go up

Virksomhetsplan

Norges Svømmeforbunds Virksomhetsplan for perioden 2022-2025 ble vedtatt på forbundstinget i april 2022. Virksomhetsplanen er et styringsverktøy for Norges Svømmeforbund i den kommende tingperiode, og gjelder for alle grener: Open Water, stup, svømming, synkronsvømming og vannpolo. Planen inneholder mål og delmål for perioden, samt strategier sentralt (Forbundsstyret og utvalgene) og lokalt (klubber og kretser).

X