go up

Para svømmeidrett for alle

 

Svømming er en idrett og en aktivitet som de aller fleste kan drive med, uansett funksjonsnedsettelse. Det er ikke behov for hjelpemidler, og for eksempel rullestoler og proteser ligger igjen på land. Svømming er frihet i vann!

Det handler ikke om hva du kan gjøre på land. Det handler om

 • At ALLE kan bevege seg i vann!
 • Vann gir et “hav” av muligheter – det er det vi skal ha fokus på!
  ALLE kan bevege seg i vann og alle kan føle mestring i vann!
  Vann gir motstand, oppdrift og vann er alltid i bevegelse. I vann kan vi flyte.

Målet kan være å bli best i verden – eller det kan rett og slett være gleden av å være i vann, enten det er lek eller trening. Svømming og aktiviteter skal være tilgjengelige for alle – uavhengig av funksjonsnivå, ferdigheter og mål. Det er mulighetene og hva en kan få til som teller, ikke begrensingene.

Norges Svømmeforbund har samlet informasjon og råd om parasvømmeidrett og om tilrettelagt opplæring i egne veileder. Veilederne er tenkt som en hjelp til klubber og til andre som vil lære litt mer om para svømmeidrett.

Para svømmeidrett for alle


Veileder tilrettelagt opplæring

Spørsmål? Ta kontakt med Kristin Homb, kristin@svomming.no

PARAIDRETT er betegnelse på all idrett for mennesker med funksjonsnedsettelser. Paraidrett brukes av Norges idrettsforbund og det brukes internasjonalt (Parasport). Det er da naturlig at Norges Svømmeforbund bruker PARASVØMMING / PARAsvømmeidrett som betegnelse på all vår aktivitet for mennesker med funksjonsnedsettelser – alt fra opplæring til mosjon, trening og konkurranser. 

 • Positiv assosiasjon til idretten 
 • Idretten, og ikke funksjonsnedsettelsen, som er i fokus 
 • Brukes i betydningen parallell – ved siden av – likeverdig 

 
Når vi bruker para svømmeidrett inkluderer dette alle tilbud og alle aktiviteter for  

 • mennesker med bevegelseshemning 
 • mennesker med hørselshemming 
 • mennesker med synshemning 
 • mennesker med utviklingshemning 

Husk på at:  

 • Idrett er idrett – enten en har en funksjonsnedsettelse eller ikke.  
 • Paraidrett er idrett på lik linje med all annen idrett. 
 • En parautøver er en utøver på lik linje med alle andre utøvere. 
 • Mange parautøvere har lite eller ingen behov for ekstra tilrettelegging eller oppfølging!  
 • Alle skal ha de samme muligheter til å lære, utvikle seg og prestere ut ifra sine forutsetninger. 
 • For at alle skal kunne få like muligheter, vil det noen ganger innebære at enkelte må få individuell oppfølging.  
 • Det er omgivelsene og aktiviteten som skal tilpasses den enkelte – det er ikke den som har en funksjonsnedsettelse som skal tilpasse seg omgivelser og aktivitet.  

 

Hva med stup, synkronsvømming, vannpolo og Open Water? 

Stup, synkronsvømming, vannpolo og Open Water har ikke egne regler for klassifisering eller konkurranser, slik det er i svømming. Det er derfor ikke noe organisert tilbud for disse grenene.  

Men for mange kan dette likevel være fine aktiviteter til opplæring og trening. Open Water er også en fin mosjonsaktivitet for de som vil trene ute.  

Parasvømming – noe for deg?

Har du eller kjenner du noen med en funksjonsnedsettelse som vil bli med kjent med svømmeopplæring eller trening?  Her har du en intro til svømming, både opplæring og trening og en oversikt over svømmeklubber.

Landsstevnet og svømming for utviklingshemmede

Landsstevnet i svømming er et årlig høydepunkt for svømmere på alle nivå. Det er mange svømmere med utviklingshemming i våre klubber og mange gode tilbud om opplæring, trening og konkurranser.

Para svømmeidrett i klubb

Svømming og aktiviteter i vann er for alle og personer med funksjonsnedsettelser bør og skal få et like bra tilbud som alle andre i klubben. Alle klubber bør ha et bevisst forhold til parasvømming og ha tenkt gjennom hva slags tilbud de kan gi.

Klassifisering i svømming

Alle som skal delta i paraklassen i svømming (klasse for funksjonsnedsatte), må ha en godkjent klassifisering. Klassifisering er et system for å gjøre konkurranser for utøvere med funksjonsnedsettelser rettferdige

Svømming er en aktivitet og en idrett de aller fleste kan drive med, uavhengig av funksjonsgrad og behov for tilrettelegging. Du kan være en god instruktør eller trener selv om du ikke er noen ekspert på de ulike funksjonsnedsettelsene, men jobben som instruktør eller trener blir enklere og mer spennende og utviklende med mer kunnskap. Klubber bør motivere og legge til rette for at instruktører og trenere får relevant kompetanse.

Dette tenker vi er viktig for deg som instruktør eller trener:

 • Sørg for å gjennomføre de kompetansehevende tiltakene som finnes
 • Du skal være eksperten på svømmeopplæring og/eller svømmetrening
 • Vær nysgjerrig og åpen for å tenke nytt/prøve noe nytt
 • Ha god dialog med barn/utøver/foresatt for felles forståelse av hva en kan gjøre

 

Aktuelle kompetansetiltak, kurs og utdanning

KONKURRANSER PARASVØMMING

Norge kan alle utøvere være med på rekruttstevner. For å være med på approbert stevne, må en som parautøver ha gyldig klassifisering.  Som for alle andre utøvere må en ha gyldig lisens og det er kvalifiseringskrav for å være med på norske mesterskap. Det kan også gjelde for enkelte andre større stevner.  

