go up

NSF logo fargerForbundstinget 2022

  • Norges Svømmeforbund sitt Forbundsting arrangeres på Thon Hotel Oslo Airport (Gardermoen) fredag 22. april 2022, i forkant av Kompetansehelga.
  • Forslag som skal behandles på Forbundstinget kan sendes inn av klubber og kretser til post@svomming.no. Frist for innsendelse er 25.mars 2022.

Innspill til valgkomiteen
Valgkomiteen i NSF ønsker innspill fra klubber og kretser til kandidater til Forbundsstyre, utvalg og komiteer.
NB! Alle personer som blir foreslått til valgkomiteen må ha sagt seg villig til det aktuelle vervet før de foreslås.
Frist for melde inn kandidater er 1.mars 2022.

 

Valgkomiteen i Norges Svømmeforbund

 

 

Forbundstinget arrangeres i april 2022, og valgkomiteen skal fremme forslag på personer til følgende verv:

a) Forbundsstyrets leder og nestleder.

b) 3 styremedlemmer og 2 varamedlemmer.

c) Kontrollkomité med leder, 2 medlemmer og 2 varamedlemmer

d) Lovutvalg med leder, nestleder, 1 medlem og 1 varamedlem

e) Fagutvalgene:

  1. Svømmeutvalget med leder, nestleder, 1 medlem og 1 varamedlem
  2. Stuputvalget med leder, nestleder og 1 medlem og 1 varamedlem
  3. Synkronutvalget med leder, nestleder, 1 medlem og 1 varamedlem
  4. Open-waterutvalget med leder, nestleder, 1 medlem og 1 varamedlem
  5. Mastersutvalget med leder, nestleder og 1 medlem
  6. Vannpoloutvalget med leder, nestleder, 1 medlem og 2 varamedlemmer
  7. Dommerutvalget med leder, nestleder, 1 medlem og 1 varamedlem

Tingdokumentene publiseres senest 8.april (2 uker før Forbundstinget, jfr NSFs Lov §14-2).

 

Innbydelsen publiseres her når den er klar.

Program kommer senere.

Påmeldingsløsning linkes her.

Forbundstinget arrangeres fredag 22.april – Kompetansehelga lørdag 23.-søndag 24.april.

Fullmaktsskjema publiseres her.

Frist for innsendelse til post@svomming.no: Fredag 15. april 2022.

X