go up

Retningslinjer

Retningslinjer som gjelder alle medlemmer i norsk idrett.

Sentrale lover, regler og retningslinjer som klubber i NSF må forholde seg til, er for eksempel: antidopingbestemmelser, politiattestordningen, retningslinjer for alkohol, veiledere mot seksuall trakasseing og overgrep mm. i forhold til NSF.

Se også NIFs side som inneholder flere retningslinjer.

 

 

X