go up
Konkurranseklubb

Har til hensikt å utvikle og ivareta utøvere som konkurrerer aktivt på lokalt og regionalt og evt. nasjonalt nivå (regionale konkurranser, mål om deltakelse regionale og nasjonale mønstringer).

Konkurranseklubben tar godt vare på sine medlemmer og det er økende aktivitet, både i bredden og toppen. Klubben har god rekruttering fra grenskolen, og mange deltar på sine første klubbstevner allerede rett etter opplæringen er ferdig.

Når deltakerne kommer inn i treningsgruppene har de gode grunnleggende ferdigheter som gjør at de har god progresjon i treningsgruppene. Klubben deltar på regionale konkurranser. Økt kompetanse og ansvarsfordeling i trenerteamet gjør det mer attraktivt å være trener i klubben.

Samarbeidet med naboklubbene blir stadig bedre, noe som gir utøvere, trenere og ledere inspirasjon og energi. Styret deltar på sentrale møteplasser og har økt forståelse for hvordan idretten fungerer. Styret har handlingsplaner som beskriver prioriterte områder klubben skal bli litt bedre på den kommende sesongen.

Grunnprinsipper i en konkurranseklubb;

  • God deltakelse på klubbstevner og økende deltakelse på lokale og regionale konkurranser
  • Økning på klubbens deltakelse på LÅMØ i svømming, Tripp Trapp i stup, juniorturneringer i vannpolo og Barracuda cup i synkron, mosjonstevner i Open Water
  • Fokus på utdanning og kompetanseheving av trenere og instruktører
  • Et aktivt trenerteam som jobber ut fra en oppdatert sportslig plan
  • Styret bruker velfungerende klubbdriftsverktøyer slik at det er enklere og mer givende å være engasjert foresatt i klubben

Hva har klubben på plass, og hva bør klubben jobbe med å forbedre?

Gjennomfør Bedre klubb, så får dere oversikt i de ulike kategoriene fra organisasjonshjulet hva klubben gjør bra, og hvor utviklingsfokuset bør ligge fremover.

Les mer om Bedre klubb

Organisasjonshjul

Organisasjonshjulet viser medlemmet i sentrum, og alle deler av klubben som må jobbes med for at medlemmet skal kunne drive aktivitet ut ifra sine ønsker. Les mer i de ulike delene av organisasjonshjulet om hva en Konkurranseklubb må ha på plass, og hva den bør jobbe med for å utvikle seg.

X