go up

Trener/lederkonferansen 2022

Dato: 26. – 28. august

Sted: Thon Hotel Arena, Lillestrøm


Trener/lederkonferansen markerer starten på en ny sesong for NSFs klubber og skal gi deltakerne en ekstra «boost» inn i sesongstart. Trener/lederkonferansen er for ALLE klubber, uavhengig av ambisjonsnivå og størrelse. I tillegg til fellesforedrag har vi Trenerkonferansen for svømming, stup, vannpolo, synkronsvømming, og Lederkonferansen (uavhengig av gren).

Konferansen er en arena for motivasjon og inspirasjon, læring og erfaringsutveksling.

Årets slagord er «Vi skaper vannvittig idrettsglede». Dette er også NSFs nye visjon som ble vedtatt på Forbundstinget i april. Konferansen skal minne oss på våre viktigste oppgaver som trenere og ledere i idretten.

Presentasjoner fra helgen finner du vedlagt nederst på siden.

Foredrag og foredragsholdere

BJARTE MYRHOL (Fellesforedrag):

Myrhol har vært en av verdens beste strekspillere. Christian Berge (landslagstrener) beskriver ham slik: «bunnsolid som spiller, menneske og kaptein». På Idrettsgallaen i 2018 fikk han prisen «Årets forbilde». I perioden 2002-2021 spilte han 263 kamper og scoret 803 mål for landslaget. Selv etter 20 års fartstid på høyeste nivå innen elitehåndball er det en ting som interesserer Myrhol mer, nemlig barneidrett. Han skal dele sine perspektiver for oss på hvordan bli en god barnetrener, hvordan skape idrettsglede, hvordan øke rekrutteringen, og minske frafallet. Vi gleder oss til et inspirerende åpningsforedrag!

 

ÅSNE HAVNELID (Fellesforedrag):

Havnelid har en solid ledererfaring. Hun har siden 2016 og frem til tidligere i år vært toppsjef i Norsk Tipping. Før dette var hun generalsekretær i Røde Kors. Hun har god kjennskap til idretten, som tidligere alpintrener og alpinlærer, rektor ved Norges toppidrettsgymnas, direktør for ski-VM i Oslo i 2011, og som assisterende toppidrettssjef. Hun blir beskrevet som en målrettet, klok og verdibasert leder. Hun skal dele sine perspektiver på ledelse og kjønnsbalanse. 

 

CHRIS RYE (Trenerkonferansen stup):

Rye er fra Danmark og var aktiv stuper i perioden 1985-2005. Han har vært trener i hele 20 år og er nå bosatt i Sverige. Rye har trent stupere i alle aldre – fra 5-70+ år, og arbeider primært med Talent ID og utvikling. Malmö KK Simhopp har nytt godt av treneren i 14 år. Nå er han trener for SK Neptun, Stockholm. Han har bidratt sterkt til å utvikle undervisningsmateriale for det Svenske Svømmeforbundet. Rye vil snakke om disse temaene med åpen diskusjon: bygge bredde og toppidrett i samme klubb, skruteknikk, hvordan lære bort skru, samt bruk av landtrening i stupskole og konkurransegrupper.

 

LINE DVERSETH DANIELSEN (Fellesforedrag):

Danielsen er ansatt som faggruppeleder for kroppsøving, idrett og friluftsliv ved Nord universitet. Hun har tidligere arbeidet som sportslig leder og assistenttrener for Grand Bodø. Hun har også vært aktiv fotballspiller på toppnivå med 18 sesonger på seniornivå. Danielsen forsvarte sin doktorgradsavhandling i juni 2022 med tittelen: Idrettsledelse og coaching av kvinnelige spillere på toppnivå. Å lede kvinnelige toppfotballspillere – En studie av trener- og lederroller i et profesjonsperspektiv. Avhandlingen har identifisert tre sentrale aspekter: helhetlig utøvertilnærming, trener-utøverrelasjonen og lagkultur. Effektive trenere og ledere er viktig for utvikling av kvinneidretten, og for at utøvere skal få den beste muligheten til å nå sitt potensiale. Avhandlingen har identifisert dimensjoner som kan bidra til å øke forståelsen i og for trener- og lederroller for kvinnelige spillere, som har implikasjoner for trenere, idrettspsykologer, lag og enkeltspillere i et profesjonsperspektiv.

