go up

Samordnet søknad og rapportering

Idrettsregistreringen har tidligere vært gjennomført i januar måned.
Fra og med 2016 ble idrettsregistreringen en del av samordnet rapportering – og den skal gjennomføres i april måned.
Vi understreker at alle tall man skal rapportere skal være pr 31.desember året før.

Informasjon fra Norges Idrettsforbund:

  • I løpet av april må alle idrettslag rapportere sine medlemsopplysninger til Norges idrettsforbund og søknad om kompensasjon for moms på varer og tjenester.
  • Alle idrettslag er pliktige til å rapportere medlemsopplysninger til Norges idrettsforbund innen 30. april 2018 gjennom www.klubbadmin.no
  • Dette er en samordnet søknad og rapportering til idrettsforbundet. I tillegg til rapporteringen av medlemsoppslutninger har idrettslaget samtidig mulighet til å søke om kompensasjon for moms på varer og tjenester.  Fristen for søknad for moms på varer og tjenester er 15. august 2018, men Idrettsforbundet anbefaler idrettslaget om å søke om kompensasjon samtidig med rapporteringen.

 

Idrettslagene må gjøre følgende punkter innen 30. april 2018 via www.KlubbAdmin.no

  1. Rapportere medlemstall pr 31.12.2017
  2. Rapportere aktive medlemmer pr. 31.12.2017
  3. Svare på noen spørsmål fra NIF og NSF
  4. Registrere navn og fødselsnummer (11 siffer) på styremedlemmer som er valgt på årsmøtet i 2018
  5. Se over/oppdatere idrettslagets kontaktopplysninger, inkludert organisasjonsnummer i Brønnøysundregistrene

Samordnet søknad og rapportering gjøres ved å logge seg inn på www.klubbadmin.no  ved hjelp av min idrett.

Support: Har du problemer med pålogging så kontakt NIFs supportavdelingsupport@idrettsforbundet.no eller telefon 2102 9090 (mandag-torsdag 08.00-19.00, fredag 08.00-15.30).

 

 

Rapportering av medlemstall og aktive medlemmer

NIF har satt krav om at alle klubber må ha på plass et elektronisk medlemsregister i løpet av 2016.
Vi har tidligere informert om at tryggivann.no vil bli integrert med idrettenes database.
Alle detaljer er ikke på plass (se detaljer nedenfor), og dette gjelder også flere andre systemer enn tryggivann.no.
På grunn av at dette vil det også i 2018 være mulig å legge inn medlemstall og aktive medlemmer manuelt – slik det også var i 2017.

 

Status integrering mellom tryggivann.no og idrettens database

Det har over lengre tid pågått en utviklingsprosess hvor tryggivann.no har blitt tilpasset integrasjon med idrettens database.

Kort fortalt er løsningen laget slik at når man oppretter en ny person i tryggivann.no så vil man få oppslag mot idrettens database for å kunne matche personens oppføring der, hvis den finnes. Finnes den ikke blir personen opprettet som ny i idrettens database. Når en match er foretatt vil oppdatering av personopplysninger bli synkronisert begge veier. Dvs at hvis en oppdatering av f.eks adresse gjøres på Min idrett, eller i Klubbadmin vil de samme endringene også bli gjort i tryggivann.no. Gjøres endringen i tryggivann.no vil dette også oppdateres i Min idrett og Klubbadmin.

Når en medlemskontingent blir registrert betalt i tryggivann.no vil denne bli overført til idrettens database slik at den automatisk blir med i tallene som kan hentes i Klubbadmin i forbindelse med idrettsregistreringen.
En forutsetning for dette er at medlemskapsfunksjonen i tryggivann.no blir benyttet slik at medlemskontingenten blir spesifisert på fakturaen.

Status er at dette ikke blir integrert før rapporteringsfristen 30.april 2018. Vi er avhengig av IT-avdelingen til NIF for å få utført dette. Pga kapasitetsproblemer vil det ikke bli mulig å få gjennomført denne importen før perioden for idrettsregistreringen er over.
For å hente tall fra tryggivann.no, gå til menypunkt Oversikt / Statistikk (i eksemplet hentes det ut tall for jenter) – se bildet til høyre (trykk på bildet for større versjon).

 

NSF beklager at vi ikke er fullstendig i mål med integrasjonsløsningen, og at klubber må rapportere tall manuelt også i 2018.
NSF har hele tiden jobbet med målet om at integrasjonen inkludert engangsimporten skulle være klart slik at alle tallene for årets idrettsregistrering skal kunne hentes rett fra Klubbadmin.
Uansett skal det være mulig å få gjort rapporteringen av tall på en ganske lett måte.

 

Rapportering av funksjonshemmede

  • Dersom noen av gruppas registrerte aktive medlemmer har en funksjonsnedsettelse (bevegelse-, syn-, hørsel-, og/eller utviklingshemning), så er det viktig at det i tillegg til «aktive medlemmer» og blir registrert på «aktive medlemmer med funksjonsnedsettelse» – se eksempel i vedlegget under denne artikkel.

Kontaktpersoner Norges Svømmeforbund

Jan Kjensli kan svare på spørsmål tilknyttet tryggivann: jan@svomming.no – 408 05 466.

Andre spørsmål: Tor Arne Volden – tor.arne@svomming.no – 991 00 454.

 

 

Lykke til med rapporteringen!

 

X