go up

Samordnet søknad og rapportering – april 2022

Idrettsregistreringen har tidligere vært gjennomført i januar måned.
Fra og med 2016 ble idrettsregistreringen en del av samordnet rapportering – og den skal gjennomføres i april måned.
Vi understreker at alle tall man skal rapportere skal være pr 31.desember året før.
Samordnet søknad og rapportering gjøres via Idrettens Medlemssystem (KlubbAdmin).

Informasjon fra Norges Idrettsforbund
Følgende skal rapporteres  – frist er 30.april:

  • 1 Medlemstall (for særidrettsklubber) og aktivitetstall (både særidrettsklubber og grupper i fleridrettslag).
  • 2 Oppdatere styre og verv (etter årsmøte er gjennomført).
  • 3 Laste opp signert årsmøteprotokoll (etter årsmøte er gjennomført).
  • 4 Registrere momskompensasjonen (krever registrering i frivillighetsregisteret) – frist her er 15.august!
  • 5 Registrere barneidrettsansvarlig, politiattestansvarlig, leder av kontrollutvalg og leder av valgkomité (de to siste er nytt fra 2022).

 

Aktivitetstall:
Husk at de som er styremedlemmer, valgkomité og kontrollutvalg i klubben må være medlem av klubben – og de skal da telles som aktivt medlem på grunn av funksjonen de har!

Support: Har du problemer med pålogging så kontakt NIFs supportavdelingsupport@idrettsforbundet.no eller telefon 2102 9090 (mandag-torsdag 08.00-19.00, fredag 08.00-15.30).

 

Rapportering av medlemstall og aktive medlemmer

Norges Idrettsforbund har informert klubber om elektronisk medlemsregister gjennom flere år, og med ulike krav.
Vi er i prosess med NIF om å integrere tryggivann og medley-databasene med idrettens database.
Denne integreringen er ikke klar enda, så det vil også for 2022 være mulig å registrere tall manuelt.
For klubber som i dag fakturerer medlemskontingent via tryggivann.no vil det fortsatt være mulig å rapportere medlemstall og aktive medlemmer på samme måte som tidligere.

For å hente tall fra tryggivann.no, gå til menypunkt Oversikt / Statistikk (i eksemplet hentes det ut tall for jenter) – se bildet til høyre (trykk på bildet for større versjon).

 

 

Rapportering av funksjonshemmede

  • Dersom noen av gruppas registrerte aktive medlemmer har en funksjonsnedsettelse (bevegelse-, syn-, hørsel-, og/eller utviklingshemming), så er det viktig at det i tillegg til «aktive medlemmer» og blir registrert på «aktive medlemmer med funksjonsnedsettelse» – se eksempel i vedlegget under denne artikkel.

Kontaktpersoner Norges Svømmeforbund

Jan Kjensli kan svare på spørsmål tilknyttet tryggivann: jan@svomming.no – 408 05 466.

Andre spørsmål: Tor Arne Volden – tor.arne@svomming.no – 991 00 454.

 

 

Lykke til med rapporteringen!

 

X