidopingarbeidet. Antidoping Norge har utviklet et verdensledende e-læringsprogram for idrettsutøvere, trenere, ledere og deres støtteapparat. Ren Utøver er nå tatt i bruk av en rekke internasjonale særforbund. Programmet anbefales på det sterkeste for trenere og utøvere. Ren Utøver finner du på www.renutover.no

Gjennom e-læring får alle norske utøvere tilgang til antidopingopplæring når det måtte passe. Idrettsutøveren og treneren blir tatt med i historien og kan gjennom handling påvirke skuespillernes valg. Dessuten får du en direkte tilbakemelding på dine valg.

Programmet legger til rette for en interaktiv og engasjerende måte å tilegne seg grunnleggende antidopinginformasjon på. Programmet er bygget på ni utvalgte områder innenfor antidopingarbeidet. Når du har fullført alle temaene, vil dette kunne bli registrert og du vil kunne motta et kursbevis på e-post. Programmet er en del av Norges Svømmeforbunds trenerutdanning.

Antidoping Norge har en rekke annen nyttig informasjon for klubber, trenere, utøvere og medisinsk personell. Gå til antidoping.no for å finne blant annet:

 • Dopinglista/legemiddellista
 • Rent Idrettslag
 • Antidopingseminar

Norges Svømmeforbund har utviklet, i tett samarbeid med Bærumsvømmerne og Olympiatoppen, en utviklingstrapp for basistrening.

Hensikten med utviklingstrappen er å utvikle svømmere som behersker de tre linjene (rett, kurv inn, kurv ut) i variasjon og kombinasjon, med krav til stabilitet, styrke, kontraster og bevegelser.
Utviklingstrappen er bygget opp omkring temaene

 • Bevegelighet
 • Holdning/ linjer
 • Stabiltet/ rotasjon

 

Sondre Solberg og Ole Fjørtoft fra Bærumsvømmerne, og Morten Bråten og Claude Lebreux fra Olympiatoppen, har lagt ned et omfattende arbeid for å få på plass basisøvelser for svømmere fra 8 års alder og opp til elitenivå.

 

Her finner dere alle øvelsene:

 

Mathias Lilleheim, fagkonsulent innen fysisk trening ved Olympiatoppen, har forfattet en meget god artikkel om trening av kjernemuskulaturen.

IOC, den internasjonale olympiske komité, har laget et interaktivt læringsprogram med fokus på Female Athlete Health. Programmet tar for seg mange områder innen idrett og kvinner; ernæring, skader, graviditet, menstruasjon, trakassering etc.

Her er det mye nyttig læring for trenere og utøvere. Krever kun at man registrerer seg som bruker.

IOC Female Athlete Health – interactive learning

Hovedtrener har en sentral rolle i klubben da den er ansvarlig for klubbens sportslige tilbud. Følgende er eksempel på stillingsinstruksen til en hovedtrener.

Klubbens hovedtrener 

Hovedtrener er ansvarlig for klubbens sportslige aktivitetstilbud. Hovedtrener har det faglige ansvaret for klubbens øvrige trenerteam som består av mange dyktige og erfarne trenere. Hovedtrener har instruksjonsmyndighet overfor klubbens øvrige gruppetrenere. Hovedtreneren skal ha god kjennskap til norsk svømmesport. Hovedtrener rapporterer til styret i klubben.

Kvalifikasjoner og personlige egenskaper 

 • Brennende engasjement for å utvikle barn og ungdom innen svømming.
 • God svømmefaglig kompetanse både teoretisk og praktisk
 • Evne og lyst til å lede andre trenere i et trenerteam
 • Selvstendig og ryddig med gode samarbeidsevner
 • Positiv og løsningsorientert
 • Gode administrative egenskaper
 • Opptatt av å utvikle klubben som en helhet
 • Evne til å skape disiplin, gode holdninger og oppnå resultater.
 • Gode kommunikasjonsevner som skaper glede, mestring og motivasjon.
 • Ambisiøs og ønsker å oppnå resultater på et høyt nivå, samtidig som en tar hensyn til behovene for å utvikle hver svømmer individuelt.

