go up

Utvalg i Norges Svømmeforbund

Styreoppnevnte utvalg og komiteer:

Føring av utlegg og reiseregninger for medlemmer i utvalgene gjøres i Visma Expense.

Det er viktig at utgifter føres på riktig avdeling og prosjekt.
Utvalg har fått tilsendt oversikt over de ulike avdelinger og prosjektnummer.

Kvitteringer kan lagres med appen Visma Employee – se veiledning her.
NB! Selve reiseregningen/utlegget må opprettes i Expense (man kan ikke legge inn avdeling og prosjekt via Employee).

Les brukerveiledning til Visma Expense her.

Møteinnkalling og protokoll utvalgsmøter

Alle utvalgsmøter skal ha møteinnkalling og protokollføres ut i fra denne malen.

Les brukerveiledning for dokumentbehandling i Norges Svømmeforbund

Protokoller sendes til Generalsekretær Bjørn Soleng og administrasjonskonsulent Tor Arne Volden, samt utvalgets kontaktperson i Forbundsstyret.

Innsending av saker til Forbundstyret

Saker som utvalg ønsker at FS skal behandle, må sendes inn via denne malen.

Saker sendes til Generalsekretær og utvalgets kontaktperson i Forbundsstyret.

X