go up

Breddetilbud i klubb

Norges Svømmeforbund skal tilby et aktivitetstilbud for alle som ønsker å være i vann, men som ikke nødvendigvis ønsker å Fot: Njål Arnar Johansenkonkurrere aktivt. Klubbene oppfordres til å utvikle et variert aktivitetstilbud og å legge til rette for at alle kan drive med aktiviteter i vann hele livet. «Aktiv for livet» er NSFs breddespor, dette er synliggjort i NSFs sportslige plan 2014-2020. Spesielt barn og unge skal kunne være i trygge klubbmiljøer hvor de bygger vennskap og opplever mestring uten krav til resultatmål. Norges Svømmeskole det naturlige utgangspunkt for svømmeopplæring. Metodikken skal også hjelpe ungdom og voksne å bli trygge i vann.

Et økende antall ungdom og voksne ønsker å være engasjert i organisert aktivitet, og trening i vann blir stadig mer populært. Klubbene bør ha et godt og bredt aktivitetstilbud for alle aldersgrupper og nivåer. Også for breddeaktiviteter er det viktig med dyktige trenere, som har relevant utdanning og kompetanse, som kan skape mestring og ivareta ungdom og voksne på en god måte. Opplevelse av fellesskap og det å bli sett er like viktig uavhengig av alder eller ferdigheter.

NSFs utviklingstrapp legger vekt på utvikling av ferdigheter uavhengig av om målet er en aktiv karrière som konkurranseutøver eller ikke. NSF anbefaler at man i klubbaktiviteten følger prinsippene som ligger i utviklingstrappen, slik at man jobber med utvikling av ferdigheter i en fornuftig progresjon. Dette vil gi deltakerne gode mestringsopplevelser i aktiviteten, uavhengig av nivå. Aktivitetstilbudet må tilpasses ut fra klubbens størrelse, mål og rammebetingelser.

NSF har laget et hefte med info om muligheter for breddeaktiviteter, blant annet:

  • Svømmeopplæring for barn, ungdom og voksne
  • Vill i Vann for barn og ungdom
  • Grenskoler
  • Privattimer
  • Aktivitetsuker
  • Treningsgrupper for ungdom og voksne
  • Treningshelg for ungdom og voksne

Last ned og les heftet nederst på siden.

X