Arbeidsoppgaver

Sportslig ansvar:

 • Lede den sportslige utviklingen i klubben, slik at klubbens mål nås.
 • Hovedansvar for det faglige innholdet i klubbens utviklingstrapp. Sørge for at det er en ”rød tråd” gjennom hele klubbens aktivitetstilbud.
 • Ivareta rekruttering og en sportslig utvikling i klubben, gruppevis og individuelt.
 • Trene, lede og inspirere utøverne til å delta i daglig trening og i lokale, nasjonale og internasjonale konkurranser.
 • Planlegge, tilrettelegge, gjennomføre og følge opp trening av utøvere i ulike aldre med ulike mål (kommentar: hovedtrener kan ha ansvar for 1 gruppe, eventuelt oppfølgingsansvar overfor flere grupper med egne trenere). Dette gjelder landtrening så vel som svømmetrening.
 • Delta som trener på stevner og treningssamlinger etter styrets retningslinjer.
 • Delta i planlegging og arrangering av stevner, leire og arrangementer i regi av klubben.
 • Delta og eventuelt rapportere på styremøtene
 • Tett samarbeid med Svømmeskoleansvarlig
 • Avholde trenermøter (månedlig, ukentlig, kvartalsvis?)

Kommunikasjon:

 • Være klubbens hovedkontakt til svømmerne og deres foresatte
 • Ha en åpen og god dialog med utøvere og foreldre
 • Ansvarlig for sportslig innhold på foreldremøter.
 • Være hovedkontakt, sammen med sportslig leder, mellom styret som arbeidsgiver og instruktører og trenere.
 • I samarbeid med styret og leder for svømmeskolen – videre utvikle og bruke nettsidene som en effektiv informasjonskanal.
 • Ha god kommunikasjon med alle involverte i klubben.

Lederansvar:

 • Være overordnet for klubbens trenere og sørge for god informasjon og samarbeid med disse.
 • Lede trenermøter.
 • Delta i koordinering av sportsåret for utøverne.

Kompetanse:

 • Ivareta og koordinere videreutvikling, kursing og opplæring av trenere (eventuelt i samarbeid med klubbens utdanningskontakt).
 • Være villig til å være med på kurs og etterutdanning.
 • Delta på forumer i regi av NSF, som f.eks Trener/Lederkonferansen

Sportslig samarbeid:

 • Samarbeide med andre klubber om treningsfaglige forhold og utvikling, både svømmeklubber og andre idrettsmiljøer.
 • Samarbeide med andre klubber om treningsleire og stevner

FINA – Nutrition for aquatic athletes

Det internasjonale svømmeforbundet (FINA) har nylig publisert et hefte som tar for seg ernæringsråd for utøvere innen alle svømmegrenene; svømming, stup, synkronsvømming, vannpolo og Open water.

Heftets innhold er primært rettet mot toppidrett, men inneholder også en del som tar for seg unge utøvere. Heftet kan lastes ned nederst på siden.

Olympiatoppens ernæringssider

På Olympiatoppens nettside finner dere mye god informasjon om ernæring for idrettsutøvere. De har blant annet laget egne faktaark som omhandler ulike og viktige aspekter ved idrettsernæring, diverse fagstoff og artikler, undervisningsopplegg for unge idrettsutøvere, og informasjon om kosttilskudd.

En praktisk veiledning i kosthold for idrettstøvere.

Statens råd for ernæring og fysisk aktivitet (SEF) – brosjyren “Prestér bedre – med riktig kost”. Brosjyren kan lastes ned nederst på siden.
Når du er bevisst på dine matvaner og spiser riktig i forhold til trening og konkurranser, kan du i stor grad påvirke din prestasjonsevne. Dette gjelder for alle idrettsutøvere, uansett nivå. Mange idrettsutøvere synes det er vanskelig å sette sammen et riktig kosthold. Denne brosjyren vil forhåpentligvis gi deg svar på de vanligste spørsmålene i så måte: Hvilke matvarer skal jeg bruke? Hvordan skal jeg sette sammen gode og ernæringsmessig riktige måltider og dagsmenyer? Når, hva og hvor mye skal jeg spise i forhold til trening og konkurranse? Rådene i denne brosjyren er basert på anbefalinger i idrettsmedisinsk faglitteratur og egne erfaringer med kostveiledning av idrettsutøvere.

