go up

Norges Svømmeskolebesøk og grenskolebesøk

Norges Svømmeforbund ønsker at alle klubber tilbyr Norges Svømmeskole og/eller grenskole i sin klubb.

Alle klubber med Norges Svømmeskoleavtale eller som tilbyr en grenskole kan be om å få et Norges Svømmeskolebesøk eller et grenskolebesøk. NSFs klubbeveiledere har god kompetanse innenfor Norges Svømmeskole eller den aktuelle grenskolen, og vil hjelpe klubben til oppstart og til å se muligheter for utvikling.

Dette er gratis for klubbene, og et lurt alternativ for utvikling av klubbens viktigste rekrutteringsgrunnlag.

Les mer om de forskellige besøkene i fanene under. For mer informasjon, ta kontakt med Jan Kjensli

Norges Svømmeskolebesøk
Norges Svømmeskole er norsk svømmings tilbyder av program for svømmeopplæring for mennesker i alle aldre. Norges Svømmeskole klubbene skal gi det beste tilbudet innen svømmeopplæring i Norge og skal forbindes med god kvalitet.

Som en del av avtalen med Norges Svømmeforbund og klubbene i Norges Svømmeskole tilbys klubbene et klubbbesøk rettet mot klubbens svømmeskole fra en av NSFs klubbveiledere.

Hva: Klubbesøk med fokus på Norges Svømmeskole og svømmeopplæring i klubben (kvalitet, organisering og administrering).Det skal være 2 besøk.
Varighet per besøk: ca 4t
Det er sentralt for verdien av besøket at klubben prioriterer og planlegger slik at så mange som mulig kan og vil delta på Norges svømmeskolebesøket. Svømmeskoleansvarlige i klubben er en sentral person i planlegging og gjennomføring av besøkene.

 

Mer om innhold i Svømmeskolebesøk finner du på NSFs utdanningsweb.

Les mer om Norges Svømmeskole

Har dere stupetårn? Og lyst til å starte organisert stupaktivitet?

Vi kan hjelpe dere igang.

Norges Stupskole er opplæringskonseptet innen stup i Norges Svømmeforbund. Det er fremdeles under utvikling. Når dette er ferdig våren 2016 vil vi kunne tilby Norges Stupskolebesøk til klubber som ønsker dette.

For mer informasjon om innhold i Norges Stupskolebesøk les mer på NSFs Utdanningsweb.

Les mer om Norges Stupskole

Minipolo er vannpolo for de yngste, ca. 12år og yngre. Her er reglene forenklet, og det er mindre mål og baller. Minipolo er grunnfundamentet i en klubb som tilbyr vannpolo. Minipolo er et supert tiltak for rekruttering av barn og unge til klubb.
Hensikt med besøkene: skape et godt minipolotilbud i klubben

Varighet: To kvelder a ca. 4 timer.

 

Det er sentralt for verdien av besøket at klubben prioriterer og planlegger slik at så mange som mulig kan og vil delta på minipolobesøket. Klubbens minipoloansvarlig er sentral person i planlegging og
gjennomføring av besøkene.

For mer informasjon om innholdet i Minipolobesøk, les mer på NSFs Utdanningsweb.

Les mer om Minipolo

Tilbudet er gratis for alle klubber i NSF. Bevertning og egnet lokale med prosjektor, flipover og grupperom er det eneste klubben må besørge.

 

Hvordan få besøk?

Det må være et ønske fra klubbens styre. Ta deretter kontakt med NSF og de vil finne en veileder som vil gjennomføre prosessen med dere.

Klubbesøk med fokus på utvikling av synkronskolen (kvalitet, organisering og administrering). Det skal være 2 besøk, med 1-3 mnd. mellomrom, med mulighet for et tredje teknisk besøk. Det er sentralt for verdien av besøket at klubben prioriterer og planlegger slik at så mange som mulig kan og vil delta på synkronskolebesøkene.

Varighet: ca. 3- 4t per besøk.

Det er sentralt for verdien av besøket at klubben prioriterer og planlegger slik at så mange som mulig kan og vil delta på synkronskolebesøket. Klubbens synkronskoleansvarlig er sentral person i planlegging og
gjennomføring av besøkene.

For mer informasjon om innholdet i Norges Synkronskolebesøk, les mer på NSFs Utdanningsweb.

Les mer om Norges Synkronskole

Tilbudet er gratis for alle klubber i NSF. Bevertning og egnet lokale med prosjektor, flipover og grupperom er det eneste klubben må besørge.

Hvordan få besøk?

Det må være et ønske fra klubbens styre. Ta deretter kontakt med NSF og de vil finne en veileder som vil gjennomføre prosessen med dere.

X