go up

Spillemidler til utstyr

Informasjon fra Norges Idrettsforbund i oktober 2018:

Omlegging og forenkling av utstyrsordningen:

Kulturdepartementet og Norges idrettsforbund har satt av til sammen 35,8 millioner kroner som skal tildeles klubber og særforbund for utstyr innkjøpt i 2018.
Dette er 1,4 millioner kroner mer enn i 2017. Beløpet har aldri vært høyere.
Idrettslag vil i løpet av høsten 2018 få mer informasjon om dette på e-post.
Det åpnes for søknader fra midten av januar 2019.

Søknadsfrist for utstyr kjøpt i 2018 blir onsdag 6. februar 2019.

Nytt av året er at kvitteringer skal sendes inn samtidig med søknaden.
Midlene vil bli utbetalt i løpet av mars 2019.

Det vil som tidligere år bli sendt nødvendig informasjon på e-post til alle idrettslag om hvordan en søker i god tid før systemet åpnes for innlegging av søknader.


* * * * *

Informasjon fra Norges Svømmeforbund:

Ordningen med spillemidler til utstyr ble introdusert i 2003, og siden den gang har mange av NSFs medlemsklubber fått god støtte til innkjøp av utstyr.
Tidligere har søknadsperioden vært i oktober for det gjeldende år – dette er nå altså endre til januar-februar.
Den mest merkbare endringen for midler i 2018 er at utstyret MÅ ha blitt kjøpt inn for at man skal kunne søke.
NSF synes dette er uheldig, siden en del klubber er avhengig av å vite om de får støtte før de kjøper inn utstyret (gjelder særlig kostbart utstyr).
NSF vil derfor oppfordre NIF til å endre dette for senere år.

Merk hvilken type utstyr man kan søke på.
Merk at det maksimalt kan søkes om støtte tilsvarende 1/3 av faktiske utgifter.
De resterende 2/3 må laget eller gruppen selv finne dekning for.
Søknadssiden er via SportsAdmin.
Alle klubber får tilsendt mail med informasjon fra Norges Idrettsforbund i januar.

Klubber som er medlem av NSF kan søke om støtte til følgende type utstyr:

  • Tidtakeranlegg svømming
  • Baneskillere
  • Oppbevaringsvogn for baneskillere
  • Mobile stupebrett
  • Trampoline med sikkerhetsutstyr til stup
  • Målbur til vannpolo
  • Måltavle/klokke vannpolo
  • Musikkanlegg til synkronsvømming

 

Utstyret MÅ være innkjøpt i 2018.

Minste tilskudd det kan søkes om er 3333 kr, dvs utstyr til en kostnad av 10.000 kr.

Les mer på NIFs sider om støtteordninger.

Veilederen for hvor og hvordan du søker finner du her.


Søknadsregistrering på internett

Fra 2015 søker man om utstyrsmidler i SportsAdmin – https://sportsadmin.nif.no – hvor søknadsskjema finnes under menypunkt «Organisasjon» og «Utstyrsmidler».

En benytter samme brukernavn og passord som en ellers bruker i Min idrett.

Har du aldri vært innlogget med din Min idrett bruker før, går du til siden https://minidrett.nif.no/ og klikker på «Ny bruker».
Har du tidligere vært innlogget, men glemt ditt brukernavn eller passord, klikker du på «Glemt brukernavn/passord?»

 

Spørsmål
Tekniske problemer: Idrettens Klubbsupport telefon 2102 9090.

Eventuelle andre spørsmål kan rettes til Tor Arne Volden på mail eller mobil 99 100 454.

X