go up

Klubbpakka – gratis juridisk veiledningsverktøy for klubber tilsluttet NSF

Klubbpakka er et nettbasert juridisk verktøy, skreddersydd for idrettslagenes virksomhet, som har til formål å forenkle og profesjonalisere hverdagen til tillitsvalgte og ansatte i norsk idrett. Klubbpakka er utviklet av Advokatfirma Kleven & Kristensen (Idrettens Advokatkontor), som har over 20 års erfaring fra arbeid med alle juridiske fagområder som berører idretten.

Klubbpakka gir en juridisk veiledning innenfor hovedområdene NIFs lov og lovnormen for idrettslag, «idrettens» plikter som arbeidsgiver, styrets oppgaver og ansvar, idrettens forsikringer og erstatningsansvar, samt spørsmål innenfor skatt- og merverdiavgift.

Kleven & Kristensen har nå også utarbeidet nye varslingsrutiner for idrettslag. Varslingsrutinene omfatter både varsler etter idrettens egne regler og varsler etter arbeidsmiljølovens regler (idrettslag med fem ansatte eller flere er lovpålagt å ha varslingsrutiner).

NSFs avtale med Klubbpakka gir klubbledelsen gratis tilgang til en rekke standardavtaler, standarddokumenter og foredrag som er skreddersydd for idrettslag generelt og for svømmeklubber spesielt. NSF har et eget menyfelt på Klubbpakka der det ligger skreddersydde avtaler til bruk for NSFs medlemsklubber. Dokumenter som er utviklet spesielt for klubber i NSF er:

  • Ansettelsesavtale for daglig leder
  • Midlertidig ansettelse av hovedtrener
  • Midlertidig ansettelse av svømmetrener
  • Midlertidig ansettelse av svømmetrener – Engelsk
  • Midlertidig ansettelse av trener på timebetaling
  • Varslingsrutiner for svømmeklubber
  • Artikkel om permitteringer

Klubbpakka inneholder også en rekke artikler og kommentarer til de lover og regler idrettslagene plikter å forholde seg til. Eksempler er: info om GDPR, arbeidsgiveransvar, forsikringer.

Klubbene har i tillegg tilbud om redusert pris på advokattimer.

Se her for innlogging til Klubbpakka: www.klubbpakka.no. Du må ha passord for å logge deg inn, se dokument om gratis tilgang til Klubbpakka nederst i denne artikkelen.

Klubbpakka er et produkt utarbeidet av advokatene Pål Kleven, Tomas Kristensen, Sturla B. Torkildsen og advokatfullmektig Hildegard Lian i advokatfirma Kleven & Kristensen. Klubbpakka er et skreddersydd produkt for alle klubber og øvrige organisasjonsledd tilsluttet NIF.

X