go up
Eliteklubb

Har til hensikt å utvikle og ivareta utøvere på et høyt og internasjonalt nivå (utøvere på sr. Landslag, som sikter mot finaler og medaljer i EM, VM og OL). Må sertifiseres av Norges Svømmeforbund.

Eliteklubben har mål om utvikling av utøvere på et høyt internasjonalt nivå gjennom å legge til rette for at utøvere skal få best mulig rammer og oppfølging til å komme så langt de kan.

Klubben har god oppfølging i treningsgruppene fra grenskolen og oppover, med kompetente trenere på de yngre gruppene og fokus på aldersrelatert trening. Klubben har hele tiden nye utøvere som kvalifiserer seg inn i landslagssystemet. Det flytter også til en del utøvere som ønsker å satse aktivt, i en tilrettelagt kombinasjon med studier/jobb.

Trenerne har relevant utdanning og internasjonal erfaring, men også gode muligheter til videreutvikling, studier, konferanser, kurs osv. Klubben har velfungerende klubbdrift og aktiv ledelse som gjør klubben synlig i lokalmiljøet. De ansatte har gode arbeidsforhold og trives godt i klubben.

Grunnprinsipper i en eliteklubb;

  • Klubben har en forankret sportslig plan basert på NSFs utviklingstrapp og klubbens sportslige mål
  • Klubben har et sterkt trenerteam som jobber tett og godt sammen
  • Klubben har klare retningslinjer for utøvere og hvordan de skal bidra tilbake til klubben
  • Klubben og trenerne søker aktiv kompetanse og erfaring utenfor egen organisasjon (OLT, universiteter osv)
  • Aktiv klubbledelse som også er engasjert i utviklingen av norsk svømmeidrett
  • Samarbeide og utveksle erfaringer med andre eliteklubber, og bistå mindre klubber i nærområdet

For 2020 er følgende klubber sertifisert som Eliteklubber

  • Bærumsvømmerne
  • Lambertseter svømmeklubb
  • Stavanger svømmeklubb

Eliteklubb er den eneste klubbtypen som må sertifiseres av Norges Svømmeforbund.

Bakgrunnen er å sikre at klubber som kaller seg eliteklubb, faktisk tilbyr et godt nok nivå for eliteutøvere.

Det er også kommet etter ønske fra klubber.

Her finner du kravene for å bli en eliteklubb i svømming.

Landslagssjef svømming og ansvarlig for organisasjonsutvikling i administrasjonen har gjennomgått kriteriene med de utvalgte klubbene.

Et av hovedkravene for å kalle seg eliteklubb er at man har utøvere på seniorlandslaget når sertifiseringen skjer i januar hvert år.

Organisasjonshjul

Organisasjonshjulet viser medlemmet i sentrum, og alle deler av klubben som må jobbes med for at medlemmet skal kunne drive aktivitet ut ifra sine ønsker. Les mer i de ulike delene av organisasjonshjulet om hva en Eliteklubb må ha på plass, og hva den bør jobbe med for å utvikle seg.

X