go up

Begynne med svømming?

Alle kan bevege seg i vann og føle mestring i vann. Derfor er svømmeaktiviteter i vann noe alle kan drive med, uavhengig av funksjonsnivå. Målet kan være å bli best i verden eller det kan være gleden ved å være i vann, enten det er lek, trening eller konkurranser.

PARAIDRETT er betegnelse på all idrett for mennesker med funksjonsnedsettelser.
I Norges Svømmeforbund bruker vi PARA SVØMMING / PARA SVØMMEIDRETT som betegnelse på all vår aktivitet for mennesker med funksjonsnedsettelser – alt fra opplæring til mosjon, trening og konkurranser.
Norges Svømmeforbund er særforbund for idrettene svømming, synkron, stup, open water og vannpolo.

Vil du ha mer informasjon?

Ønsker du – eller kjenner du noen som ønsker mer informasjon om de ulike svømmeidrettene?
Fyll ut Kontaktskjema para svømmeidrett – så tar vi kontakt – eller ta direkte kontakt med Kristin Homb, kristin@svomming.no 

Svømmeopplæring

Alle bør få muligheten til å bli trygge i vann og lære å svømme. Noen klubber har egne kurs for de som trenger litt ekstra tilrettelegging, mens andre klubber tilrettelegger i eksisterende kurs.

 • Trygg i vann er Norges Svømmeforbund sin kursportal, der svømmeklubbene legger ut sine kurs. Her kan du søke etter kurs i den enkelte klubb – eller du kan ta kontakt med klubben for mer informasjon.
 • Ferdighetsmerker i svømming. Til de ulike kursene er det egne ferdighetsmerker. På alle kurs på begynnernivå er det egne krav tilpasset de som har en funksjonsnedsettelse.

Trening og konkurranser

Svømmetrening og konkurranser for parautøvere (utøvere med en funksjonsnedsettelse) har lange og gode tradisjoner i norsk svømming. Helt fra det ble startet opp med konkurranse svømming internasjonalt, har norske svømmere tatt medaljer i internasjonale mesterskap.

 • Uavhengig av ferdigheter og ambisjoner, vil vi alle som ønsker å drive med svømming, skal få mulighet til den i den lokale svømmeklubben.
 • Alle utøvere som er godt i gang med trening, har vært med på rekruttstevne og vil prøve seg i et approbert stevne, må klassifiseres.
 • Klassifisering er et system for å gjøre konkurranser for utøvere med en funksjonsnedsettelse rettferdig

Stup – synkron – vannpolo – Open water

Norges Svømmeforbund har ansvar for grenene stup, synkron, open water og vannpolo. Det er ikke noe egen para-konkurransetilbud i disse grenene, slik det er i svømming, men for mange er dette likevel fine aktiviteter til opplæring og trening.

Svømmeidretten er for alle, uavhengig av funksjonsnivå. Det er flere og flere klubber som har egne paratilbud / er gode på å tilrettelegge aktivitet for de som har behov for dette. Hvilke tilbud den enkelte klubb har, avhenger blant annet av etterspørsel og behovet for tilrettelegging. Husk også at det i mange tilfeller ikke er noe behov for tilrettelegging.

Se oversikt over klubber.

KONKURRANSER PARASVØMMING

Norge kan alle utøvere være med på rekruttstevner. For å være med på approbert stevne, må en som parautøver ha gyldig lisens og gyldig klassifisering. Som for alle andre utøvere er det kvalifiseringskrav for å være med på norske mesterskap. Det kan også gjelde for enkelte andre større stevner.  

Dette kan være nyttig å vite:

 • Regler for parasvømming er inkludert i NSFs regler for svømming 
 • På de fleste stevner konkurrere parautøvere mot hverandre, uavhengig av hvilken klasse de er i. Den som er nærmest verdensrekorden ( på langbane pr 1. januar) i sin  klasse er den som vinner. Verdensrekorden er alltid 100%. Får man en tid under 100%, f.eks. 98%, er det ny verdensrekord.
 • Kvalifiseringskrav for å være med være med på NM er:
  – Senior-NM: 150% av gjeldende verdensrekord
  – Junior-NM: 160% av gjeldende verdensrekord 

Norske rekorder parasvømming finner du på www.medley.no

Gå inn på menyen Rekorder og velg rekorder for funksjonshemmede (for 25m, 50m eller begge).
Det er ikke registrert rekorder for alle øvelser og klasser. Krav for å registrert norsk rekord er at tiden må være 120% eller bedre enn gjeldende verdensrekord i aktuell klasse.

