go up

Spillemidler til utstyr

Utstyr kjøpt i 2020 (med fakturadato i 2020).
Norges Idrettsforbund vil informere om når søknadsrunden for ordningen åpner – og når fristen er.
Vi har fått antydet at ordningen følger de samme retningslinjene som i 2020.
Det betyr at klubber kan legge inn søknader i månedsskiftet januar/februar med søknadsfrist i første halvdel av mars.

 

 

Her er informasjonen som ble publisert i 2020:

Fra 6.februar 2020 kan klubber søke om spillemidler til utstyr – ordningen omfatter utstyr kjøpt i 2019 (med fakturadato i 2019).

Søknadsfristen er 4. mars 2020.

Vi oppfordrer alle til å søke i god tid før søknadsfrist.

Veilederen finnes på følgende link: https://itinfo.nif.no/Spillemidler_til_utstyr#For_klubb

I fleridrettslagene søker hver gruppe for seg. Det vil si at fotballgruppen sender søknad via Fotballforbundet, mens skigruppen søker via Skiforbundet osv. Idrettsskolene søker via sin idrettskrets.

Det søkes om utstyrsmidler i SportsAdmin (https://sportsadmin.nif.no) hvor søknadsskjema finnes under menypunkt «Organisasjon» og «Utstyrsmidler».

En benytter samme brukernavn og passord som en ellers bruker i Min idrett.

Har du aldri vært innlogget med din Min idrett bruker før, går du til siden https://minidrett.nif.no/ og klikker på «Ny bruker». Har du tidligere vært innlogget, men glemt ditt brukernavn eller passord, klikker du på «Glemt brukernavn/passord?»

Personer med følgende funksjoner registrert i SportsAdmin har tilgang til søknadsskjemaet:
• Særidrettsgrupper: Leder, Daglig leder, Adm.leder og Org.ansvarlig KL/BL.

 

Det er ikke mulig å sende inn søknaden to ganger!
Sørg derfor for at søknaden er fullstendig før den sendes. Husk at søknaden sendes på vegne av hele særidrettsgruppen med alle underliggende grener.

Kopi av fakturaer som ligger til grunn for søknaden skal lastes opp og legges ved søknaden. Dette er nytt i år. 

 

Tekniske spørsmål rettes til Idrettens Support på tlf: 2102 9090 eller e-post: support@idrettsforbundet.no.

Åpningstider for Idrettens Support er mandag-torsdag 08.00 – 19.00. Fredag 08.00-15.45.

Erfaringsmessig søker mange siste kvelden. Vi oppfordrer alle til å være tidlig ute med søknaden.


* * * * *

Informasjon fra Norges Svømmeforbund:

Ordningen med spillemidler til utstyr ble introdusert i 2003, og siden den gang har mange av NSFs medlemsklubber fått god støtte til innkjøp av utstyr.
Tidligere har søknadsperioden vært i oktober for det gjeldende år – dette er nå altså endre til februar-tidlig mars.
Den mest merkbare endringen fra 2018 er at utstyret MÅ ha blitt kjøpt inn for at man skal kunne søke.
NSF synes dette er uheldig, siden en del klubber er avhengig av å vite om de får støtte før de kjøper inn utstyret (gjelder særlig kostbart utstyr).
NSF vil derfor oppfordre NIF til å endre dette for senere år.
Nytt fra 2019: Kvitteringer skal lastes opp når man søker. Husk at man ikke kan endre søknaden etter at den er sendt inn!

Merk hvilken type utstyr man kan søke på.
Merk at det maksimalt kan søkes om støtte tilsvarende 1/3 av faktiske utgifter.
De resterende 2/3 må laget eller gruppen selv finne dekning for.
Søknadssiden er via SportsAdmin.
Alle klubber får tilsendt mail med informasjon fra Norges Idrettsforbund i januar.

 

Klubber som er medlem av NSF kan søke om støtte til følgende type utstyr:

  • Tidtakeranlegg svømming
  • Baneskillere
  • Oppbevaringsvogn for baneskillere
  • Mobile stupebrett
  • Trampoline med sikkerhetsutstyr til stup
  • Målbur til vannpolo
  • Måltavle/klokke vannpolo
  • Musikkanlegg til synkronsvømming

 

Utstyret MÅ være innkjøpt i 2020 (fakturadato).

Minste tilskudd det kan søkes om er 3333 kr, dvs utstyr til en kostnad av 10.000 kr.

Les mer på NIFs sider om støtteordninger.

Veilederen for hvor og hvordan du søker finner du her.


Søknadsregistrering på internett

Fra 2015 søker man om utstyrsmidler i SportsAdmin – https://sportsadmin.nif.no – hvor søknadsskjema finnes under menypunkt «Organisasjon» og «Utstyrsmidler».

En benytter samme brukernavn og passord som en ellers bruker i Min idrett.

Har du aldri vært innlogget med din Min idrett bruker før, går du til siden https://minidrett.nif.no/ og klikker på «Ny bruker».
Har du tidligere vært innlogget, men glemt ditt brukernavn eller passord, klikker du på «Glemt brukernavn/passord?»

 

Spørsmål
Tekniske problemer: Idrettens Klubbsupport telefon 2102 9090.

Eventuelle andre spørsmål kan rettes til Tor Arne Volden på mail eller mobil 99 100 454.

X