go up

Endringer og presiseringer fra Lovutvalget

Under FINA sin kongress i Doha ble enkelte svømmeregler oppdatert, gjeldende fra 29. januar 2015. NSF har nå implementert disse i regelverket, og er gjeldende umiddelbart. Dette gjelder SV 5 C nr 4, og SV 5 B rygg.

SV 5 C nr. 4
“Det er tillatt med et enkelt butterflyspark når som helst før brystbensparket er påbegynt når hele kroppen er under vann ved start og vending.”
Setningen erstatter “Det er tillatt med et enkelt butterflyspark etterfulgt av et brystbenspark når hele kroppen er under vann ved start og vending. Butterflysparket må gjennomføres etter at armtaket er påbegynt.”

SV 5 B. Rygg
Pkt 1 får følgende tekst hvor avsnitt 2 og 3 er nye:
Svømmerne skal ligge på linje i vannet med ansiktet mot startveggen. Begge hendene skal holde i grepene på startpallen.
Dersom det benyttes ryggstartere skal tærne på begge føtter være i kontakt med endeveggen eller tidtagerplatene. Det er forbudt å ha tærne over kanten på tidtagerplatene. Det er heller ikke tillatt å stå på kanten av en eventuell overløpsrenne eller bøye tærne over denne.
Dersom ryggstartere benyttes, skal arrangøren plassere ryggstarterne på startpallene før start og deretter fjerne dem etter start. Eventuelt kan vendedommerne på startsiden bistå med dette.

Lovutvalget ser behov for en presisering av hvordan ryggvendingsreglene skal forstås. Dette gjelder SV 5 B nr 3, og SV 5 B nr 4. Se “les mer” for å se presiseringen.

SV 5 B nr. 3

“Når man gjennomfører vendingen må veggen berøres med en eller annen kroppsdel. I løpet av vendingen er det tillatt å dreie skuldrene fordi den vertikale akse til bryststilling og deretter umiddelbart ta et enkelt eller dobbelt armtak for å starte rotasjonen i en kontinuerlig og sammenhengende bevegelse. Svømmeren må være tilbake i ryggstilling før føttene forlater veggen.”

FINA har føyet til ordet «immediate» i SW 6.4. Det er imidlertid ingen realitetsendring i forståelsen av ryggvendingsregelen. Henvendelser til Lovutvalget (LU) og Dommerutvalget (DU) viser at det er en viss usikkerhet hva dette innebærer.

Det er fortsatt slik at all svømming på rygg skal foregå på ryggen. Alt som skjer på maven skal være som en del av vendingen. Når man går over på maven i forbindelse med vendingen, skal vendingen begynne umiddelbart (immediate). Vendebevegelsen kan begynne med et enkelt eller dobbelt armtak. Selve rotasjonen må være påbegynt innen armtaket er ferdig gjennomført (armen(e) er ført ned forbi hoftene). Det er tillatt å benytte benspark i hele vendebevegelsen. Dersom utøveren løfter hodet opp av vannet før rotasjonsbevegelsen starter, er det tillatt så lenge det er en del av vendingen (for å starte selve rotasjonen).

«Umiddelbart» understreker at det ikke er tillatt å ha en glifase i noen del av vendingen. Det innebærer at det ikke er anledning til å ha en glifase etter at utøveren forlater ryggstilling over på maven og før armtaket begynner. Det er heller ikke anledning til å ha en glifase mellom avslutningen av armtaket og påbegynnelse av rotasjonen for eventuelt å komme nærmere veggen før man gjennomfører vendingen.

SV 5B nr. 4

“Det er tillatt å være helt under vann ved vending og opp til 15 m etter start og vending. Ved dette punktet må hodet ha brutt vannflaten”.

Det kan være litt problematisk å se rekkevidden av denne regelen, men den konkrete opplistingen “ved vending og opp til 15 m etter start og vending” innebærer at en utøver ikke kan være helt under vann ved innslag i mål.

Lovutvalget ser behov for en presisering av Regler for svømming SV 1 A. Paragrafen skal forstås slik at det skal oppnevnes minimum 12 dommere ved hvert stevne i haller med 6 eller færre baner. Unntaksvis kan overdommer vurdere om stevnet allikevel kan gjennomføres som approbert i de tilfeller hvor en eller to dommere melder så sent forfall at det ikke er mulig å skaffe erstatning.
Dersom det møter færre enn 10 dommere vil stevnet enten måtte avlyses eller nedgraderes til ikke-approbert. Dersom det er flere enn 6 baner må det innkalles et antall dommer som tilsvarer forholdstallet som nevnt ovenfor. Det vil si minimum 16 dommere ved 8 baner og 20 dommere ved 10 baner.
Lovutvalget understreker at 12 dommere er et minimum og at det regelmessig bør innkalles flere, gjerne 14-15 dommere, for å unngå problemer ved forfall.

