go up

Vannet er for alle

Norges Svømmeforbund skal arbeide for at ALLE mennesker gis muligheten til å utøve svømmeaktiviteter ut fra sine ønsker og behov og en av våre nøkkelverdier er at vi skal være inkluderende. Det handler ikke om hva en kan gjøre på land, men hva en KAN gjøre i vann. Alle kan bevege seg i vann og alle kan mestre i vann. Dette gir oss en unik mulighet til å tilby våre aktiviteter til alle, uavhengig av funksjonsnedsettelse eller ikke.

Norges Svømmeforbund får skryt for arbeidet på inkluderingsområdet. De mest synlige resultatene utad er medaljer fra EM, VM og Paralympics gjennom mange år. Idrett for funksjonshemmede har, endelig fått høyere status, generelt i samfunnet og i idretten, og 6 svømmemedaljer i Rio 2016 ble lagt merke til, både i og utenfor idretten.  Som landslagstrener Morten Eklund skrev i sin blogg i oktober, må målet for Paralympics i Tokyo 2020 være minst 5 deltakere og minst et stafettlag. Medaljer og resultater på nivå med Rio 2016 er nok også en del av ambisjonen.

Så får vi håpe at de gode resultatene er med på å motivere dagens unge utøvere til videre trening!

Vi skal ta vare på og legge til rette for at våre unge lovende svømmere får muligheten til å utvikle seg videre –  MEN, som i all annen idrett er kun noen få som når toppen! Vi må derfor legge til rette for at alle skal få muligheten til å lære å svømme og være med i organiserte aktiviteter i klubben. Den årlige idrettsregistreringen, samt øvrige tilbakemeldinger fra klubbene, viser at ca 100 av våre 280 klubber har – eller ønsker å gi et tilbud til mennesker med funksjonsnedsettelser. I Klubbundersøkelsen 2017, som ble sendt ut tidlig i januar, er det så langt 42 av 82 klubber som har svart at de har et tilbud til funksjonshemmede.

Mange klubber gjør en flott jobb og har gode tilbud, og selv om det gjøres mye bra, må målet være at alle som ønsker å lære å svømme eller drive med svømming eller aktiviteter i vann skal få muligheten til dette i en klubb i nærheten.

Ingen fasit, men mange muligheter

Flere foreldre som har etterspurt aktivitetstilbud, har trukket fram svømming som den beste, eller i mange tilfelle, den eneste idretten deres barn mestrer og kan og vil drive med. I vannet er det mange som føler at funksjonsnedsettelser «forsvinner» og at hjelpemidler eller utstyr som mange er avhengig av i dagliglivet, er igjen på land. For de fleste vil det også være mulig og naturlig å trene og konkurrere sammen med jevnaldrende.

Så – hva skal til for å skape gode tilbud til mennesker med funksjonsnedsettelser. Hva er gode tilbud og hva kan og bør klubbene gjøre?

I 2016 gav Svømmeforbundet ut en egen veileder, ”Gode aktivitetstilbud for mennesker med funksjonsnedsettelser” Denne ble sendt ut til alle klubber via Nyhetsbrevet og den er også på vår hjemmeside. I veilederen stiller vi nettopp spørsmålet om hva vi i norsk svømming kan gjøre for å skape flere og bedre tilbud til mennesker med funksjonsnedsettelser.

Veilederen gir ikke ett godt svar eller noen fasit. Tanken er heller at veilederen skal gi gode råd om aktuelle tiltak og være et verktøy klubbene kan bruke for å starte opp og utvikle tilbud i egen klubb.

