go up
NSF ungdom under vann panorama Fotograf Paal Staven

Svømmeidrett for alle?

Norges Svømmeforbund (NSF) arbeider for at alle mennesker skal gis mulighet til å utøve svømmeaktivitet ut fra sine ønsker og behov. Dette er hovedmålet i virksomhetsplanen for perioden 2016-2019. Dette henger tett sammen med visjonen «Idrettsglede for alle» som er en del av NIFs idrettspolitiske dokument for perioden 2015-2019.

Gla gutt i vannAlle særforbund skal jobbe mot visjonen om idrettsglede for alle. For å nå dette må vi ha gode rammebetingelser som et godt styre, gode og utdannede trenere og tilgang til trenings- og konkurransefasiliteter. Et tema som har vært diskutert de siste årene er kostnaden for å drive idrett. Begynner kostnaden noen steder å bli så stor at vi ikke klarer å nå vårt hovedmål om at alle skal kunne drive svømmeaktiviteter ut fra de ønsker og behov hver enkelt har?

I 2015 gjennomførte NSF en liten undersøkelse blant klubbene rundt kostnader knyttet til å drive svømmeaktivitet. Svarene vi fikk viste at det var store variasjoner blant klubbene, fra relativt små kostnader til relativt høye kostnader. De høyeste kostnadene er for aldersgruppene 13-16 år og 17-19 år, noe som er som forventet med tanke på at disse aldersgruppene også har et høyt aktivitetsnivå når det gjelder trenings- og konkurransetilbud.

Disse aldersgruppene er også aldersgrupper hvor mange tar et valg om man skal fortsette med idretten eller ikke. Det vil derfor være viktig at det ikke er økonomi som blir den avgjørende faktoren.

For å redusere kostnadene for å drive svømming innførte NSF i 2014 retningslinjer for bruk av dyre konkurransedrakter for utøvere under 13 år. Dette er et viktig tiltak, det signaliserer at det ikke er utstyret som avgjør hvor fort man svømmer. Samtidig gir det et generelt signal om at det ikke skal koste mye penger å drive med svømmeidrett.

NSF jente ryggsvømmingUtstyr til trening og konkurranser er ikke det som utgjør den største utgiftsposten, de største utgiftene er knyttet til trenings- og konkurranseavgift og utgifter til treningsleire i skolens ferier. Å reise på treningsleir kan gi et veldig godt treningsutbytte, og det kan bidra til å skape et godt sosialt miljø i klubben. Mange klubber velger å reise på treningsleir før skolestart i august, i høstferien, i vinterferien, i påskeferien og etter skoleslutt som en forberedelse til NM Langbane. Må man reise på leir i alle skoleferier? Kan man oppnå like godt utbytte ved å trene hjemme?

Det er ikke alle familier som har råd til å betale for at barna deres skal reise bort kanskje totalt seks uker i løpet av en sesong. Det er derfor viktig at klubbene legger opp til et aktivitetstilbud som bidrar til at flest mulig har mulighet til å delta. Klubbene må spørre seg om hvilket utbytte man får ved å reise bort kontra å være hjemme, og om kostnaden forsvarer det ekstra utbyttet hver gang. Når man setter opp sesongens aktivitetsoversikt bør man også sette inn stipulert kostnad for hver enkelt aktivitet. NSF trening gruppeDet vil gjøre det lettere for medlemmene å planlegge for de kostnadene som kommer, og det vil gi alle tilknyttet klubben et enkelt og greit bilde av totalkostnadene som kommer i tillegg til medlems- og treningsavgift for en sesong. Klubbene bør også ha tydelige retningslinjer for når man reiser, hvordan man reiser, og hvordan man bor for ulike aktivitetstyper. Dette vil gjøre at det blir enklere å planlegge hver aktivitet da retningslinjene gir noen rammer for hvordan det skal skje.

Vi oppfordrer med dette klubbene til å ha et høyere fokus på kostnadene knyttet til aktivitetene vi driver. Lave kostnader vil bidra til at flere kan delta, og det vil bidra til at flere deltar lengre. På denne måten vil vi lettere oppnå at alle kan drive svømmeaktivitet ut fra egne ønsker og behov, uansett alder.

Oppsummering:

  • NSF skal være en organisasjon som arbeider for at alle skal kunne drive svømmeaktivitet ut fra egne ønsker og behov
  • Høye kostnader kan være en barriere for at flest mulig kan delta

Tips til klubbene

  • Hvilke reiser (stevner og leire) har vi planlagt for denne sesongen?
  • Hva er kostnadene for disse reisene?
  • Hvor godt er utbyttet sett opp mot kostnaden?
  • Hvordan kan vi redusere kostnaden og samtidig opprettholde et godt utbytte?
  • Hva gjør vi for å fange opp at dette kanskje blir for dyrt for noen?
  • Hva gjør vi for at dette ikke skal bli ekskluderende (lavere kostnader, dugnad, kommunal støtte etc)?

Av: Linda Myrset, styremedlem NSF

X