go up

Seksuell trakassering og overgrep

Seksuell trakassering og overgrep skal ikke skje i idretten, og er direkte i strid med idrettens visjon om idrettsglede for alle. Likevel vet vi at seksuell trakassering og overgrep skjer i idrettssammenheng, ofte uten at det blir rapportert, håndtert og reagert på.

Norsk idrett skal praktisere nulltoleranse for enhver form for diskriminering og trakassering innenfor idretten (Idrettspolitisk Dokument, side 11).

Retningslinjer 

Norsk Idrett har egne retningslinjer for seksuell trakassering og overgrep.

Seksuelle overgrep er brudd på Straffeloven (kap.26), og skal meldes og etterforskes av politiet.

Norges idrettsforbund har også laget en veileder som skal gjøre det enklere å melde ifra om seksuell trakassering og overgrep i idretten. Les mer om veilederen.

Norges Svømmeforbund oppfordrer alle sine klubber om å følge retningslinjene for seksuell trakassering og overgrep, samt bruke veilederen hvis seksuell trakassering og overgrep skjer.

Varslingsrutiner

Norges Svømmeforbund har en egen side med informasjon om varsler. Her finner du informasjon hvem som kan varsle, hvordan varsle, informasjon til klubber om varsling med mer.

Tips til klubb!

Ved å ta opp og synliggjøre tema i klubb blir trenere, utøvere, frivillige og tillitsvalgte mer bevisst egen adferd, i tillegg til at det senker terskelen for å varsle. Dere viser at dere er en klubb som tar problematikken på alvor. 

 • Synliggjør NIFs retningslinjer!
  • Bør finnes lett synlig på hjemmesiden. Kan også henges opp som plakat.
 • Link også til NIFs kortfilmer: “Hva er ok?”/ legg gjerne ut på sosiale medier.
  • Disse er gode å diskutere i ulike forum, f.eks på trenermøte/ utøvermøte.
 • Bruk NIFs veileder
  • Klubben trenger ikke å finne opp kruttet på nytt. Vedta å bruke og synliggjøre disse på neste styremøte. Klubben vil stå bedre rustet til å håndtere situasjoner som kan oppstå.
 • Lag egne varslingsrutiner
  • Bruk gjerne malen som er beskrevet over. 

 

 

Tema ble tatt opp i plenum på Kompetansehelga 2018. Klikk for presentasjon.

X