Kostholdstips fra Sunn Idrett

Sunn Idrett er et samarbeid mellom ulike særforbund og Norges Idrettsforbund, med fokus på kosthold og helse. Sunn Idrett har utviklet et læringsprogram med fokus på;

 • Idrettsernæring – for deg som er utøver eller trener
 • Idrett og spiseforstyrrelser – for deg som er trener eller er i et støtteapparat eller helseteam tilknyttet idretten

Informasjon finner du på www.sunnidrett.no

Australian Institute of Sport – det australske idrettsforbundet
Anbefalinger for bruk av kosttilskudd er basert på arbeid i Australia. Ved å gå inn på Australian Institute of Sport sine sider kan man finne mye informasjon på dette området. Dette gjelder primært for toppidrettsutøvere.
Hovedside www.ais.org.au/nutrition
Svømming og kosthold www.ais.org.au/nutrition/WhatToEat.asp

(Ved å bruke menyen på høyre side (“fuelling YOUR sport”, “Nutrition research”…) finner man mye interessant. Q’s and A’s (tilsvarer FAQ) er de mest spurte spørsmålene med svar, og der tas det stadig opp nye saker. Under “fuelling YOUR sport” kan man klikke seg inn på svømming og få info om hvordan man bør spise når man trener svømming. Der står det også litt om de vanligste kost-problemene innen svømming.)

Er du kvinnelig trener innenfor en av NSFs grener? Bli med i trenernettverket!

Oppdateringer og informasjon om samlinger blir annonsert i Facebook-gruppen og på Instagramsiden.

 

Trenernettverket ble opprettet under et oppstartsmøte under NM senior kortbane i Bærum i mars 2018, les mer her.

Fra 2021 har NSF fått mulighet til å jobbe mer strategisk for økt kjønnsbalanse blant trenere på de høyere nivåene og fått midler fra World Aquatics (det internasjonale svømmeforbundet) til å gjennomføre en rekke tiltak for å forbedre kjønnsbalansen, blant annet økt satsning for å bistå trenernettverket. Siden 2022 har NSFs prosjektgruppe, bestående av fem ambisiøse svømmetrenere, tatt ansvar for å arrangere samlinger på uvalgte stevner og mesterskap. Det har også blitt tradisjon å arrangere egen samling for nettverket med motivasjonsforedrag på Trener/lederkonferansen i slutten av august hvert år.

Målet med trenernettverket er utvidet nettverk, få inspirasjon og motivasjon fra andre trenere, ha flere å henvende seg til på stevner, flere til å spørre om råd og tips for trenerrollen, motivasjon til å satse videre og/eller fortsette som trener.

 

Spørsmål, kommentarer eller innspill? Ta kontakt med Ingrid Lægreid på ingrid@svomming.no.

Torbjørn Berger, Moss svømmeklubb, har samlet veldig mye faktainformasjon om restitusjonstid relatert til ulike intensitetssoner. Informasjonen baseres blant annet på kunnskap fra Ørjan Madsen (Olympiatoppen), og boken “Svømmetrening”. Faktaarket lastes ned nederst på siden.

NSF har samarbeidet med Senter for idrettsskadeforskning (skadefri.no) siden 2014, da vi utviklet et kompendium om idrettsskader og forebygging, samt tilhørende filmer.

Heftet tar for seg idrettsskader generelt, anatomi, samt typiske skader i skulder, kne og rygg, og hvordan man kan forebygge mot disse skadene. Det tar også hensyn til spesielle tilpasninger for barn og ungdom. Andre helseplager er også beskrevet, som f.eks astma, EILO og svømmerøre.

Heftet ble opprinnelig skrevet av Joar Harøy, Idrettsfysioterapeut MSc, Senter for idrettsskadeforskning, i 2014. Det er oppdatert og revidert i 2021 av Kaja Funnemark, Idrettsfysioterapeut MSc, Senter for idrettsskadeforskning.

