go up
NM-klubb

Har til hensikt å utvikle og ivareta utøvere opp til et høyt nasjonalt nivå (finaler jr. NM, deltakelse og evt. finaler senior NM, mål om medaljer i NM og mål om utøvere på jr. landslag).

NM-klubber har tradisjon for å bite godt fra seg på Jr.NM og Sr.NM. Klubben har en god trenings- og prestasjonskultur hvor utøverne presterer når det gjelder.

Fordi grenskolen har bra kvalitet og har økt i omfang, kommer det stadig opp nye rekrutter. Det er en tydelig rød tråd fra opplæringen i grenskolen til de øverste treningspartiene. Klubben legger godt til rette for å ivareta og utvikle juniorutøvere, og også parautøvere som vil satse. Klubben har fokus på bredden, og kan ha tilbud og ulike aktiviteter for de som ikke ønsker å satse til NM.

Klubbens engasjerte trenere har solid erfaring og utdanning, men søker stadig ny læring. Klubben har de seinere år fått flere ansettelser, og med god personalledelse og et godt arbeidsmiljø trives de ansatte i klubben. Styret deltar på sentrale møteplasser og har økt forståelse for hvordan norsk svømmeidrett fungerer. Velfungerende klubbdrift, aktiv klubbledelse og engasjerte foresatte utvikler klubben videre.

Grunnprinsipper i en NM-klubb;

  • Definerte roller i et godt og aktivt trenerteam, spesielt hovedtrenerrollen er sentral
  • Samarbeide med andre klubber på samme og høyere nivå
  • Klubben har aktiv klubbledelse og en virksomhetsplan som styret arbeider etter
  • Det er et godt arbeidsmiljø og sterk utviklingskultur for den/de ansatte
  • Klubben har en tydelig rolle i lokalmiljøet, både for topp og bredde

Hva har klubben på plass, og hva bør klubben jobbe med å forbedre?

Gjennomfør Bedre klubb, så får dere oversikt i de ulike kategoriene fra organisasjonshjulet hva klubben gjør bra, og hvor utviklingsfokuset bør ligge fremover.

Les mer om Bedre klubb

Organisasjonshjul

Organisasjonshjulet viser medlemmet i sentrum, og alle deler av klubben som må jobbes med for at medlemmet skal kunne drive aktivitet ut ifra sine ønsker. Les mer i de ulike delene av organisasjonshjulet om hva en NM-klubb må ha på plass, og hva den bør jobbe med for å utvikle seg.

X