go up

Bredde og folkehelse

Norges Svømmeforbund har valgt å bruke begrepet «Aktiv for livet» for å synliggjøre at svømmeaktivitet er noe man kan gjøre fra «vugge til grav». Norsk svømming skal tilby et godt og allsidig aktivitetstilbud i klubbene for alle som ønsker å være i vann, men ikke nødvendigvis konkurrere aktivt. Spesielt barn og unge skal kunne være i trygge klubbmiljøer hvor de bygger vennskap og opplever mestring uten krav til resultatmål. NSFs utviklingstrapp legger vekt på utvikling av ferdigheter uavhengig av om målet er en aktiv karrière som konkurranseutøver eller ikke.

Her kan du lese mer om våre aktiviteter for bredde og folkehelse:

X