go up

Norges Svømmeforbund har inngått et samarbeid med Redd Barna om kurset Trygg på trening. Kurset skal bidra til å gjøre klubben din trygg for barn.

 

Kort om kurset og hva du lærer

Trygg på trening med Redd barna er et kurs som skal gjøre klubben deres til et trygt sted for barn. Kurset gir deltakerne kompetanse om hva seksuelle overgrep er, hva man skal gjøre hvis man er bekymret for et barn og hva man kan gjøre for å forebygge seksuelle overgrep i egen klubb.

  • Ha økt kompetanse om hva seksuelle overgrep er og hva dere skal gjøre hvis dere er bekymret for et barn
  • Være bevisste på etiske dilemma dere kan møte i rollen som trenere og hvordan dere kan håndtere disse situasjonene
  • Vite hva dere kan gjøre for å forebygge seksuelle overgrep i deres klubb.
  • Sammen lage en handlingsplan for hva dere skal gjøre for at klubben deres blir et trygt sted å være

Alle trenere, instruktører, styremedlemmer og alle frivillige som er en del av støtteapparatet rundt utøverne bør gjennomføre kurset.

  • Mal for invitasjon til kurs
  • Kjøreplan og støttemateriell for kursholder
  • Powerpoint presentasjon og dilemmakort
  • Mal for liste med tiltak i klubben

Ta kontakt med Jan Kjensli for å få tilgang til materiellet.

Man oppretter kurs på samme måte som man oppretter andre instruktør- og trenerkurs.

Kurset kan arrangeres som et fysisk kurs i klubben, eller som et digitalt kurs. Det er opprettet kursmaler på idrettskurs.no slik at alle som deltar på  Trygg på trening kurs vil få dette registrert på sin Idretts-cv. Varighet på kurset er 2 timer.

Ta kontakt med Jan Kjensli for mer informasjon om hvordan man kan gjennomføre kurset i din klubb!

X