go up
NSF konferanse

Organisasjon

En organisasjon kan beskrives som to eller flere mennesker som jobber sammen og utfører oppgaver med hensikt å oppnå et felles mål. Organisasjonen må forholde seg til en rekke lover, regler og retningslinjer på veien mot målet sitt.

Idrettsklubber tilknyttet Norges idrettsforbund er frivillige, ideelle organisasjoner. Det innebærer at klubbene ikke har noen eiere eller aksjonærer som tar ut noe økonomisk utbytte fra klubben, men bruker midlene til å nå sine mål.

Sentrale lover, regler og retningslinjer som klubber i NSF må forholde seg til, er for eksempel: antidopingbestemmelser, politiattestordningen, retningslinjer for alkohol, overganger og medlemsforpliktelser i forhold til NSF. Mer informasjon om ulike retningslinjer finnes under Retningslinjer.

Her kan du lese mer om:

 

Kontaktpersoner organisasjon: Tor Arne Volden: tor.arne@svomming.no

 

X