IWONKA VIK (Trenerkonferansen svømming):

Hva er egentlig parasvømming? Hva må du tenke på i trening av parautøvere? Hva trengs av tilrettelegging? Og hva er egentlig klassifisering? Det finnes ingen fasit, men mange gode verktøy for at du kan bli en god trener for parasvømmere. Vik er tidligere svømmer, svømmetrener, kursansvarlig og klubbutvikler. Hun har arbeidet med parasvømming og paraidrett siden 2006 gjennom engasjement i NSF og i Olympiatoppen.

INGEBORG VASSBAKK LØYNING (Trenerkonferansen svømming):

Løyning er Norges klart beste kvinnelige svømmer. Hun svømmer for Oslo Idrettslag, men kommer opprinnelig fra Bjerkvik – et lite sted i Narvik med rundt 1000 innbyggere. Hun har helt fra ung alder i Bjerkvik SK, hatt et stort teknisk fokus og øye for detaljer! Hun har klare tanker om hva som kreves for å nå toppen og skal dele sine perspektiver på trenings- og prestasjonsutvikling.

 

MORTEN RANSLO SANDVIK og GERD MARIE SOLSTAD (Fellesforedrag):

Idrettsforskere har lenge vært opptatt av hvorfor så mange slutter med idrett i løpet av ungdomsårene. Sandvik (forsker Norges Idrettshøgskole) og Solstad (forsker Oslo Met) skal først gå gjennom hvilke svar forskningen har gitt på dette spørsmålet, før de i andre del snur på problemstillingen og spør: Hvorfor er det tross alt en del som fortsetter? Forskningen deres viser at selv om de fleste slutter i løpet av ungdomsidretten, så trives de som fortsetter veldig godt, og de som trener aller mest trives aller best. I tredje del trekker de på observasjoner i fotballag i 11-13-årsalderen for å vise at trivsel kan forstås som en prosess i møtet mellom deltakeren og en aktivitet som med alderen blir mer tidkrevende, mer prestasjonsorientert, fremtidsrettet og alvorlig, og mer preget av sammensveisede idrettsfellesskap. De argumenterer for at prosessene som kan gjøre ungdomsidretten utilgjengelig eller uinteressant for de fleste, er de samme som skaper høy trivsel blant en spesielt viktig gruppe for idretten: de typiske idrettsungdommene. Dette leder til en avsluttende refleksjon og oppspill til diskusjon rundt to spørsmål: 1. Hvordan kan våre forskningsfunn gjøre/ikke gjøre seg gjeldende i svømming? 2. Er det mulig å realisere «idrett for alle» og samtidig ivareta idrettsungdommene, de som stortrives med toppidrettsdrømmen?

 

TONJE REIER-NILSEN (Trenerkonferansen svømming):

Reier-Nilsen brenner for at idretten skal lære mer om belastningsskade i luftveier – en hyppig forekommende problemstilling som hun mener har hatt urettferdig lite fokus. Hun er barnelege, allergolog og idrettslege, og har en doktorgrad fra 2019. Hun jobber på Idrettens Helsesenter og på Olympiatoppen hvor hun har ansvar for utredning og behandling av utøvere med luftveisproblematikk. Tidligere var hun overlege på Barneavdeling for allergi og lungesykdommer på Rikshospitalet med fagansvar for astma. Hun har en sentral rolle i en IOC-gruppe som de siste to årene har utviklet konsensusrapporter vedørende utøvere med luftveisproblematikk. Hun sitter også i styret i Norges Astma- og Allergiforbund.

 

IDA SANDIN (Trenerkonferansen svømming):

Norge sliter med å få frem kvinnelige svømmere på internasjonalt nivå. Få jenter kvalifiserer seg til internasjonale mesterskap og inn på landslag og for sesongen 2021/2022 var ingen jenter kvalifisert til juniorlandslaget. Samtidig har Sverige i lang tid hatt kvinnelige svømmere i verdenstoppen og med stor suksess. Hva kan vi lære av våre naboer i øst?

Sandin er elitetrener i Triton Lillestrøm Svømme- og Triathlonklubb. Under siste semester på Topptrener 2-studiet på NTNU skrev Sandin en prosjektoppgave om et valgfritt tema. For henne var det en selvfølge å forsøke bli litt klokere på dette område. Hun skal dele sine funn og perspektiver fra sin oppgave.

 

ESPEN WATNE ANDRESEN (Lederkonferansen):

Andresen skal snakke om hva som motiverer frivillige og konkrete tips til rekruttering av frivillige. Andresen er daglig leder på Vestre Aker Frivilligsentral. Han har jobbet i frivilligheten i 12 år, både lokalt men også som politisk talsperson for Norges Frivilligsentraler, leder av nettverket for frivillighet i Vestre Aker, styremedlem i Oslo Frivilligsentraler og er gjesteforeleser på Verdighetssenterets kurs for frivillighetskoordinatorer. På fritiden er han familiemann, kommunestyrerepresentant i Holmestrand, slektsforsker og Natteravn.

