go up

 

Bedre klubb er et utviklingsverktøy laget av Norges idrettsforbund, som skal gjøre det lettere å drive og utvikle klubben. Verktøyet er bygget opp som en spørreundersøkelse hvor klubbene skal svare på spørsmål i to kategorier:

  1. Bedre klubb – ansvarsområder: Spørsmål fra NIF om sju grunnleggende ansvarsområder i idrettslag. Gjennom å svare på hvordan idrettslaget blant annet løser gjennomføring av årsmøter, medlemsregistrering, regnskap, politiattest og barneidrett skal «Bedre klubb – ansvarsområder» avdekke styrker og svakheter på områder klubben må ha på plass. Denne delen må hovedstyret i fleridrettslaget svare på, eller styret i særidrettslag. 
  2. Bedre klubb – videre utvikling: Spørsmål innenfor de seks ulike temaene i organisasjonshjulet; organisasjon, trenere, ledelse, anlegg, aktivitetstilbud og arrangement. Her har NIF lagt inn noen spørsmål, og Norges Svømmeforbund lagt inn noen spørsmål som gjelder for våre klubber. Før klubben svarer på denne delen må dere ha valgt hvilken klubbtype dere er. Gruppen i fleridrettslag svarer på denne, eller styret i særidrettslag. Har klubben daglig leder kan det være lurt at daglig leder er med på å svare på denne.

 

Gjennomfør Bedre klubb:

Klikk her for å komme til Bedre Klubb – (innlogging via MinIdrett).

Alle idrettslag som gjennomfører undersøkelsen vil få en rapport som blir et viktig fundament for å utvikle idrettslaget videre til en «Bedre klubb».
Alle medlemmer i idrettslaget kan gå inn og se på spørsmålene som stilles, men det er kun idrettslagets leder som kan svare på vegne av idrettslaget.

Bedre klubb er et egenutviklingsverktøy for idrettslag. Målet med Bedre klubb er at styrer i idrettslag enkelt skal få oversikt over noen grunnleggende forhold de har ansvar for. Styret får både sjekket status og får innblikk i hva de kan gjøre for å få en enda Bedre klubb.

Første del av Bedre Klubb (ansvarsområder) kan gjennomføres som del av et styremøte (+/- 20 min – avhengig av diskusjonsomfang).

Andre del av Bedre klubb (videre utvikling) kan også gjennomføres som del av et styremøte (+/- 45 min – avhengig av diskusjonsomfang), eller som et eget møte med styret, evt. daglig leder og hovedtrener. Her kan dere velge hvilke områder dere ønsker å svare på først, og ta de andre områdene ved en senere anledning.

Bedre klubb koster ingenting. Den eneste kostnaden er de minuttene styret bruker på å gjennomføre Bedre Klubb.

Det er utvilsomt en god investering! Det kreves ingen opplæring for å komme igang.

Styret i idrettslaget har ansvaret for gjennomføringen. Det er styreleder som kan besvare på vegne av idrettslaget.

I fleridrettslag er det leder av gruppestyret som svarer på Bedre klubb – videre utvikling.

Man kan gjennomføre Bedre Klubb når som helst på året.

 

Bedre klubb er først og fremst et verktøy for egenutvikling. Klubben får mye hjelp av informasjonen ved hvert enkelt spørsmål til å utvikle seg videre.

Norges Svømmeforbund kan selvsagt også bistå klubben etter de har svart på Bedre klubb, slik at dere kan få den hjelpen dere ønsker til å utvikle klubben.

Vi har ulike verktøy, prosesser og besøk som klubben kan få helt gratis.

X