Dette kan være nyttig å vite:

 • Regler for parasvømming er inkludert i NSFs regler for svømming
 • På de fleste stevner konkurrere parautøvere mot hverandre, uavhengig av hvilken klasse de er i. Den som er nærmest verdensrekorden ( på langbane pr 1. januar) i sin  klasse er den som vinner. Den som er nærmest verdensrekorden og har lavest prosent, vinner. Verdensrekorden er alltid 100%. Får man en tid under 100%, f.eks. 98%, er det ny verdensrekord.
 • Kvalifiseringskrav for å være med være med på NM er:
  – Senior-NM: 150% av gjeldende verdensrekord
  – Junior-NM: 160% av gjeldende verdensrekord

Norske rekorder parasvømming finner du på www.medley.no

Gå inn på menyen Rekorder og velg rekorder for funksjonshemmede (for 25m, 50m eller begge).

Det er ikke registrert rekorder for alle øvelser og klasser. Krav for å registrert norsk rekord er at tiden må være 120% eller bedre enn gjeldende verdensrekord i aktuell klasse.

 

Alle NM-krav og krav til til de ulike mesterskap er publisert på siden Kval.krav (under menyen Svømming).

Internasjonale Rekorder, Ranking og Resultater (World Para Swimming (WPS) sin hjemmeside)

Parautvalg Svømmeidrett for perioden 2022-2025. 

LEDER
Marianne Fredbo, Vågsbygd Svømme- og Livredningsklubb (er med i NSFs Forbundsstyre)

MEDLEM
Janne Muri, Aalesunds Svømme- og livredningsklubb

MEDLEM
Anette Berg, Bærumsvømmerne

MEDLEM
Per Holt, SK Poseidon

SEKRETÆR
Kristin Homb, Norges Svømmeforbund

Ønsker du kontakt med Parautvalget, ta kontakt med kristin@svomming.no 

Svømmeforbundet er stolte av å kunne være med å støtte opp under og samarbeide med Stiftelsen VI for at mennesker med nedsatt funksjonsevne skal få flere og bedre tilbud!

Stiftelsen Vi jobber for å gi personer med nedsatt funksjonsevne like muligheter til et fullverdig liv. VI skal bidra til at flere mennesker med funksjonsnedsettelse opplever høyere livskvalitet, forbedret helse, økt mestringstro og mer sosial kontakt.

Les mer på www.stiftelsenvi.no 

Svømmeidretten, med opplæring, aktivitet og trening, skal være åpen og tilgjengelig for alle, uavhengig av funksjonsnivå og økonomi. Aktiviteter som krever flere instruktører, trenere eller ekstra oppfølging skal ikke koste mer for de som er med. Dette kan, isolert sett innebærer økte kostnader i en periode, men kan utjevne seg over tid. Klubben må se på et tilrettelagt tilbud som en naturlig del av sitt totale tilbud.

Noe å tenke på for klubben:

 • Foresatte kan engasjeres inn i klubben og i utgangspunktet være med på dugnad på like linje med alle andre.
 • I gruppen av utviklingshemmede er det mange utøvere som er voksne, men disse kan selv ønske å være med på dugnad og med dette bli sett og tatt på alvor.
 • Er det utøvere i klubben som ønsker å være støttekontakter/ledsagere og kan disse bidra på opplæring eller trening? Undersøk dette med kommunen.
 • Klubber melder tilbake om at et godt paratilbud har gitt god omtale og ekstra støtte og sponsorinntekter.
 • Det finnes flere ulike tilskuddsordninger klubbene kan søke midle
  Oversikt over tilskuddsordninger fra Paraidrett.no (Norges Idrettsforbund)
  Tilskuddsordning fra Norges Svømmeforbund, samt tips til søknad. 

 

Tips til oppsett og innhold i en søknad

 • Skriv kort og konsist
 • Kort beskrivelse av dere som søker
 • Beskriv mål og målgruppen for prosjektet/tiltaket
 • Beskriv prosjekt/tiltaket, inkludert effekter dere ser for dere, f.eks “Økt fysisk aktivitet for unge utviklingshemmede – grunnlag for bedre helse.
 • Er det snakk om potensiell sponsor – hva kan klubben gi tilbake?
 • Forankring i klubben
 • Hvorfor skal vi som søker får tilskudd?
 • Budsjett og finansieringsplan
 • Tidsplan

Norges Svømmeforbund arrangerer årlig en eller flere samlinger for svømmere som er i gang i klubb og som vil få et innblikk i hva som kreves hvis en vil satse på svømming. Samlingen er for svømmere med bevegelses,- syns-  og hørselshemming fra 12 år og oppover – og det er en samling der vi oppfordrer til at svømmere har med seg trener. Målet med samlingen er læring, motivasjon og utvikling og dette er er noe å ta med tilbake i klubb. Det skal også være en felles møteplass for parasvømmere der en kan knytte kontakter og utveksle erfaringer. Samlingen ledes erfarne trenere. Paralandslaget er med på samlingen, når dette passer ut fra deres terminliste.

En helgesamling er fra fredag-lørdag/søndag og består av to til tre økter i bassenget, samt basistrening. Det legges også opp til foredrag/kurs/informasjon om innen aktuelle tema.

 

Her er informasjon om samlingen i 2023

Relaterte nyheter 

Se flere innlegg

mai, 2024

Sorteringsalternativer

Ingen aktiviteter

X