 

DYLAN SALEH (Trenerkonferansen svømming):

Saleh er svømmetrener ved Mölndals Allmänna Simsällskap i Sverige og har jobbet innen svømming siden 2014. De siste årene har han peilet seg inn på teknikkutviklingen i svømmernes tidlige stadier, samt at han har tatt en bachelorgrad i idrettsvitenskap med spesialisering i Coaching og Sport Management. Han har også skrevet sin første forskningsartikkel der innholdet ble omtalt som «Outstanding Qualitative Sports an Society Research» av Ohio University. Saleh skal snakke i to bolker: I del 1 snakker han om sin kvalitative intervjustudie som handler om hvorfor elitesatsende svømmere på toppidrettsgymnas slutter å svømme. I Del 2 presenterer han perspektiver på hvordan vi kan utvikle tekniske ferdigheter for et livslangt liv i svømmingen. Her presenteres erfaring og tanker om hvordan barn lærer seg mange ulike bevegelsesmønster for å kunne mestre svømmeteknikk og oppleve idrettsglede.

 

ANJA BERGE GJELLESTAD (Lederkonferansen):

Gjellestad skal holde foredraget «Hvordan være en god leder i et idrettslag». Hun er utdannet psykolog og jobber med å utvikle organisasjoner, ledere og medarbeidere i Moment organisasjon og ledelse. En av hovedarbeidsoppgavene hennes er lederutvikling og hun har bred erfaring med å veilede og utvikle ledere på ulike nivåer i ulike bransjer. Gjellestad holder også lederutviklingsprogrammer og ulike kurs innen ledelse. I foredraget vil hun ta utgangspunkt i den nyeste ledelsesforskningen og gjøre det håndfast og tilgjengelig. Hun vil blant annet snakke om hva forskning sier om god ledelse, hvordan være en synlig og tillitsfull leder, og hvordan ivareta og videreutvikle arbeidsmiljøet.

 

OLE FREDRIKSEN (Lederkonferansen):

Fredriksen er avdelingsdirektør i Avdeling for sivilsamfunn og idrett i Kultur- og likestillingsdepartementet (KUD). Avdelingen har ansvar for forvaltningen av regelverket om spillemidler til idrettsanlegg. Innlegget vil omhandle hvilke forpliktelser spillemiddelfinansierte anlegg har når det gjelder drift, og hvilke rettigheter dette gir idrettslagene.

 

MADS ANDREASSEN (Lederkonferansen):

Det er nå gått 15 år siden alle særforbundene formelt tok ansvar for paraidretten, og integreringsprosessen ble avsluttet. Over hele landet er det flere og flere idrettslag som oppgir at de har et tilbud for parautøvere, og som gjør en fantastisk jobb hver eneste dag. Samtidig har idretten større ambisjoner. Ambisjoner om å rekruttere flere, gi et bredere tilbud, og øke kvaliteten på tilbudet som gis. Både i bredden og i toppen. Mads Andreassen er leder for aktivitetsutvikling i Norges idrettsforbund og vil snakke om hvordan den nylig vedtatte Parastrategien skal gi retning til satsningen de neste fem årene, og hvordan vi sammen fra den enkelte trener og idrettslag til nasjonalt nivå må spille på lag for å lykkes med å skape én idrett – like muligheter.

 

METTE PETTERSEN MOE (Trenerkonferansen svømming):

Moe kommer med foredraget «Trening i Open Water – et positivt bidrag til bassengsvømmere?» Hun har sin bakgrunn fra svømming og triatlon og har konkurrert profesjonelt internasjonalt i triathlon. ITU Olympisk distanse og senere Ironman 70,3 og 140,6. Hun vant Norseman 2018 og ble nr. 12 totalt med ny løyperekord med 50 minutter.  Hun tok sin idrettsvitenskapelige utdanning på NTNU og NIH, og Universitetet i Sørøst Norge Hun spesialiserer seg i utholdenhetsidrett og har spesialisert seg på triatlon. Moe har jobbet med trening og i treningsbransjen siden 1993. I 2013 sluttet hun etter 20 år i 3T/Elixia/SATS og startet som coach for treningsentusiaster som hadde et brennende ønske om å utvikle seg og nå hårete mål. De senere årene har hun også jobbet mye med mentaltrening og strategier for å prestere. Balanse og egenutvikling er nøkkelbegreper på lik linje med prestasjon og idrettsfysiologiske muligheter hos den enkelte utøver. Det er sjelden målet alene gjør deg bedre, men reisen i seg selv og det du gjør hver eneste dag.

