go up

Retningslinjer i forbindelse med reiser

På forespørsel fra flere av våre klubber har Norges Svømmeforbund (NSF) utarbeidet retningslinjer for å begrense reiseaktiviteten i klubbene og forbundet. Retningslinjene ble vedtatt av Forbundsstyret 16. mars 2023.

Hva vil vi med retningslinjene?

Målet med retningslinjene er å redusere kostnader for klubbene og deres medlemmer. Samtidig ønsker vi å skape større bevissthet om miljøkonsekvensene av å reise.

Retningslinjene skal inspirere og utfordre klubbene til å tenke annerledes og vurdere konsekvensene av de valgene som tas. Kan samme resultat oppnås uten samme reiseaktivitet?

Initiativer som skal inspirere

Blant klubber i Norges Svømmeforbund er det vanlig å dra på treningsleir i utlandet. Det er ulike årsaker til dette, bl.a. værforhold, tilgang til fasiliteter og sosiale opplevelser.

Følgende retningslinjer og tiltak skal bidra til at klubbene reduserer kostnadene for medlemmene, noe som i tillegg gir mulighet for økt mangfold og inkludering. Det inspirerer også til økt fokus på bærekraft.

NSF oppfordrer klubber og aktivitetsledere til å vurdere om en reise er nødvendig for å oppnå ønsket utbytte. Klubbene må overveie følgende;

 

 1. Er det nødvendig eller er det normen?
 • Hvorfor reiser vi til utlandet? Hva er målet?
 • Kan vi få samme treningsutbytte i Norge?
 • Er destinasjonen et ønske fra våre medlemmer eller er det aktivitetsleder som anser det som nødvendig ut fra hva som er normen i idretten?
 • Kan det samme samholdet i treningsgruppen oppnås i Norge?
 • Hva er den totale prisen på aktivitetene for våre medlemmer – økonomisk og sosialt? Skaper vi ubevisst ulikhet blant medlemmene, slik at vi ender opp med å ekskludere en gruppe som ønsker å være med, men ikke har råd?

 

 1. Idrettens barnerettigheter og bestemmelser om barneidrett:

«Idrettens barnerettigheter» har fokus på følgende:

 • Trygghet
 • Vennskap og trivsel
 • Mestring
 • Påvirkning
 • Frihet til å velge
 • Konkurranser for alle
 • På barnas premisser
 • Alle skal få være med på leken

NSF oppfordrer klubbene til å ta utgangspunkt i «Bestemmelsene om barneidrett» i forhold til aktivitetsplanlegging, treningsøkter og reiseaktiviteter. Dette er også i tråd med Utviklingstrappen.

 

Bestemmelsene kan se slik ut for reiseaktivitet:
 • Barn kan reise lokalt fra det år de fyller 6 år. Leir avholdes først og fremst i egen klubb.
 • Barn kan reise regionalt fra det året de fyller 9 år.
 • Barn kan reise i Norge, Norden og Barentsregionen fra det året de fyller 11 år.
 • Barn kan reise utenfor Norden fra det året de fyller 13 år.

 

 1. Mange bekker små

I Norge er vi beriket med muligheter som ikke alle i verden har. Derfor har vi også et ansvar for å tenke over konsekvensene av de valgene vi tar.

Miljømessig skal NSF og våre medlemmer gå foran. Vi har en plikt til å ta ansvar for verden rundt oss. En måte å gjøre dette på er å redusere utslippene når vi kan.

Oppfordringen er derfor at klubbene revurderer viktigheten av en reise. Er det behov for flere utenlandsreiser i løpet av et år, og kan et reisemål nærmere hjemmet være like gunstig for å oppnå samme mål som en lengre reise?

 

Verdt å tenke på:

De økonomiske og miljømessige konsekvensene av reisevirksomheten kan reduseres for alle medlemmer og fortsatt bidra til å skape en positiv utvikling for klubbene.

Deltakelse i mesterskaper og konkurranser i Norge innebærer allerede høye kostnader for utøverne og deres familier. Med redusert reiseaktivitet utenom konkurranse vil kostnadene gå ned.

Dersom klubbene kan redusere de økonomiske forpliktelsene for medlemmene, vil de kunne øke mangfoldet og inkluderingen i klubben, noe som igjen er med på å støtte opp om lokalsamfunnet og utviklingen blant innbyggerne.

Mindre reiseaktivitet skaper også mindre negative utslipp i miljøet, og mange klubber vil kunne finne alternativer lokalt eller nasjonalt. Valg av transportmiddel vil også kunne bidra til mindre miljøbelastning.

X