Alle NM-krav og krav til til de ulike mesterskap er publisert på siden Kval.krav (under menyen Svømming).

Internasjonale Rekorder, Ranking og Resultater (World Para Swimming (WPS) sin hjemmeside)

 

SENTRALE AKTIVITETER

 • Åpen parasamling svømming
  Årlig samling for personer med syn,-hørsels,- og bevegelseshemming, fra 12 og og oppover. Her får nye svømmere trene sammen med våre beste svømmere. Klubbtrenere er med for å lære mer om trening av parautøvere. Arrangeres i slutten av november med hovedbase på Olympiatoppen i Oslo. På denne samlingen er det tilbud om klassifisering. 
 • Landsstevnet i svømming for utviklingshemmede
  Svømmeforbundets årlige stevne for utviklingshemmede, med klasser og tilbud til ferske svømmere og de som ikke trener så mye – og klasser for de som satser på svømming. Rammen rundt dette stevne skal være tilsvarende som et Norges Mesterskap. 
  – Les mer på vår Landsstevneside. 
  – Se også egen side på Facebook. 

ANDRE AKTUELLE STEVNER FOR UTVIKLINGSHEMMEDE

 • Superlekene i Stavanger og i Haugesund
  Superlekene er et idrettsstevne for utviklingshemmede som årlig arrangeres i Stavanger på våren og i Haugesund på høsten. Det er flere idretter på programmet og svømming er en av de. Les mer på www.superlekene.no.
 • VIVIL-lekene på Nadderud i Bærum
  Årlig stevne for utviklingshemmede der det konkurreres i flere idretter. Svømmestevnet på VIVIL-lekene arrangeres alltid på fredagen. Mer informasjon om VIVIL-lekene, finner du på www.vivillekene.no
 • Julesvømmen i Oslo 
  Årlig stevne for svømmere med utviklingshemning /  i klasse S14. Stevne er uapprobert og har en god sosial profil. Her er det plass til både nye og mer etablere svømmere. Også de som ikke er med i klubb!
  Stevnet arrangeres av Oslo IL Svømming og SK Speed. 

Åpen dag/åpen trening
Ønsker klubben din å viser fram aktiviteten dere driver med – og kanskje få med flere på kurs og trening? Eller ønsker derre å ha en lokal /regional samling for parasvømmere?
Svømmeklubber som ønsker å arrangere slike aktiviteter kan søke om tilskudd fra NSF til gjennomføringen. NSF vil da også være behjelpelig med å markedsføre aktiviteten/arrangementet.

Spørsmål? Ta kontakt med Kristin Homb i NSF, kristin@svomming.no.

Har du eller moen du kjenner lyst til å begynne med svømming, men usikker på hvordan du skal gå fram?

Her har vi prøvd s samle noen tips til deg om hva du/dere kan gjøre.

Svømmeopplæring

 • En rekke svømmeklubber har tilbud om svømmeopplæring. I fellesportalen www.tryggivann.no kan en søke etter ulike tilbud. Velg da Opplæringstype ->Annet -> Tilrettelagt opplæring og søk etter tilbud i kommunen eller i aktuell klubb. Merk at mange klubber kan ha et tilrettelagt tilbud inkludert i øvrige tilbud. Ikke alle klubber har et tilrettelagt tilbud. Dette skyldes som oftest at det ikke har vært etterspørsel. Vi anbefaler derfor å ta kontakt med den aktuelle klubben for å høre hvilket tilbud de har eller kan gi. 
 • I kontakten med klubben anbefaler vi at dere sier litt om hva slags tilbud som er ønsket og om det eventuelt er behov for tilrettelegging/ekstra hensyn. Dette for å finne rett tilbud og med tanke på nødvendig oppfølging og sikkerhet.
 • Klubbene vil gjøre sitt beste for at alle barn opplever mestring og utvikling ut fra sine forutsetninger.  Når barnet er i gang med opplæringen er det derfor viktig at den ansvarlige i klubben eller instruktør får kjennskap til om det er spesielle hensyn som må tas i opplæringssituasjonen. På denne måten kan instruktørene få muligheten til å legge best mulig til rette for en trygg og god opplæring og utvikling – og ivareta nødvendig sikkerhet. Alle klubbene skal behandle personopplysninger i henhold til gjeldende regler. 

