go up

Mennesker med utviklingshemming utgjør en stor andel av våre parasvømmere og det skal legges til rette for gode tilbud om opplæring, trening og konkurranser. Landsstevnet i svømming er et årlig høydepunkt for svømmere på alle nivå, der EKTE IDRETTSGELDE har en sentral plass. Svømmere med utviklingshemming konkurrerer i klasse S14 og kan delta på alle stevner på lik linje med alle andre.

 • Superlekene
  Superlekene er et idrettsstevne for utviklingshemmede. Her kan alle være med og en kan prøve seg på ulike idretter. Superlekene arrangeres flere steder i landet. Les mer på www.superlekene.no.
 • VIVIL-lekene
  Årlig stevne for utviklingshemmede der det konkurreres i flere idretter. Svømmestevnet på fredagen innleder VIVIL-lekene. Øvrige idretter er boccia, fotball, friidrett og håndball. Mer informasjon om VIVIL-lekene, finner du på www.vivillekene.no
 • Julesvømmen i desember
  Årlig stevne for svømmere med utviklingshemning /  i klasse S14. Stevne er uapprobert og har en god sosial profil. Her er det plass til både nye og mer etablere svømmere. Også de som ikke er med i klubb!
  Stevnet arrangeres av Oslo IL Svømming og SK Speed. 

Det aller meste av aktiviteten som er, skjer lokalt i regi av svømmeklubben eller regionalt, med stevner eller samarbeid med en eller flere naboklubber.

2021 vil være et år med restriksjoner i hva vi kan gjøre – og det vil være lokale variasjoner. Aktiviteter og konkurranser er viktig – og det er minst like viktig for mennesker med utviklingshemming som for alle andre. Landsstevnet 2021 blir arrangert av SK Speed 20.-21. november, men vi håper det blir mulig å kunne gjennomføre mange aktiviteter lokalt før det!

 

Landsstevnet lokalt sist høst viste at det er stort engasjement og mange muligheter lokalt i klubbene. Lokale aktivitet er det som fortsatt gjelder. Svømmeforbundet oppfordrer derfor klubbene til å følge opp det gode arbeidet som ble gjort i høst med å utvikle og legge til rette for aktiviteter for utviklingshemmede i egen klubb eller sammen med naboklubber, i den grad det lar seg gjøre i henhold til gjeldende smittevernregler. Klubbene kan også denne gangen søke om tilskudd til aktiviteter. Hensikten nå er å få til aktivitet i regi av klubben for personer med utviklingshemming.

 

Hva kan det søkes om tilskudd til

Alle tiltak som bidrar til økt aktivitet for personer med utviklingshemming. Dette kan f.ek.s være:

 • Kostnader ifm Korona-Super-Cup 2021
 • Tilrettelegging av stevne/eget stevne for utviklingshemmede, inkludert sosialt arrangement i tilknytning til stevne.
 • Svømmeopplæring
 • Trenings- eller aktivitetssamling
 • Alternativ trening, som erstatning for – eller i tillegg til trening i basseng
 • Åpen dag / rekruttering av nye til klubben

 

Hvilke kostnader blir godkjent for tilskudd?

 • Klubbens kostnader til de tiltakene som arrangeres. F.eks:
  • De kostnader klubben bruker å ha ifm stevne
  • Klubbens kostnader til sosialt arrangement til tilknytning til stevne (egenandel for deltakere anbefales her)
  • Bassengleie og lønn til instruktører på f.eks. svømmeopplæring, på Trenings- eller aktivitetssamling eller Åpen dag
  • Kostnader deltakere og ledsagere har til reise og opphold i forbindelse med aktiviteten. NB! Se presisering under.

Om tilskudd

 • Klubber tilknyttet Norges Svømmeforbund kan søke om tilskudd. Tildelt beløp vil da bli utbetalt som tilskudd til den enkelte klubb. Beløp kan ikke utbetales som honorar eller med grunnlag i reiseregning. Beløp kan heller ikke utbetales til privatpersoner.
 • Det kan søkes om inntil 50% av tiltakets totale kostander. Alle kostander, inkludert verdien av dugnad (maks kr 350 pr dugnadstime), kan være del av klubbens totale kostnader.
 • Det må sendes inn en kortfattet rapport til Svømmeforbundet for tiltaket når det er gjennomført.

 

-> SØKNADSSKJEMA for å søke om tilskudd.

Bli med på å skape gode opplevelser og idrettsglede lokalt!

 

Nærmere informasjon om Korona Super-Cup

X