go up
Eliteklubb

Har til hensikt å utvikle og ivareta utøvere på et høyt og internasjonalt nivå (utøvere på sr. Landslag, som sikter mot finaler og medaljer i EM, VM og OL). 

Eliteklubben har mål om utvikling av utøvere på et høyt internasjonalt nivå gjennom å legge til rette for at utøvere skal få best mulig rammer og oppfølging til å komme så langt de kan.

Klubben har god oppfølging i treningsgruppene fra grenskolen og oppover, med kompetente trenere på de yngre gruppene og fokus på aldersrelatert trening. Klubben har hele tiden nye utøvere som kvalifiserer seg inn i landslagssystemet. Det flytter også til en del utøvere som ønsker å satse aktivt, i en tilrettelagt kombinasjon med studier/jobb.

Trenerne har relevant utdanning og internasjonal erfaring, men også gode muligheter til videreutvikling, studier, konferanser, kurs osv. Klubben har velfungerende klubbdrift og aktiv ledelse som gjør klubben synlig i lokalmiljøet. De ansatte har gode arbeidsforhold og trives godt i klubben.

Grunnprinsipper i en eliteklubb;

 • Klubben har en forankret sportslig plan basert på NSFs utviklingstrapp og klubbens sportslige mål
 • Klubben har et sterkt trenerteam som jobber tett og godt sammen
 • Klubben har klare retningslinjer for utøvere og hvordan de skal bidra tilbake til klubben
 • Klubben og trenerne søker aktiv kompetanse og erfaring utenfor egen organisasjon (OLT, universiteter osv)
 • Aktiv klubbledelse som også er engasjert i utviklingen av norsk svømmeidrett
 • Samarbeide og utveksle erfaringer med andre eliteklubber, og bistå mindre klubber i nærområdet

 

En eliteklubb er derfor mye mer enn kun eliteutøvere. Den må ha god kvalitet i alle ledd, har fokus på bredde og god og trygg opplæring, er gode på ivaretakelse og opplæring av trenere, ansatte, frivillige og tillitsvalgte, samt tilbyr medlemmer og utøvere et godt, trygt og allsidig trenings-, konkurranse- og sosialt miljø. 

Tidligere måtte eliteklubber sertifiseres av Norges Svømmeforbund. Fra januar 2023 gikk NSF bort fra dette, og klubber kan nå bestemme selv om de er en eliteklubb eller ikke, ut ifra kriteriene som er satt opp. 

Tidligere sertifiserte Eliteklubber: 

2022:

 • Bærumsvømmerne
 • Lambertseter svømmeklubb
 • Oslo Idrettslag svømming

2021:

 • Bærumsvømmerne
 • Lambertseter svømmeklubb
 • Stavanger Svømmeklubb

2020:

 • Bærumsvømmerne
 • Lambertseter svømmeklubb
 • Stavanger Svømmeklubb

Hva har klubben på plass, og hva bør klubben jobbe med å forbedre?

Gjennomfør Bedre klubb, så får dere oversikt i de ulike kategoriene fra organisasjonshjulet hva klubben gjør bra, og hvor utviklingsfokuset bør ligge fremover.

Les mer om Bedre klubb

Organisasjonshjul

Organisasjonshjulet viser medlemmet i sentrum, og alle deler av klubben som må jobbes med for at medlemmet skal kunne drive aktivitet ut ifra sine ønsker. Les mer i de ulike delene av organisasjonshjulet om hva en Eliteklubb må ha på plass, og hva den bør jobbe med for å utvikle seg.

X