Aktuelle tiltak i klubb kan være:

 1. Kartlegging og forankring i klubben
  En kartlegging i egen klubb er noe alle bør gjøre. Utgangspunktet her kan for eksempel være følgende spørsmål:
  – ”Hva svarer klubben når de får spørsmål om hvilke muligheter det er for tilbud til jente på 10 år med CP, gutt på 13 år, lam i bena etter trafikkulykke – eller gutt på 8 år med Downs syndrom?”
  Hvilke svar har klubben da?
  Kartleggingen bør ta for seg blant annet:
  – Tilbud i klubben i dag og hvordan disse fungerer
  – Kompetanse og erfaring i klubben
  – Etterspørsel etter tilbud
  – Er det mulig å starte opp med nye tilbud? Mer mosjonsaktivitet eller en tilrettelagt variant av Vill i vann?
  – Løsningsorientert ut fra de muligheter som foreligger.
 2. God informasjon om tilbud (bl.a. på hjemmesiden og Trygg i vann)
  1. Om klubben har tilbud, må dette være lett synlig på hjemmesiden. Det bør også være informasjon om at klubben ønsker å gi tilbud.
   Tilbud om svømmeopplæring skal også inn i Trygg i vann. Vi oppfordrer her til å bruke kurstypen Tilrettelagt, når det er det kurset er.
  2. Klubben bør ha en rutine for hvem som svarer på hva og gjerne en kontaktperson for tilrettelagte tilbud
 3. Dialog med foresatte og utøvere
  Utgangspunktet er at instruktører og trenere er eksperter på svømmeopplæring og trening – og den enkelte utøver/foresatte/ledsager er ekspert på diagnose/funksjonsnedsettelsen. Det er viktig med en god dialog og et godt samarbeid, slik at instruktør/trener får nødvendig informasjon og at utøver/foresatt/ledsager får nødvendig informasjon om tilbudet. Noen foresatte kan være skeptiske (og beskyttende) til hva deres barn kan gjøre og få til. Aktivitet i vann og svømming innebærer svært liten risoko er noe de aller fleste kan være med på. Forklar gjerne dette for foresatte og si litt om opplegg og innhold i aktiviteten.
 4. Samarbeid og dialog med andre
  Er det aktuelt å få til et samarbeid med kommunen, med fysioterapeuter eller med en eller flere lokale diagnoseforeninger? Eksempler på foreninger er Ups and Downs (Downs Syndrom) og CP-foreningen. Det kan også være aktuelt å samarbeide med en klubb i nærheten, for eksempel med at klubbene tilbyr ulike aktiviteter eller har aktivitet for ulike målgrupper.
 5. Søke tilskudd
  Det finnes flere ulike tilskuddsordninger, både via NSF, NIF og ordninger utenfor idretten. Det er nærmere beskrevet i veilederen.

 

Klubbundersøkelsen
Klubbundersøkelsen 2017 (nevnt innledningsvis) hadde halvparten av klubben som har svart så langt et tilbud til funksjonshemmede.

Men – det som særlig er verdt å ta med seg fra svarene er at 64% av de som har et tilbud, har svart at de har tilstrekkelig kompetanse. Av de som har svart at de ikke har noe tilbud, er det hele 73% som har svart at de ikke har tilstrekkelig kompetanse i klubben.

Dette kan bety at de klubber som ikke har instruktører eller trenere med aktuell kompetanse lar være å ha tilbud på grunn av dette.

Gjennom Svømmeforbundet er det flere muligheter for lære mer om svømming og funksjonsnedsettelser, både innen instruktør og trenerutdanningen. Det er et eget instruktørkurs som tar for seg nettopp svømmeopplæring og funksjonsnedsettelser, samt at det er egne moduler om tema på Trener 1, Trener 2 og Trener 3.

 

Så – oppsummerende råd til klubbene for å skape og utvikle gode tilbud til mennesker med funksjonsnedsettelser er:

 • Vær åpne og løsningsorienterte
 • Ha en intern kartlegging i klubben
 • Sørg for at instruktører og trenere får kompetanse innen området
 • OG selvfølgelig – har dere spørsmål er det bare å ta kontakt med Norges Svømmeforbund.

 

LYKKE TIL!

Relevante lenker:

Av: Kristin Homb, Idrettskonsulent i NSF
Mail: kristin@svomming.no

X