go up

Klubbutvikling

Klubbutvikling er alt som gjøres for at idrettslaget utvikler seg fra dagens situasjon til en ønsket og bedre framtidig situasjon. Konkrete tiltak kan være for eksempel være møter med klubbveileder, prosesser, bruk av verktøy, utdanning og kurs.

Organisasjonshjulet er et sentralt verktøy i arbeidet med klubbutvikling. På et klubbesøk jobbes det med at klubbens medlemmer og styret/ ledelse beskriver klubbens situasjon i dag, og deretter hvordan de ønsker at klubben skal bli. Det jobbes også mye med virkemidler som bidrar til å lukke gapet mellom dagens situasjon og ønsket fremtidig situasjon. Målet med alle slags klubbutviklingstiltak er å skape enda bedre rammevilkår for klubbens kjernevirksomhet, nemlig aktiviteten. En godt organisert og ledet klubb skaper gode aktivitetstilbud for klubbens medlemmer, og det er nettopp dette som er klubbens formål med drift og eksistens.

NSF tilbyr en rekke klubbutviklingstiltak, og vi har egne skolerte klubbveiledere som kjører klubbesøk tilpasset klubbenes ønsker og behov. Vi støtter oss også på idrettskretsene når det gjelder enkelte kurs som kjøres i deres regi.

Her kan du lese mer om:

Kontaktinformasjon klubbutvikling: Cathrine Aa Dalen, cathrine@svomming.no, tlf: 92461659

 

 

 

X