go up

Utvikle klubb

Norges Svømmeforbund satser på klubbutvikling, og har mange gode tilbud som klubbene kan benytte seg av i forbindelse med egen vekst og utvikling. Forankring av ønsket utvikling er sentralt for suksess. Både styre og resten av klubben bør være representert i de fleste klubbutviklingsmøter- og prosesser.

Aktive og velfungerende klubber muliggjør en kvalitetsmessig god drift av klubbens kjernevirksomhet (svømmeopplæring og vannaktiviteter), slik at medlemmene opplever mestring og glede i vann. Velfungerende klubber er bygget på kontinuitet gjennom struktur og kompetent ledelse. Aktive klubber er oppdaterte og proaktive til det som skjer i norsk svømming, norsk idrett og samfunnet forøvrig. I aktive og velfungerende klubber er det gøy og meningsfullt å være engasjert!

Her er informasjon om  tiltak (utdanning, kurs, prosesser, verktøy, møteplasser) som kan bidra til at en klubb blir mer aktiv og velfungerende: 

X