go up

Merkene våre

Svømmeforbundet har et merketilbud til alle – barn og voksen, nybegynner og storsvømmer. Uansett ferdighetsnivå, sett deg et mål og bli en bedre svømmer. Svømming er en fantastisk idrett fordi den passer for alle – uansett ferdighet. Ta deg en tur til svømmehallen og prøv å ta våre svømmemerker.

Ønsker du å bestille merker? Ta kontakt med Idrettsbutikken

Distansemerker

25 meter

Svøm 25 m uten pause. Ingen tidtagning.

100 meter

Svøm 100 m uten pause. Ingen tidtagning.

200 meter rød

Svøm 200 m uten pause. Ingen tidtagning.

500 meter

Svøm 500 m uten pause. Ingen tidtagning.

1000 meter

Svøm 1000 m uten pause. Ingen tidtagning.

Årsmerker Svømmeknappen

5 års knappen (200 meter)

Svømmeknappen (200 m) har forskjellig farge hvert år. Spesielle årsmerker oppnås når man har tatt svømmeknappen 5, 10, 15, 20 og 25 ganger over minst like mange år.

10 års knappen

Svømmeknappen (200 m) har forskjellig farge hvert år. Spesielle årsmerker oppnås når man har tatt svømmeknappen 5, 10, 15, 20 og 25 ganger over minst like mange år.

15 års knappen

Svømmeknappen (200 m) har forskjellig farge hvert år. Spesielle årsmerker oppnås når man har tatt svømmeknappen 5, 10, 15, 20 og 25 ganger over minst like mange år.

20 års knappen (200 meter)

Svømmeknappen (200 m) har forskjellig farge hvert år. Spesielle årsmerker oppnås når man har tatt svømmeknappen 5, 10, 15, 20 og 25 ganger over minst like mange år.

25 års knappen (200 meter)

Svømmeknappen (200 m) har forskjellig farge hvert år. Spesielle årsmerker oppnås når man har tatt svømmeknappen 5, 10, 15, 20 og 25 ganger over minst like mange år.

Milmerker

1 mil

Svøm minimum 200 meter hver gang. Man registrerer selv distansene. Du får egne registreringskort i svømmehallen eller ved å kontakte Norges Svømmeforbund.

Svøm totalt 1 mil. Ingen tidtagning.

2 mil

Svøm minimum 200 meter hver gang. Man registrerer selv distansene. Du får egne registreringskort i svømmehallen eller ved å kontakte Norges Svømmeforbund.

Svøm totalt 2 mil. 1-milsmerket må tas før 2-milsmerket.

3 mil

Svøm minimum 200 meter hver gang. Man registrerer selv distansene. Du får egne registreringskort i svømmehallen eller ved å kontakte Norges Svømmeforbund.

Svøm totalt 3 mil. 2-milsmerket må tas før 3-milsmerket.

4 mil

Svøm minimum 200 meter hver gang. Man registrerer selv distansene. Du får egne registreringskort i svømmehallen eller ved å kontakte Norges Svømmeforbund.

Svøm totalt 4 mil. 3-milsmerket må tas før 4-milsmerket.

5 mil

Svøm minimum 200 meter hver gang. Man registrerer selv distansene. Du får egne registreringskort i svømmehallen eller ved å kontakte Norges Svømmeforbund.

Svøm totalt 5 mil. 4-milsmerket må tas før 5-milsmerket.

10 mil

Svøm minimum 200 meter hver gang. Man registrerer selv distansene. Du får egne registreringskort i svømmehallen eller ved å kontakte Norges Svømmeforbund.

Svøm totalt 10 mil. 5-milsmerket må tas før 10-milsmerket.

Havhesten

Lille Havhest

Merket kan tas når som helst under kontroll av en voksen person. Nedre aldersgrense er 11 år.

Havhest bronse

Kravet er 12 poeng, hvorav minst 1 poeng i 8 av øvelsene. Barn under 12 år må først ta lille Havhesten.Nedre aldersgrense 12 år.

Havhest sølv

Merket kan tas av dem som tidligere har tatt bronsemerket. Kravet er 16 poeng, hvorav minst 1 poeng i 8 av øvelsene. Sølvmerket kan også tas av personer over 35 år som oppnår 14 poeng, uansett om man har bronsemerket eller ikke.

Havhest gull

Merket kan tas av dem som tidligere har tatt sølvmerket. Kravet er 21 poeng, hvorav minst 1 poeng i 8 av øvelsene. Gullmerket kan også tas av personer over 40 år som oppnår 16 poeng, uansett om man har sølvmerket eller ikke. Gullmerkene registreres hos NSF.

Flipper

Flipper bronse

Du bestemmer selv hvor og når du vil svømme (offentlige bad, skoler osv) og hvor langt hver gang.

I et kalenderår må du minst ha svømt tilsammen 2 500 m.

Flipper sølv

Du bestemmer selv hvor og når du vil svømme (offentlige bad, skoler osv) og hvor langt hver gang.

I et kalenderår må du minst ha svømt tilsammen 5 000 m.

Flipper gull

 

Du bestemmer selv hvor og når du vil svømme (offentlige bad, skoler osv) og hvor langt hver gang.

I et kalenderår må du minst ha svømt tilsammen 7 500 m.

Ferdighetsmerker der assistanse er tillatt

FERDIGHETSMERKER for alle der bruk av assistanse er tillatt

En kan velge fritt blant 29 øvelser det antall som kreves for det merket som skal tas.

Krav:

  • Alle øvelser skal gjentas på 5 treningsøkter. Hver enkelt øvelse bør gjentas med flere repetisjoner.
  • For merket BOBLEN kan alle øvelser utføres ved hjelp av asstitanse.
  • For merkene BØLGEN, SPRUTEN OG SJØSTERJA er det krav om egenmestring til et gitt antall øvelser.
  • Øvelsene kan utføres ved hjelp av asstitanse fra instruktør eller ved hjelp av flytemidler. Det er ønskelig at utøveren klarer de fleste øvelser på egenhånd.

Totalt 10 øvelser skal gjennomføres. Alle øvelser kan gjennomføres med assistanse.

Totalt 15 øvelser skal gjennomføres. Av disse må minst 4 øvelser gjennomføres uten assistanse.

Totalt 20 øvelser skal gjennomføres. Av disse må minst 8 øvelser gjennomføres uten assistanse.

Totalt 25 øvelser skal gjennomføres. Av disse må minst 15 øvelser gjennomføres uten assistanse.

Elitemerker

Elitemerke i bronse oppnås ved 350 Fina-poeng 350. Se tabell for beregning på Medley.

Merke bestilles hos Idrettsbutikken.

Elitemerke i sølv oppnås ved 550 Fina-poeng. Se tabell for beregning på Medley.

Merket bestilles hos Idrettsbutikken. 

Elitemerke i gull oppnås ved 850 Fina-poeng. Se tabell for beregning på Medley.

Merket bestilles fra Norges Svømmeforbund.

X