.

INGEBORG WESSEL FINSTAD (Lederkonferansen):

I år står bærekraft på agendaen! Finstad jobber i DNT sentralt og har ansvar for naturforvaltningsaker og bærekraftarbeid i DNT. Hun har vært i administrasjonen siden januar 2020 og har tidligere erfaring fra offentlig forvaltning og frivillige organisasjoner. I DNT har hun blant annet jobbet med utarbeidelsen av DNTs bærekraftstrategi og oppfølgingen av denne. En viktig oppgave for DNTs administrasjon er å samordne saker og bistå med rådgiving for DNTs 56 foreninger.

RUTH LABERG (Lederkonferansen):

Det jobbes også med bærekraft i IL Jotun – et idrettslag som ble spurt av Fotballkretsen om å være pilotklubb for «grønne arrangement»! Laberg, som er medlemsansvarlig i idrettslaget og med ansvar for politiattester, sier de syntes prosjektet var veldig spennende og idrettslaget godtok invitasjonen med en gang. Alt, både innen arbeid, fritid og privat handler mer og mer om det grønne skiftet. Dette ville IL Jotun være med på. Laberg sier de skal prøve så godt de kan å implementere dette i sin klubbhverdag. Laberg er sterkt delaktig i idretten i Årdal. Hun har vært aktiv både som utøver og som trener innen turn, svømming og volleyball.  Nå er hun også nestleder i fotballgruppa og nestleder i Årdal idrettsråd. Tidligere har hun vært 10 år i hovedstyret til idrettslaget. Gjennom hennes verv sitter hun i anleggsgruppe som jobber med en ny flerbrukshall.

Fra fredag kl. 1130 arrangerer vi ulike oppvarmingsseminar i forkant av konferansestart.

Alle som er påmeldt et oppvarmingsseminar får lunsj inkludert kl. 1300-1400.


Trenernettverk for kvinner – kl. 1130-1300

For alle kvinnelige trenere, uavhengig av nivå og ambisjoner! Her får du påfyll av motivasjon og inspirasjon, samt utvidet nettverk. Vi hører spennende foredrag og diskuterer aktuelle tema.

Foredragsholderne skal snakke om sin «reise» som trener. Hvordan er de kommet dit de er i dag, hvilke perspektiver har de på treneryrket, og hvilke tips vil de gi til andre trenere med ambisjoner?

Vi får besøk av spennende gjester:

 • Beda Leirvåg kommer – Leirvåg har lang trenererfaring og er til nå eneste kvinnelige trener som har trent på landslagsnivå. Som aktiv svømmer ble hun norgesmester flere ganger.
 • Elise Brotangen kommer – Brotangen er fotballandslagstrener for Norges jenter15-17-lag. Tidligere var hun mentaltrener for Norges gutter18-20. Hun har en mastergrad fra Norges Idrettshøgskole i coaching og idrettspsykologi og UEFA A trenerutdanning. Hun har erfaring både som spiller og trener i klubb. Brotangen kommer fra Flekkerøy i Kristiansand og er mor til Ella og gift med Lars.

 

Treningsplanlegging for svømmetrenere – kl 1400-1630

Er du trener for ungdom og juniorutøvere? Da anbefaler vi å delta på dette minikurset i treningsplanlegging. Årsplaner, periodeplaner, øktplaner, kapasitetsanalyser, variasjon, spesifisitet, progresjon, individualisering – det er mange biter i dette store puslespillet. Våre to forelesere på Trener 2 og Trener 3-utdanningen, Per Osland og Kay-Arild Paulsen, vil ta dere gjennom noen utvalgte deler av treningsprosessens faktorer. Dette oppvarmingsseminaret anbefales for alle trenere med minimum Trener 1-godkjenning.

 

Kurs i bruk av Divecalc – kl 1400-1630

I Norge brukes hovedsakelig Divecalc for å arrangere stupkonkurranser. Dette er et dataprogram for deltakerlister, stuplister, karakterer, dommere osv. Vi ønsker at flere klubber i Norge kan arrangere Tripp Trapp og andre konkurranser.

Hvem er kurset for?

