go up

Verktøy og prosesser for å utvikle klubben

Norges Svømmeforbund satser på klubbutvikling, og har mange gode tilbud som klubbene kan benytte seg av i forbindelse med egen vekst og utvikling. Forankring av ønsket utvikling er sentralt for suksess.

For å utvikle klubben har Norges Svømmeforbund og Norges Idrettsforbund flere verktøy og prosesser klubben kan bruke.

På en klubbprosess jobber man med å se på klubbens nå-situasjon, og ønsket situasjon, og tiltak klubben skal jobbe med for å nå ønsket situasjon. Både styre og resten av klubben bør være representert i de fleste klubbutviklingsmøter- og prosesser, og det er gratis for klubben.

 

Her er informasjon om  tiltak (utdanning, kurs, prosesser, verktøy, møteplasser) som kan bidra til at en klubb blir mer aktiv og velfungerende: 

Organisasjonshjul
X