Trening og konkurranser

 • Ønsker du å begynne med svømming som idrett, kan du enten ta direkte kontakt med den lokale svømmeklubben eller du kan ta kontakt med Svømmeforbundet som vil prøve å hjelpe deg videre. 
 • For utøvere med utviklingshemming er det flere klubber som har egne grupper/tilbud. Ut over dette er det få klubber som har egne paragrupper/tilrettelagte tilbud, slik at tilbud gis innenfor eksisterende grupper/partier i klubben.
 • Ved oppstart i klubb, vil det i mange tilfelle være nyttig med et startmøte. På et slikt møte kan en bli bedre kjent, avklare ønsker, muligheter og forventinger og hva det eventuelt er behov for av tilrettelegging. 
 • Noen punkter til  startmøte i videre trening i klubben:
  – vær forberedt på spørsmål om funksjonsnedsettelsen og hva den innebærer
  – ikke være redd for å still spørsmål til trener/andre utøvere om det du måtte lure på
  – meld fra om det du trenger hjelp før/under/etter aktiviteten
  – om det er noen begrensninger det må tas hensyn til
  – husk at det er du som er ekspert på din funksjonsnedsettelse, mens en trener er eksperten på svømming – og at dere må ha god kommunikasjon og samarbeid for at du skal få best mulig oppfølging og utvikling

VIL DU BLI BEDRE KJENT MED SVØMMING OG AKTIVITETER I VANN?

Klikk på bildet og hør hva Thea Løkebø fra Sandefjord har å si om svømming.

Svømmeforbundet ønsker at alle, uavhengig av funksjonsgrad, skal få et godt tilbud og muligheten for å trene svømming i en klubb. Vi ser at det er behov for å økte tilbudet til ungdom med syns,- hørsels- og bevegelseshemming og vil jobbe for oppstart av flere tilbud til denne målgruppen.

Hvorfor egen gruppe for parasvømmere?
Svømming er for alle, uavhengig av funksjonsgrad. Både forespørsler og tilbakemeldinger til Svømmeforbundet, tilsier at mange ønsker å starte opp i en egen gruppe. Dette er også noe som støttes i rapporten fra Oslo Economics, Idrett for mennesker med funksjonsnedsettelser, fra 2020.

For å gjøre inngangen til svømming i klubb enklere, kan en egen gruppe i en oppstartsfase være et godt alternativ, der det er grunnlag for å starte opp egen gruppe. Hensikten med en egen gruppe er at den enkelte skal få tett oppfølging for å bli kjent med svømming som idrett og ikke minst tett oppfølging for å utvikle sine ferdigheter. Målet bør være at utøverne etter hvert går over i passende gruppe/parti i klubben, sammen med jevnaldrende.

 

Målgruppe – paragruppe ungdom

 • Personer med synshemming, hørselshemming og bevegelseshemming 
 • Alder ca 12-16 år 
 • Være trygg på dypt vann og kunne svømme. 
 • Ønsker å lære mer om svømming som treningsform og idrett. Forberedelser til konkurransesvømming for de som ønsker dette. 

Lambertseter Svømmeklubb i Oslo har en gruppe som er godt i gang. Det jobbes med oppstart av gruppe i Trondheim og i Bergen i løpet av våren 2022.

Ta kontakt med Kristin Homb i NSF om det er spørsmål – enten du vil begynne med svømming – eller du er klubb som ønsker å starte opp ei gruppe.

X