Norges Svømmeforbund takker også fysioterapeut for landslagene, Christer Kjølholdt, for viktige bidrag i utviklingen av heftet.

Alle øvelser og programmer er oppdatert i 2020/2021, og finnes på skadefri.no

God lesning, og forebygging!

Last ned heftet nederst på siden.

Har din klubb en sportslig plan? Nå har dere muligheten til å utvikle dette ved hjelp av Norges Svømmeforbunds veiledningshefte.

Veiledningsheftet beskriver prosessen som kreves for å kunne skape en sportslig plan; nå-situasjon, ønsket situasjon (mål/delmål), og hvordan man tar seg dit. Prosessen er lik for alle våre fire grener, og kan således brukes av alle klubbene.

For å kunne utarbeide en sportslig plan er det viktig at klubben først har laget en Virksomhetsplan, som beskriver klubbens verdier, visjon, og virksomhetsidé. Mer om dette i heftet, samt her (link til siden om Virksomhetsplan).

Se heftet på web (flashpaper)

Last ned heftet nederst på siden

Norges Svømmeforbunds Sportslige plan for svømming 2014-2020

NSFs sportslige plan for svømming skal bidra til en felles forståelse for målene og hvordan klubber, trenere, utøvere og NSF sentraler arbeider for å skape best mulig aktivitet for flest mulig i norsk svømming. Den sportslige planen gjelder for alle klubber uansett hvilke klubbtype klubben er, og for alle utøvere, både funksjonsfriske og funksjonshemmede.

Den sportslige planen bør brukes i arbeidet med klubbens sportslige plan

NSF håper dere får god nytte av veiledningsheftet i deres arbeid med å utvikle en sportslig plan i klubben!

Ny treningsdagbok for svømming

Svømmelandslaget bruker treningsdagboken Bestr og Norges Svømmeforbund anbefaler deg å gjøre det samme. Bestr passer for alle svømmere som har et mål med treningen, fra de som trener aktivt og på egenhånd, til eliten.

Bestr vil i løpet av kort tid utvikle en egen treningsdagbok også for stup og vannpolo. Informasjon om dette kommer så snart det er klart.

Bli medlem av Bestr her: https://www.bestr.no

Dette hjelper Bestr deg med:

 • Planlegge Å planlegge og periodisere treningen er viktig for å nå dine mål.
 • Dokumentere Hva du faktisk har trent.
 • Statistikk Oversikt over din trening eller sammenlikne seg med andre.
 • Trenertilgang Gi din(e) trener(e) innsyn i dagboken din.
 • Refleksjon Din egen oppsummering av hva som er trent og resultater oppnådd.

 

Norges Svømmeforbund har valgt Bestr fordi den tilfredsstiller de krav forbundet har satt til en treningsdagbok.

 1. Den er enkel og kjapp å bruke.
 2. Den fungerer på mobil, tablet og pc/Mac.
 3. Bestr gir deg som svømmer eller trener den beste oversikten over trening og statistikk.

 

Spesialtilbud

I tillegg er den billig å bruke. Nå har vi et spesialtilbud til deg som svømmer. Meld deg på før 1. august 2019, og få 50 % rabatt på årsabonnement.

Priser fra mai 2019:

Utøvere          Pris per måned                                 kr   19,-

                        Årsabonnement, 12 måneder         kr 199,-          Tilbud ut juli kr   99,-

Trener            Årsabonnement, 12 måneder         kr 999,-          Tilbud ut juli kr 499,-

 • Ingen bindingstid.
 • En utøver kan ha ubegrenset antall trenere.
 • En trener kan ha ubegrenset antall utøvere.

 

Har du spørsmål?

Om Bestr, kontakt post@bestr.no

Undervannskick er et viktig satsningsområde. På kortbane foregår mye av svømmingen under vann, og utøverne må derfor trene på å bli best mulig på denne fasen.
Basert på et prosjekt NSF gjennomførte i 2009-2010, ble det laget en del video og tips om undervannskick.

Videolinker:

Annet:

 • “Erfaringer og tips” – et kort foredrag under jrNM i Harstad 2009
  (Johan Björkegren og Kay-Arild Paulsen). Lastes ned nederst på siden.
X