Dette kurset er ment for å gi foreldre, styremedlemmer, stevneansvarlig samt trenere og ledere opplæring i bruk av Divecalc. På denne måten er det flere i klubben som kan ta ansvar for sekretariatet under et stupstevne.

Våren Renate Andvik Holm er vår Divecalc-ekspert. Hun har hovedansvaret for alle stup konkurransene og mesterskapene i Bergen. Vårin ble også rekruttert til Egypt da de skulle arrangere sitt første Fina Grand Prix.

 

Kurs i bruk av Klubbadmin – kl. 1200-1630

Målgruppe:

 • Medlemsansvarlig, administrativt ansatte, styreleder og eventuelt andre i idrettslaget som er aktive brukere av KlubbAdmin.

Innhold:

 • legge til nye medlemmer
 • melde ut medlemmer
 • opprette utvalg
 • sende meldinger til medlemmer osv

Innhold Klubbadmin fakturering:

 • Betalingsmetoder (KID og online betaling) 
 • Fakturering 
 • Fakturahistorikk
 • Purring 
 • Kreditering 
 • Eksportmuligheter 
 • Bilagsrapport

Fordeler ved å bruke Idrettens medlemssystem til fakturering:

 • Flere betalingsalternativer, medlemmene kan betale med Vipps, eFaktura, faktura (kid/konto i nettbank), Visa og Mastercard. 
 • Fakturering via prismatrise, unntak eller utvalg. Det er mulig å fakturere alle medlemmer på en gang. 
 • Samlefaktura, send medlemskontingent, treningsavgift og ev. andre krav i samme faktura. 
 • I tilfeller hvor det finnes en familierelasjon, sendes fakturaen til fakturamottager, med mulighet for å sende kopi til andre i relasjonen. 
 • Forenklet innmeldingsløsning. Medlemmet registrerer seg og betaler for kontingent og treningsavgift ved innmelding, både for seg selv og sine relasjoner. Les mer om forenklet innmelding.

Med forebehold om små justeringer av innhold.

Læringsmål:

 • Deltakere skal etter endt kurs kunne fakturere fra KlubbAdmin og følge opp disse.

I tillegg gjennomfører vi følgende ekstra tilbud (gratis):

 • «Introduksjon til Norges Svømmeforbund» – kl. 1630-1715
 • «NSF informerer om landslag, aktivitetsplaner, regionslag, kvalifiseringskrav og Mesterskap» – kl. 1630-1715

Enkeltrom med helpensjon fredag-søndag        Kr       3 200
Dobbeltrom med helpensjon fredag-søndag     Kr       2 600
Trippelrom med helpensjon fredag-søndag       Kr       2 400
Dagpakke (inkl. lunsj) lørdag-søndag                   Kr       1 400
Middag fredag                                                         Kr          400
Middag lørdag                                                          Kr         500

 

Early bird: 300,- i rabatt ved påmelding før 1. juni!

 

Ungdom 18-25 år får 50% rabatt! (gjelder ikke middag ved dagpakke)

Ved påmelding etter fristen (9. august) faktureres 500 kr i tillegg.

 

Pris for oppvarmingsseminar fredag (inkl. lunsj):      Kr         600

Pris for ekstratilbud fredag:                                             Kr             0

 

Betaling for konferansen
Konferanseavgiften faktureres etterskuddsvis. Det sendes en samlefaktura til klubb/krets i etterkant av konferansen. Deltakelse må på forhånd være avklart med klubb/krets.

Tid/Sted:

 • Konferansen åpner fredag 26. august kl. 17.30 og avsluttes søndag 28. august kl. 13.00 med lunsj.
 • Thon Hotel Arena, Lillestrøm: Nesgata 1, 2004 Lillestrøm

Ankomst:

Det er enkel ankomst med tog fra Oslo Lufthavn Gardermoen (200m fra togstasjonen)

Togturen tar 12 minutter.

Parkering:

Hotellet tilbyr parkering rundt hotellet og i hotellets garasje. Benytt parkeringsautomat eller appen ParkLink.

Lørdagens festmiddag og prisutdeling

NSFs årlige prisutdeling arrangeres i tradisjon tro under Trener/lederkonferansen på lørdag kved. Her skal vi blant annet utdele prisen Årets ildsjel. Les mer om nominering her. Alle konferansedeltakere er automatisk påmeldt (bortsett fra de som deltar på dagpakke og ikke har krysset av for middag lørdag). Pakk gjerne med deg et festlig antrekk 🙂

Spørsmål: 

Ingrid Lægreid

E-post: Ingrid@svomming.no

X