go up

Starttillatelser i NM for utenlandske statsborgere

Vi viser til NSFs generelle regler, kapittel IV Mesterskapsbestemmelser:
GE 28 Krav for deltagelse i mesterskap – punkt 28.4:
Utenlandske statsborgere med registrert bostedsadresse i Norge kan søke forbundsstyret om starttillatelse for deltagelse i norske mesterskap. Søknaden må dokumentere at søkeren har oppholds- og/eller arbeidstillatelse i Norge.
Søknad om starttillatelse må være NSF i hende senest 8 uker før første dag av angjeldende mesterskap.

 

Det er klubben som skal søke om starttillatelse for utenlandske statsborgere i NM, og søknaden skal inneholde følgende:

 • Navn, fødselsdata, adresse, postnummer og sted
 • Kopi av bostedsattest fra Folkeregisteret

 

Søknaden sendes til post@svomming.no
Frist er 8 uker før angjeldende mesterskap arrangeres.

Starttillatelsen gjelder for hele kalenderåret, man søker altså én gang pr år.
Bostedsattesten må være datert i det året som søknaden gjelder for.

 

Slik får du tak i bostedsattest via internett:

 • Logg inn på www.skatteetaten.no
 • Velg Folkeregister
 • Velg Attester og opplysninger
 • Velg Attester
 • Velg Bostedsattest
 • Velg Send oss en e-post og bestill
 • Velg Logg inn i Altinn
 • Bestill Bostedsattest inkl. familie

 

 

Starttillatelse 2023

 • Richard Ivan Willem Sol – Elverum Svømming (2001)
 • Alexandra Lemström – Asker SK (2009)
 • Rokas Vaison – Lambertseter SK (2006)
 • Anastasija Stepanova – Lambertseter SK (2005)
 • Ivan Kevic – Kristiansund SK (2005)
X