go up

Personvern og GDPR i idretten

Hva er personvern?

Personvern er retten til et privatliv og retten til å bestemme over egne personopplysninger. Personopplysninger er opplysninger og vurderinger som kan knyttes til en enkeltperson. GDPR (General Data Protection Regulation) gjelder for alle virksomheter i alle land i EU og EØS.

Idrettslag må også forholde seg til personvern og de lover og regler som gjelder.

Norges Idrettsforbund har laget en egen side om dette. Her er det mange bra tips, informasjon og maler som vi oppfordrer alle idrettslag til å bruke.

Les mer her om Personvern i idretten. 

Frivillighet Norge har også en side med mye god informasjon, og tips til frivillige organisasjoner. Les mer her.

I tillegg har advokatfirmaet Kleven og Kristensen lagt ut god informasjon om GDPR på sin side www.klubbpakka.no. Mer info om Klubbpakka her.

Har du spørsmål ang. personvern og GDPR anbefales det å ta kontakt med din lokale Idrettskrets.

 

X