go up

Klubbtyper

Ønsker dere å bli en enda bedre klubb?

Klubbtyper

Ønsker dere å bli en enda bedre klubb?

Klubbtyper

Ønsker dere å bli en enda bedre klubb?

Klubbtyper

Ønsker dere å bli en enda bedre klubb?

 • Klubbens viktigste oppgave er å sørge for god aktivitet for alle medlemmer, uavhengig av alder, ambisjoner og funksjonsnivå.
 • Det skal være givende og attraktivt å være tillitsvalgt eller ansatt i en klubb.
 • Klubbene har ulike utgangspunkt, rammebetingelser og mål. Noen ønsker kun å tilby opplæring, andre ønsker utøvere med i OL.
 • Derfor er det lurt å definere hvilken klubbtype dere er, og jobbe med utvikling ut ifra klubbens nå-situasjon og ambisjoner.
 • Norges Svømmeforbund har definert fire ulike klubbtyper – som skal være et hjelpemiddel til klubbene, så de ser hva de skal ha fokus på for å styrke klubbdriften.
 • Det skal være enkelt å sjekke hva klubben har på plass ikke, og hva klubben kan gjøre for å utvikle seg – på sitt nivå.

Usikker på hvilken klubb dere er? Ta klubbtypesjekken nederst på siden.

 • Ikke alle klubber vil kjenne seg helt igjen i de ulike typene. Velg derfor klubbtypen som er mest lik der klubben er i dag.
 • Har dere et mål om å bli en annen klubbtype, sørg for at dere er gode på den klubbtypen dere er i dag, før dere begynner å jobbe mot en annen klubbtype.
 • Det er viktig å huske på at man alltid må ha en bredde i bunn. Selv om man er en NM-klubb eller Eliteklubb, så må man ha en bredde i grenskolen og i treningen. Kanskje også ha flere grener. Klubbens grenskole (dvs. svømmeskole hvis klubben har svømming, stupskole hvis klubben har stup osv.) er en viktig del for rekruttering i klubben, uavhengig av type klubb.
 • Det kan også være klubben er ulike klubbtyper i ulike grener, eks. at dere er en NM klubb i svømmegruppen, men en breddeklubb eller konkurranseklubb i stup- eller synkrongruppen.

Breddeklubb

Har til hensikt å utvikle grunnleggende ferdigheter i en eller flere av NSFs grener, hos barn, ungdom og voksne, gjennom et godt opplæringstilbud, og muligheter for videre trening på bredde og mosjonsnivå etter endt opplæring.

NM-klubb

Har til hensikt å utvikle og ivareta utøvere opp til et høyt nasjonalt nivå (finaler jr. NM, deltakelse og evt. finaler senior NM, mål om medaljer i NM og mål om utøvere på jr. landslag).

Konkurranseklubb

Har til hensikt å utvikle og ivareta utøvere som konkurrerer aktivt på lokalt og regionalt og evt. nasjonalt nivå (regionale konkurranser, mål om deltakelse regionale og nasjonale mønstringer).

Eliteklubb

Har til hensikt å utvikle og ivareta utøvere på et høyt og internasjonalt nivå (utøvere på sr. Landslag, som sikter mot finaler og medaljer i EM, VM og OL).

Her tar vi utgangspunkt i klubbens “høyeste” sportslige mål. Selv om man har mål om å få medaljer i NM, så kan man også ha mål om å få flere med i Vill i vann gruppene eller få flere barn i grenskolen. Det ene utelukker ikke det andre. – For å gjøre det enklere,  tenk på klubbens høyeste sportslige mål i konkuransesituasjon når dere svarer på klubbtypesjekken.

 

 1. Har klubben utøvere på seniorlandslag, og har som mål å utvikle og ivareta utøvere som sikter mot medaljer og finaler i EM, VM og OL?
  • Ja = Eliteklubb
  • Nei = Se neste spørsmål
 2. Har klubben flere utøvere som har ambisjoner på høyt nasjonalt nivå? Det kan være å komme i finaler eller ta medaljer i jr. NM, deltakelse og finaler i senior NM?
  • Ja = NM-klubb
  • Nei = Se neste spørsmål
 3. Utvikler og ivaretar klubben utøvere som konkurrerer i lokale og regionale konkurranser? Og som kanskje har mål om deltakelse i regionale og nasjonale mønstringer (eks. LÅMØ og ÅM i svømming, TrippTrapp og Landsfinale stup, seriespill vannpolo, Barracuda Cup synkron, mosjonskonkurranser Open Water)
  • Ja = Konkurranseklubb
  • Nei = Se neste spørsmål
 4. Har klubben mest fokus på opplæring i en eller flere ulike grener, og muligheter for trening på bredde og mosjonsnivå? Kanskje noen medlemmer deltar på lokale rekrutt- eller mosjonskonkurranser?
  • Ja = Breddeklubb
  • Nei = Les mer om de ulike klubbtypene, og se om en av klubbtypene passer dere best. Ta gjerne kontakt med NSF, så kan vi bistå dere til å velge klubbtype.

 

Husk på at å velge klubbtype kun er et hjelpemiddel for klubben. Veldig få vil kjenne seg helt igjen i definisjonene, men å velge den som ligger nærmest vil gjøre det enklere for klubben å jobbe med de rette tingene. Man kan også endre klubbtype ut ifra utviklingen som skjer i klubben over tid.

X