go up

Klubbutvikling

Klubbutvikling er alt som gjøres for at idrettslaget utvikler seg fra dagens situasjon til en ønsket og bedre framtidig situasjon.

Norges Svømmeforbund satser på klubbutvikling, og har mange gode tilbud som klubbene kan benytte seg av i forbindelse med egen vekst og utvikling. Forankring av ønsket utvikling er sentralt for suksess. Både styre og resten av klubben bør være representert i de fleste klubbutviklingsmøter- og prosesser.

Klubben bør bestemme hvilken klubbtype de er slik at det blir enklere for klubben å se hva de bør ha på plass, og hva de bør jobbe med på sitt nivå.

Organisasjonshjulet er et sentralt verktøy i arbeidet med klubbutvikling. Under info om hver klubbtype og på et klubbesøk jobbes det ut ifra organisasjonshjulet. Her er medlemmet midten, og rundt er alle deler som må være på plass for at medlemmet skal drive med aktivitet ut ifra sine mål og ambisjoner.

Aktive og velfungerende klubber muliggjør en kvalitetsmessig god drift av klubbens kjernevirksomhet (opplæring og aktiviteter), slik at medlemmene opplever mestring og glede i vann. Velfungerende klubber er bygget på kontinuitet gjennom struktur og kompetent ledelse. Aktive klubber er oppdaterte og proaktive til det som skjer i norsk svømming, norsk idrett og samfunnet forøvrig. I aktive og velfungerende klubber er det gøy og meningsfullt å være engasjert!

 

Det første klubben bør gjøre er å bestemme hvilken klubbtype de er: 

 

Ulike verktøy og prosesser:
X