go up

Mennesker med utviklingshemming utgjør en stor andel av våre parasvømmere og det skal legges til rette for gode tilbud om opplæring, trening og konkurranser. Landsstevnet i svømming er et årlig høydepunkt for svømmere på alle nivå, der EKTE IDRETTSGELDE har en sentral plass. Svømmere med utviklingshemming konkurrerer i klasse S14 og kan delta på alle stevner på lik linje med alle andre.

 • Parastevne
  – Akershus Svømmekrets arrangerer årlig Parastevne (uten dømming) for alle som vil prøve seg på svømming. Stevnet arrangeres i 2024 den 27. oktober

  – Vi oppfordrer for øvrig andre kretser og klubber til å arrangere lavterskel-stevner der alle kan få prøve seg. 
 • Superlekene
  Superlekene er et idrettsstevne for utviklingshemmede. Her kan alle være med og en kan prøve seg på ulike idretter. Superlekene arrangeres flere steder i landet. Les mer på www.superlekene.no.
 • VIVIL-lekene
  Årlig stevne for utviklingshemmede der det konkurreres i flere idretter. Svømmestevnet på fredagen innleder VIVIL-lekene. Øvrige idretter er boccia, fotball, friidrett og håndball. Mer informasjon om VIVIL-lekene, finner du på www.vivillekene.no
X