go up

Fordeler og plikter ved å være en del av Norges Svømmeforbund

Konkurranser
Klubbens medlemmer kan, ved å betale lisens, delta i approberte stevner i svømming, stup, synkronsvømming, Vannpolo, Masters og Open Water. Lisensen inneholder forsikring og abonnement på bladet Norsk Svømming. Les mer om lisens.


Forsikring

Alle medlemmer i klubben til og med 12 år er forsikret gjennom Norges Idrettsforbunds Barneidrettsforsikring i Gjensidige.
NSF har tegnet en ansvarsforsikring med Gjensidige som dekker svømmeklubber som er medlem i NSF, og gjelder for de aktiviteter og arrangementer disse driver. Les mer om ansvarsforsikringen her.

For at utøvere over 12 år skal ha forsikring må de enten ha betalt lisens (idrettsskadeforsikring), ha egen privat ulykkesforsikring, eller klubben må ha tegnet forsikring for utøveren.


Utdanning
Klubbens medlemmer får kurs igjennom NSF billigere enn ikke-medlemmer. NSF har instruktørutdanning innen svømming, stup, vannpolo, synkronsvømming, svømmeopplæring, baby- og småbarnssvømming, vanngymnastikk, førstehjelp og dommerkurs, samt trenerutdanning.
NSF har egne midler som, etter søknad, tildeles medlemsklubbene i utdanningsstøtte. Les mer om våre utdanningstilbud.


Svømmeopplæring/grenskoleopplæring
Alle klubber har rett til å arrangere svømmeopplæring (må ha utdannede instruktører).
Se informasjon om Norges Svømmeskole her.

Klubben har også rett til å arrangere opplæring i Norges Stupskole, Minipolo og Norges Synkronskole.


Klubbutvikling
NSF tilbyr klubbutvikling hvor målet er å bygge aktive og velfungerende klubber. Les mer om våre tilbud og verktøy i klubbutvikling her.


Konferansen, lederkurs og seminar
NSFs klubber får mulighet til å delta på trener/leder konferansen og andre trener/leder arenaer. Les mer om våre konferanser her.


Medlemsfordeler
Se oversikt over støtteordning og samarbeidsavtaler.


Tilskudd fra lokale aktivitetsmidler (LAM)
De lokale aktivitetsmidlene fordeles av idrettsrådet i den enkelte kommune etter nærmere bestemte retningslinjer – se NIF sine hjemmesider.


Plikter klubben har som medlem i Norges Svømmeforbund

• Klubber som er tilsluttet NSF må betale kr. 1000,- i medlemskontingent til NSF
• Eventuell årlig kontingent til lokal svømmekrets
• Plikt til å gjennomføre samordnet rapportering i april måned

X