go up

Spillemidler til utstyr

Utstyr kjøpt i 2023 (med fakturadato i 2023).
Norges Idrettsforbund har sendt mail til alle klubber med informasjon om ordningen.

Søknadsfristen er onsdag 6.mars 2024.

 

Veilederen for hvor og hvordan du søker finner du her.

 

I fleridrettslagene søker hver gruppe for seg. Det vil si at svømmegruppa sender søknad via Norges Svømmeforbund.

Det søkes om utstyrsmidler i SportsAdmin (https://sportsadmin.nif.no) hvor søknadsskjema finnes under menypunkt «Organisasjon» og «Utstyrsmidler».

En benytter samme brukernavn og passord som en ellers bruker i Min idrett.

Har du aldri vært innlogget med din Min idrett bruker før, går du til siden https://minidrett.nif.no/ og klikker på «Ny bruker». Har du tidligere vært innlogget, men glemt ditt brukernavn eller passord, klikker du på «Glemt brukernavn/passord?»

Personer med følgende funksjoner registrert i SportsAdmin har tilgang til søknadsskjemaet:
• Særidrettsgrupper: Leder, Daglig leder, Adm.leder og Org.ansvarlig i klubb (KL).

 

Det er ikke mulig å sende inn søknaden to ganger – men nytt fra 2021: Søknaden kan lagres underveis.
Sørg for at søknaden er fullstendig før den sendes.
Husk at søknaden sendes på vegne av hele særidrettsgruppen med alle underliggende grener.
Er det noe som må endres i etterkant, så må dere kontakte Tor Arne Volden – tor.arne@svomming.no.

Kopi av faktura som ligger til grunn for søknaden skal lastes opp og legges ved søknaden.

Tekniske spørsmål rettes til Idrettens Support på tlf: 2102 9090 eller e-post: support@idrettsforbundet.no.

Åpningstider for Idrettens Support er mandag-torsdag 08.00 – 19.00. Fredag 08.00-15.00.

Erfaringsmessig søker mange siste kvelden. Vi oppfordrer alle til å være tidlig ute med søknaden.


* * * * *

Informasjon fra Norges Svømmeforbund:

Ordningen med spillemidler til utstyr ble introdusert i 2003, og siden den gang har mange av NSFs medlemsklubber fått god støtte til innkjøp av utstyr.
Tidligere har søknadsperioden vært i oktober for det gjeldende år – dette er nå altså endre til februar-tidlig mars.
Den mest merkbare endringen fra 2018 er at utstyret MÅ ha blitt kjøpt inn for at man skal kunne søke.
Nytt fra 2019: Kvitteringer skal lastes opp når man søker.

Merk hvilken type utstyr man kan søke på.
Merk at det maksimalt kan søkes om støtte tilsvarende 1/3 av faktiske utgifter.
2018 og 2019 har gitt tildeling på ca 81% av søknadssum, altså 81 % av 1/3 av kjøpesum.
2020 ga ca 72 % av søknadssum, altså 72 % av 1/3 av kjøpesum.
2021 ga 77,6 % av søknadssum, altså 77,6 % av 1/3 av kjøpesum.
2022 ga 66,3 % av søknadssum, altså 66,3 % av 1/3 av kjøpesum.

Søknadssiden er via SportsAdmin.
Alle klubber får tilsendt mail med informasjon fra Norges Idrettsforbund første uken i februar.

 

Klubber som er medlem av NSF kan søke om støtte til følgende type utstyr:

  • Tidtakeranlegg svømming
  • Baneskillere
  • Oppbevaringsvogn for baneskillere
  • Mobile stupebrett
  • Trampoline med sikkerhetsutstyr til stup
  • Målbur til vannpolo
  • Måltavle/klokke vannpolo
  • Musikkanlegg til synkronsvømming
  • Baneskillere og bøyer til Open Water

 

Utstyret MÅ være innkjøpt i 2023 (fakturadato).

Minste tilskudd det kan søkes om er 3333 kr, dvs utstyr til en kostnad av 10.000 kr.

Les mer på NIFs sider om støtteordninger.

Veilederen for hvor og hvordan du søker finner du her.


Søknadsregistrering på internett

Fra 2015 søker man om utstyrsmidler i SportsAdmin – https://sportsadmin.nif.no – hvor søknadsskjema finnes under menypunkt «Organisasjon» og «Utstyrsmidler».

En benytter samme brukernavn og passord som en ellers bruker i Min idrett.

Har du aldri vært innlogget med din Min idrett bruker før, går du til siden https://minidrett.nif.no/ og klikker på «Ny bruker».
Har du tidligere vært innlogget, men glemt ditt brukernavn eller passord, klikker du på «Glemt brukernavn/passord?»

 

Spørsmål
Tekniske problemer: Idrettens Klubbsupport telefon 2102 9090.

Eventuelle andre spørsmål kan rettes til Tor Arne Volden på mail eller mobil 99 100 454.

X