go up
junior em 2016 vifte

Trening av unge utøvere – del 1

Temaet trening av unge utøvere er stort og omfattende, og man kan velge å fokusere på dette i mange perspektiv. Derfor er dette blogginnlegget delt i to deler, hvor del to kommer om noen uker.  Denne delen handler mer om rammebetingelsene for at unge utøvere skal få et treningsmiljø de vil kunne trives og utvikle seg i gjennom hele ungdomstiden. Del to handler mer om hva en bør ha fokus på i treningen.

Jeg er ansatt i Norges Svømmeforbund som juniorlandslagstrener og Elitesentertrener i Bergen. I disse rollene er jeg svært heldig å få muligheten til å jobbe med utøvere som er ambisiøse, motiverte, talentfulle og de er de beste svømmerne vi har her i landet.

Tidligere har jeg vært trener/instruktør  på alle nivå fra svømmeopplæring for barn og voksne, E til A gruppe i klubb, kretstrener, instruktør ved universitet/høyskole og sportsjef/trener ved toppidrettsgymnas.  Uavhengig av hvilket nivå utøveren er på, så er det noen faktorer som må være på plass for at utøverne skal kunne trives og ha muligheten til å kunne få en lang og fremgangsrik karriere.

For å ha et godt lærings/treningsmiljø er en grad av disiplin helt avgjørende. Utøverne føler en trygghet ved at det er klare rammer for hvordan vi skal ha det, både på trening, samling og i konkurranser. Jeg husker selv best, og lærte mest av de trenerne og lærerne jeg har hatt som var litt “strenge”. De hadde en kontroll i klasserommet og på trening som gjorde at budskapet deres tydelig kom frem.  For grupper med yngre utøvere er det klubben og vi som trenere som legger føringen for spillereglene, men etter hvert som utøveren blir eldre og mer erfarne, er det ingenting som er bedre enn å involvere utøverne selv i å lage og håndheve spillereglene. Jeg som trener fungerer også mye bedre om jeg kan bruke energien min på å være trener istedetfor å drive grunnleggende barneoppdragelse.

Utøverne må oppleve mestring, som betyr at utøverne lærer og får til de tingene de øver på. Opplevelsen av mestring over tid er hovedgrunnen til at unge fortsetter med idrett.  Dette stiller store krav til oss som trenere når det kommer til å lage et treningsopplegg som passer for hvert individ i gruppen. I en gruppe der ferdighetsnivået har et stort sprang er dette svært krevende, noe man kanskje særlig opplever i små klubber. Trenere går ofte i fellen hvor en ønsker gjøre treningen spennende og variert ved å ha mange nye drills på hver trening. Det en tror skal skape spenning og utfordring går fort over til frustrasjon hos utøverne siden de ikke får øvd nok på hver drill. Det er ikke drillen i seg selv som skaper læring og etter hvert mestring, det er nok repetisjoner og hva en har fokus på når en gjør drillen.  En drill som jeg bruker på utøvere fra de går på svømmekurs til landslagssvømmere er å gjøre crawl beinspark med armene langs siden med rotasjon fra side til side. Denne drillen kan brukes til å jobbe med mange ting som linjeholdning, timing av beinspark, utførelsen av beinspark, hodestilling, kobling skulder-hofte,  puste teknikk osv.  I tillegg kan en bruke snorkel, svømmeføtter, vektbelte, drag-belte for å gjøre drillen enklere eller vanskeligere.

Alle utøverne i gruppen må få oppmerksomhet og føle at de blir sett.  Dette kan være svært krevende,  men når en lærer utøverne å kjenne, så vet en hvilket behov hver utøver har. Dette henger også sammen med punktet over med mestring, hvis utøveren føler at økten er tilpasset dens behov og ferdighetsnivå. Med det å rekke “se” alle så holder det gjerne å gi en liten tilbakemelding på teknikk eller spørre om hvordan de har hatt det på skolen. Jeg har som en regel at jeg tiltaler alle utøverne med deres navn,  og at jeg ser de øynene når jeg gir de instruksjoner.

Svømming som individuell idrett skiller seg litt ut fra andre individuelle idretter med at det er en svært sosial idrett. Hva er så sosialt med å ligge med hodet ned i vannet å telle fliser spør mange da? Grunnen til dette er at vi trener i grupper på et fysisk begrenset område, samt at vi konkurrer i lag gjennom stafetter og klubbkonkurranser.

Et godt sosialt miljø er den andre hovedgrunnen til at unge velger å fortsette med idrett.  Vi har alle venner, men vi som har svømt, vi har også ”svømmevenner”, det er venner i en annen liga en de andre vennene våre. Slik tror jeg det er fordi vi med svømmevennene har opplevd morsomme økter, kjedelige økter, lange serier, trenings samlinger hvor vi har fått dårlig mat eller det har vært j…. kaldt i vannet osv. Vi har på en måte opplevd livets realiteter i “miniatyr” i lag.  Dette knytter bånd som gjerne varer livet ut.

Oppsummering:

 

 • Disiplin
  • Få på plass retningslinjer/spilleregler for klubb & treningsgrupper
  • Involvere utøver og klubbmedlemmer i prosessen

 

 • Mestring
  • Legge til rette for at alle opplever mestring
  • Individualisering

 

 • Oppmerksomhet
  • Alle skal bli sett
  • Bruk tid på å bli kjent med utøverne

 

 • Sosial
  • Selv om svømming er en individuell idrett, så trener og konkurrer vi i lag
  • Klubbkonkurranser og stafetter bidrar til sosialt miljø
  • Legg til rette for andre aktiviteter enn kun svømming

 

I neste del av denne bloggen skal jeg si mer om selve treningen av unge utøvere!

Av: Kay-Arild Paulsen, trener for juniorlandslaget og Elitesenteret i NSF
Mail: kayarild@icloud.com

X