go up

Administrasjonen i Norges Svømmeforbund

Norges Svømmeforbund
Postadresse: Norges Svømmeforbund, Postboks 5000, 0840 Oslo
Besøksadresse: Idrettens Hus – Ullevål Stadion, Sognsveien 73, 0855 Oslo
Telefon: 2102 9000 (08.00-15.00)

E-post: post@svomming.no
Organisasjonsnummer: 939102671
Kontonummer: 5134.06.06276
Kontonummer lisensinnbetaling: 7874.06.70025

Bestilling av merker og litteratur: www.idrettsbutikken.no
E-post: idrettsbutikken@klubben.no
Telefon: 6295 0630

X