go up

Samordnet søknad og rapportering

Idrettsregistreringen har tidligere vært gjennomført i januar måned.
Fra og med 2016 ble idrettsregistreringen en del av samordnet rapportering – og den skal gjennomføres i april måned.
Vi understreker at alle tall man skal rapportere skal være pr 31.desember året før.

Informasjon fra Norges Idrettsforbund:

  • I løpet av april må alle idrettslag rapportere sine medlemsopplysninger til Norges idrettsforbund og søknad om kompensasjon for moms på varer og tjenester.
  • Alle idrettslag er pliktige til å rapportere medlemsopplysninger til Norges idrettsforbund innen 30. april 2019 gjennom www.klubbadmin.no
  • Dette er en samordnet søknad og rapportering til idrettsforbundet. I tillegg til rapporteringen av tall for medlemmer og aktive medlemmer har idrettslaget samtidig mulighet til å søke om kompensasjon for moms på varer og tjenester.  Fristen for søknad for moms på varer og tjenester er 15. august 2019, men NIF anbefaler idrettslaget om å søke om kompensasjon samtidig med rapporteringen.

 

Idrettslagene må gjøre følgende punkter innen 30. april 2019 via www.KlubbAdmin.no

  1. Rapportere medlemstall pr 31.12.2018 (hovedlag og særidrettsklubb)
  2. Rapportere aktive medlemmer pr. 31.12.2018 (undergrupper)
  3. Svare på noen spørsmål fra NIF og NSF
  4. Registrere navn og fødselsnummer (11 siffer) på styremedlemmer som er valgt på årsmøtet i 2019
  5. Se over/oppdatere idrettslagets kontaktopplysninger, inkludert organisasjonsnummer i Brønnøysundregistrene (dette er det kun leder i klubb som kan gjøre)

Samordnet søknad og rapportering gjøres ved å logge seg inn på www.klubbadmin.no  ved hjelp av min idrett.

Support: Har du problemer med pålogging så kontakt NIFs supportavdelingsupport@idrettsforbundet.no eller telefon 2102 9090 (mandag-torsdag 08.00-19.00, fredag 08.00-15.30).

 

 

Rapportering av medlemstall og aktive medlemmer

Norges Idrettsforbund har informert klubber om elektronisk medlemsregister gjennom flere år, og med ulike krav.

Frivillige i klubb kan bli både forvirret og frustrert over informasjonen man får – det har vi stor forståelse for.

Det har over lengre tid pågått en utviklingsprosess hvor tryggivann.no har blitt tilpasset integrasjon med idrettens database.

Vi kan dessverre ikke gi noen god informasjon om dette nå, ettersom NIF har endret strategi og planer i forhold til tidligere år.

På grunn av at dette vil det også i 2019 være mulig å legge inn medlemstall og aktive medlemmer manuelt – slik det har vært tidligere.

For å hente tall fra tryggivann.no, gå til menypunkt Oversikt / Statistikk (i eksemplet hentes det ut tall for jenter) – se bildet til høyre (trykk på bildet for større versjon).

 

 

Rapportering av funksjonshemmede

  • Dersom noen av gruppas registrerte aktive medlemmer har en funksjonsnedsettelse (bevegelse-, syn-, hørsel-, og/eller utviklingshemning), så er det viktig at det i tillegg til «aktive medlemmer» og blir registrert på «aktive medlemmer med funksjonsnedsettelse» – se eksempel i vedlegget under denne artikkel.

Kontaktpersoner Norges Svømmeforbund

Jan Kjensli kan svare på spørsmål tilknyttet tryggivann: jan@svomming.no – 408 05 466.

Andre spørsmål: Tor Arne Volden – tor.arne@svomming.no – 991 00 454.

 

 

Lykke til med rapporteringen!

 

X