FINA har i meddelelse datert 14. mars 2012 kommet med en ny presisering av regelen for butterflysparket i bryst.
SV 5 C nr. 4, 4.setning
“Det er tillatt med et enkelt butterflyspark etterfulgt av et brystbenspark når hele kroppen er under vann ved start og vending. Butterflysparket må gjennomføres etter at armtaket er påbegynt.”

Den tidligere regelen om at armtaket måtte gjennomføres i en sammenhengende bevegelse er nå fjernet. FINA har besluttet følgende presisering:

  • 1. Det første armtaket etter start og ved hver vending er påbegynt når hendene føres fra hverandre.
  • 2. En pause i armtaket etter at hendene er ført fra hverandre hvor butterflysparket gjennomføres er tillatt/ikke i strid med regelen.

Dette innebærer at utøverne må gjennomføre en adskillelse av hendene for å påbegynne armtaket. Det nye er at de deretter kan stanse armbevegelsen og gjennomføre butterflysparket mens armene holdes stille. Etter det fullføres armtaket og etterfølges av et brystbenspark. Det er med andre ord ikke tillatt å holde hendene samlet når butterflysparket gjennomføres. Dette er i strid med «etter at armtaket er påbegynt». Armtaket må være påbegynt før butterflysparket kommer.

Den justerte regelen hvor kravet om en sammenhengende armbevegelse er fjernet blir da følgene:
4. I løpet av et komplett brysttak skal en del av svømmernes hode bryte vannoverflaten. Etter start og etter hver vending kan svømmerne ta et armtak helt tilbake til bena. Hodet må bryte vannflaten før hendene dreies innover når taket er på det bredeste i det påfølgendearmtaket. Det er tillatt med et enkelt butterflyspark etterfulgt av et brystbenspark når helekroppen er under vann ved start og vending. Butterflysparket må gjennomføres etter at armtaket er påbegynt. Alle bevegelser med bena skal være samtidige og i samme horisontale plan uten alternerende bevegelser.

På gunn av endel usikkerhet og spørsmål omkring de nye draktreglene, så vil NSF med denne artikkelen presisere reglene – klikk på “les mer”.
Fra 1. januar 2010 gjelder følgende:

  • En svømmer kan bare bruke én drakt
  • For menn (gutter) skal svømmedrakten ikke gå over navlen eller under knærne
  • For kvinner (jenter), ikke dekke nakken, gå utover skuldrene eller under knærne
  • Alle svømmedrakter skal være av tekstil materiale (definert som et stoff som er vevet, strikket eller flettet)
  • Det er ikke tillatt med glidelås eller andre låsesystemer

FINA har kommet med en liste over godkjente konkurransedrakter som er å finne her.
I Norge tillater vi også bruk av svømmedrakter som ikke står på FINA-listen.
Dette under forutsetning av at draktene er i tekstil materiale, ikke er med på å forbedre svømmerens prestasjoner, er i henhold til FINAs regel BL 8.3 og deres spesifikasjon for godkjenning av drakter.
I praksis vil dette si at tradisjonelle badedrakter som kjent fra perioden før superdraktene kom er tillatt.

Under FINA-kongressen i Roma i juli 2009 ble det vedtatt nye regler for bruk av svømmedrakter. Draktreglene ble vedtatt å tre i kraft fra 01.01.2010.

”En svømmer kan bare bruke en drakt. For menn (gutter) skal svømmedrakten ikke gå over navlen eller under knærne, og for kvinner (jenter), ikke dekke nakken, gå utover skuldrene eller under knærne. Alle svømmedrakter skal være av tekstil materiale. Det er ikke tillatt med glidelås eller andre låsesystemer.” (FINA General Rules (GR) 5.3.

Materialtype:
Konkurransedraktene skal i framtiden være laget av tekstil, eller som det heter på engelsk ”textile fabric(s)”, definert som et stoff som er vevet, strikket eller flettet.

Det er en del andre tekniske krav som fremgår av FINAs hjemmeside.

Det er fortsatt tillatt med kun én badedrakt/badebukse.

I tillegg ble det presisert i svømmereglene (SW 10.8) at det ikke er tillatt å bruke en svømmedrakt som kan forbedre svømmerens prestasjoner.

Norges Svømmeforbund må forholde seg til FINAs vedtak, og den nye draktregelen vil bli innarbeidet i våre regler. 

Draktregelen for svømmere i årsklassene t.o.m. 12 år vil foreløpig fortsatt gjelde.

Godkjente konkurransedrakter gjeldende t.o.m. 31. desember 2009
Listen over godkjente konkurransedrakter som er gjeldende til og med 31. desember 2009 er ikke lenger tilgjengelig på FINAs hjemmeside.

NSF understreker at konkurransedrakter som ikke står på listen fra FINA fortsatt ikke kan brukes på stevner i Norge. For ordens skyld gjør vi oppmerksom på at denne listen fra FINA kun innholder konkurransebadedrakter. Eldre badedrakter/badebukser laget av tekstilfibre og lignende materialer kan fortsatt brukes.

X