go up
NSF gruppe ved kant

På denne siden finner man linker til litteratur og digitale ressurser som kan gi inspirasjon til god svømmeopplæring i skolen.

 

Veien mot svømmedyktighet

Norges Svømmeforbund sitt 40-timers opplegg for svømmeundervisningen i skolen. Hver time inneholder mål og utvalgte øvelser som fyller 30 minutter undervisning og vil derfor være til god hjelp for lærere som har ansvar for svømmeopplæring. Heftet er illustrert, spiralisert og trykket på plast, slik at den fungerer som en “mini flip-over” i A4-format, om tåler å stå på bassengkanten.

 

Slik lærer du å svømme

Grunnleggende bok om svømmeopplæring. Består av en praktisk del om vanntilvenning og 20 kjerneøvelser.  Del to tar for seg det teoretiske grunnlaget for den praktiske gjennomføringen av svømmeopplæringen.

 

Fra lek i vann til svømming. Om svømmeopplæring og funksjonsnedsettelser

Denne boka bygger på innholdet i «Slik lærer du å svømme», men da med fokus på svømmeopplæring for funksjonshemmede.

 

Lærerkurs

Norges Svømmeforbund har kurslærere som kan ha hel, – eller halvdagskurs for skolens lærere.

 

Digitale ressurser
  • NSFs kunnskapsportal. En samling av filmer som viser en rekke øvelser for svømmeopplæring på ulike nivåer.
  • Appen Water competence. Over 400 videoer innen temaene basisferdigheter, crawlsvømming, ryggsvømming, brystsvømming, dykke, stupe, livredning, ferdighetsprøve, utendørs, iskompetanse og kajakk/kano. I appen kan man også lage og dele undervisningsopplegg/leksjoner.
  • Svommedyktig.no. Svømmedyktig er en nettside for de som underviser i svømming, selvberging og livredning i grunnskolen, og som har ansvar for tilrettelegging og utvikling av denne kompetansen hos eleven.

 

NSFs merker

NSFs distanse- og ferdighetsmerker kan gjerne benyttes i skolesvømmingen. Merkene kan bestilles via Idrettsbutikken.

X