go up

Virksomhetsplan

Norges Svømmeforbunds virksomhetsplan for perioden 2016-2019 ble vedtatt på Svømmetinget i Bergen 23. april 2016. Virksomhetsplanen er et styringsverktøy for norsk svømming i den gjeldende tingperiode. Planen inneholder mål for norsk svømming hvor strategier er beskrevet på forbundsnivå og klubbnivå. Det understrekes at svømming gjennom dette dokumentet brukes som helhetsbegrep for idrettene svømming, stup, synkronsvømming og vannpolo.

X